Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseväe pilt.

Pühapäevast, 7. maist algav rahvusvaheline õppus Swift Response 23 juhatab sisse kolm nädalat kestva kaitseväe õppuste perioodi, mille jooksul on liikluses tavapärasest rohkem kaitseväe kolonne ning esineb liikluspiiranguid. 

Õppuse Swift Response aktiivse faasi raames toimuvad 8.-14. maini Põhja- ja Kesk-Eestis erinevad harjutused, kus osalevad kaitseväe, Kaitseliidu ja liitlasriikide üksused.  

Muu hulgas harjutatakse maantee E20 lõigul Pühajõgi-Loobu jõgi betoonelementide ladustamist. Sellest tulenevalt on piirkiirus antud teelõigul ajuti alandatud.  

„Tõkestuselementide ladustamine on varasemalt planeeritud tegevus ning kannab õppuse vaates harjutavat eesmärki. Tõkestusvahendite, mh betoonelementide paigaldamisse on kaasatud mitmeid osapooli, nagu kohalikud omavalitsused, päästeamet ja transpordiamet, mistõttu aitab sääraste tegevuste reaalselt läbi harjutamine mitmete osapoolte vahel praktiseerida koordineerimist ja omavahelist koostööd,” ütles diviisi staabi pioneerijaoskonna ülem kolonelleitnant Ainar Afanasjev. 

Tõkestusvahendid paigaldatakse korrektselt maantee äärde nii, et liiklusmärgid jääksid nähtavaks ja autojuhtide nähtavus ristmikel ei oleks piiratud. Suurte ootejärjekordade tekkimisel suunatakse liiklus osaliselt ümber Valgejõe teele 11108, kus on piirkiirust alandatud. 

Tulenevalt kolm nädalat kestvast õppuste perioodist on teedel liikumas ka tavapärasest rohkem kaitseväe kolonne, mis võivad aeglustada sujuvat liiklust. Kaitsevägi loodab autojuhtide mõistvale suhtumisele ja palub kõigil liiklejail varuda kannatlikku meelt ning rohkem aega turvaliseks kohalejõudmiseks. 

Viimased uudised