Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Pexels

Korras raamatupidamine on ettevõtte edukuse oluline määraja. Tänu sellele on ettevõttel hea ülevaade oma majanduslikust olukorrast.

Suurettevõtete ja alustavate ettevõtete raamatupidamine erineb ainult oma mahu poolest.

Alustava ettevõtjana on oluline teha endale selgeks raamatupidamise põhitõed: 

kuidas koostada arveid, millal ja missuguseid deklaratsioone või aruandeid peab esitama riigile, milliseid makse ja millal tuleb maksta, kuidas palgata töötajaid ja arvestada töötasusid. Loomulikult võiks ettevõtja olla kursis ka sellega, millised on ettevõtte majandusnäitajad ja kuidas kujuneb kasum ning kahjum.

Kogemusega raamatupidaja abi

Hoolimata sellest, et igal alustaval ettevõtjal võiks olla vähemalt algteadmised raamatupidamisest, kuluvad siiski alati ära kogenud raamatupidaja õpetussõnad. Toetav raamatupidaja tasub leida juba enne ettevõtte tegevuse reaalset alustamist – tänu sellele saab vältida vigu, hoida kokku aega ning tihtipeale ka raha. Siis on ka väiksem tõenäosus, et hiljem on tarvis teha parandusi, mis võib olla üpris keerukas ning kulukas.

Isegi kui alustav ettevõte ei vaja raamatupidamisteenust igal kuul, siis konsultatsiooni küsimine võib sellegipoolest olla väga kasulik.

Dokumendihaldus

Kõik ettevõtte dokumendid peaksid algusest peale olema süstematiseeritud, et tagada võimalus kiiremini tuvastada, millised dokumendid on puudu ning need uuesti muretseda. Väga tihti tuleb ette olukorda, kus raamatupidamises on puudu teatud arved või tšekid. Mida varem leitakse, et mõnda dokumenti ei ole, seda lihtsam on neid uuesti hankida, kuna vahepeal pole olnud pikka perioodi, mille jooksul jõutakse ära unustada millal ja kus tehing toimus. Pikema aja möödudes on tehingut tõestada juba keerulisem, eriti sularaha tehingute puhul.

Sageli juhtub nii, et leitakse üles vanad dokumendid, mis ei ole raamatupidamises kirjas, mis toob endaga kaasa vajaduse teha parandusi. Maksudeklaratsioonide puhul võib see kaasa tuua Maksu- ja Tolliameti suurema huvi konkreetse ettevõtte vastu.

Iga selline vajadus korrektuure teha on suur ajakulu, eriti mõeldes, et seda aega võiks hoopiski kasutada oma äri edendamisele, et teenida rohkem tulu. Samamoodi põhjustavad liigset ajakulu sellised dokumendid, mida tuleb täiendavalt selgitada, sest raamatupidaja ei pruugi mõista, mida ostuarvel nimetatud toode endast kujutab. Seetõttu tuleks alati raamatupidamiseks kasutada korrektseid dokumente, mis on vajadusel selgitustega täiendatud, et tulevikus oleks nii endal kui raamatupidajal lihtne mõista, millega oli tegu.

Kuidas valida alustava ettevõtjana raamatupidamise teenus?

Esimesena tuleb läbi mõelda, millised on minu ettevõtte vajadused. Kui palju teadmisi on mul endal raamatupidamisest? Kas mul on vaja kedagi, kes igakuiselt tegeleks palgaarvestusega? Kas mul on abi vaja majandusaruande koostamisel? Kasutades head raamatupidamistarkvara on sellegipoolest oluline lasta korra kuus või kvartalis professionaalil oma finantsaruanded üle vaadata. Igal juhul on mõistlikum lasta seda teha pigem varem kui hiljem, sest viimase hetke kontroll võib tekitada palju peavalu ja lisakulusid.

Olulised tegurid raamatupidaja valimisel

  • Raamatupidaja peab olema vastava kvalifikatsiooniga

Leidub raamatupidajaid, kes on raamatupidamist õppinud iseseisvalt ja teevad töö ära väiksema raha eest, kuid sellisel juhul ei saa kindel olla, kas selline raamatupidaja päriselt teab kõiki vajalikke seadusi ning detaile, mis võivad olla olulised. Palgates vastava kvalifikatsiooniga raamatupidaja, saab kindel olla, et tal on olemas kõik vajalikud teadmised ning et ta oskab tegutseda igasugustes olukordades ning teab, kuidas just teie ettevõttele kõige rohkem väärtust pakkuda.

  • Raamatupidaja kogemus

Raamatupidaja, kes on tegutsenud sama valdkonna ettevõtetega, teab kindlasti, kuidas teile pakkuda parima kvaliteediga teenust. Ta teab, kuidas koostada ettevõtte finantsaruanded nii, et erinevad krediidiandjad ja investorid neid sobivaks ja atraktiivseks peaksid. Samuti on tähtis, et raamatupidaja teaks ka, kuidas toimida suurema ettevõtte puhul, juhul kui teie ettevõte peaks kasvama.

  • Usaldusväärsus

Olenemata sellest, millises mahus ja millisele ettevõttele on raamatupidamist vaja, on kõige olulisem tegur usaldusväärsus. Valides vastava kvalifikatsiooni ja kogemusega ettevõtte oma raamatupidamist tegema, saate olla kindlad, et tegemist on usaldusväärse teenusepakkujaga. Täpselt sellist raamatupidamise teenust teeb Finance Plus.

  • Eelarve

Loomulikult ei saa mööda vaadata oma eelarvest. Lisaks kõigele eelnevale tuleb välja valitud raamatupidamisteenuse pakkujaga läbi rääkida, kui palju soovite raamatupidamisele kulutada. Selliseid otsuseid ei tasu teha liiga tormakalt, vaid hoolikalt läbi mõeldes, sest muidu võite hoopiski kaotada ajaliselt ning rahaliselt.

Enimlevinud probleemid alustava ettevõtte raamatupidamises

Tihtipeale kipuvad alustavad ettevõtjad segamini kasutama oma isiklikku ning ettevõtte raha. Isiklikeks kuludeks kasutatud raha ettevõttest saab küll tagastada, kuid see võib raamatupidamises segadust luua. Nagu varem sai mainitud, peaks kõikide selliste arved alles hoidma ning õigesti vormistama.

Dokumente saab säilitada nii digitaalselt kui ka paberkandjal. Digitaalsete dokumentide puhul võiks luua ka varukoopiad, et need ühelgi juhul ei saaks kaotsi minna. Lihtsustav süsteem oleks kõikide dokumentide kaustadesse panemine, kuude ning aastate kaupa. Tänu sellele on dokumente lihtsam leida ning hallata.

Alustava ettevõtjana võib probleemiks kujuneda arvete hilisem laekumine. Kui dokumente regulaarselt ja süsteemselt hallata, siis on kergem varakult selliseid probleeme märgata ning neid lahendada.

Maksu- ja Tolliameti juhised 

Maksu- ja Tolliamet toob välja, et kõik Eestis registreeritud ettevõtted ning füüsilisest isikust ettevõtjad on kohustatud tegema raamatupidamist ning seejuures lähtuma raamatupidamise seadusest.

Raamatupidamise korraldamise eest on vastutav ettevõtte juhatuse liige, kes võib ise valida kes raamatupidamist teeb.

Samuti on ettevõtja kohustatud õigeaegselt kinni pidama ja tasuma ettenähtud maksud ja esitama ka maksudeklaratsioonid.

Kokkuvõtteks

Alustava ettevõtjana on oluline endale selgeks teha raamatupidamise alustalad. Isegi omades ise mõningaid teadmisi, kulub marjaks ära juba kogenud raamatupidaja käest nõu küsimine.

Dokumendihaldus tuleks läbi mõelda ning korras hoida kohe algusest peale. Seda selleks, et vältida sageli esinevaid probleeme raamatupidamises.

Raamatupidamisteenuse valimise juures on tähtis jälgida neid nelja tegurit: kvalifikatsioon, kogemus, usaldusväärsus ning eelarve.

Alati saab infot ka Maksu- ja Tolliameti kodulehelt ning kui otsite oma ettevõttele abi raamatupidamises, siis Finance Plus on valmis professionaalselt tegutsema!

Viimased uudised