Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Suur-Sõjamäe. Foto: Keskkonnaamet

Keskkonnaamet leppis Suur-Sõjamäe tänaval põlenud ohtlike jäätmete kogumiskeskust omava ettevõttega kokku tegevused läheduses oleva keskkonnareostuse likvideerimiseks.

Keskkonnaameti Harjumaa büroo juhataja Tarmo Tehva ütles, et Keskkonnaamet leppis ohtlike jäätmete kogumiskeskust omava ettevõttega kokku esmase kava keskkonnareostuse likvideerimiseks ning ettevõte on tegevustega juba alustanud. „Ettevõte peab likvideerima tulekahjust põhjustatud keskkonnakahju ohu. Näiteks peavad nad puhastama ettevõtte vahetus läheduses paikevad kraavid reostunud kustutusveest ja tagama sadevee kanalisatsiooni kaudu keskkonda jõudnud nõuetele mittevastava kustutusvee kogumise ja käitlemise,” rääkis Tehva.

Samuti peavad ettevõtte esindajad selgitama välja reostuse mõju põhjaveele ja analüüsima perioodiliselt Mõigu poldri sadeveesüsteemis paiknevat nõuetele mittevastavat vett. „Tööde lõppastmes soovib Keskkonnaamet, et meile esitatakse ettevõtte poolt reostusuuring ning ekspertarvamus reostuse ulatuse kohta, koos pinnaseproovide võtmise ja järelseirega. Kindlasti võtavad tööd aega ning jätkuvad suvekuude vältel,” täpsustas Tehva.

23. mail sai Häirekeskus teate, et Soodevahe külas Suur-Sõjamäe tänaval süttis põlema ohtlike jäätmete kogumiskeskus.. Põleng oli laiaulatuslik, kustutusveest tingituna on Suur-Sõjamäe piirkonnas mitmes kraavis nõuetele mittevastav saastunud kustutusvesi. Otsest ohtu hetketeadmiste põhjal inimestele ei ole. 

Keskkonnaamet alustas Suur-Sõjamäe tänava tulekahju osas kriminaalmenetlust. Kriminaalmenetlus on alustatud karistusseadustiku paragrahvi  § 365 järgi, mis käsitleb keskkonna saastamist ettevaatamatusest. Uurimist viib läbi Keskkonnaamet ning juhib Põhja Ringkonnaprokuratuur.

Viimased uudised