Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Homme teisipäeval, 13. septembril algavad eurotoetuste regionaalsed infopäevad, mis leiavad aset kuues Eesti linnas. Eestile eraldatakse perioodiks 2021-2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika toetusi 3,369 miljardit eurot. Esimesed toetusmeetmed on juba avatud.

13.-30. septembrini toimuvad infopäevad Kohtla-Järvel, Võrus, Tartus, Viljandis, Pärnus ja Tallinnas. Seminaridel tutvustatakse erinevaid toetusvõimalusi ja kutsutakse potentsiaalseid huvilisi taotlema. Toetuste kasutamisel saab olema kuus eesmärki: nutikam, rohelisem, ühendatum, sotsiaalsem, inimestele lähedasem Eesti ja õiglane üleminek.

„Algaval rahastamisperioodil on suurteks võtmeteemadeks energiasääst, taastuvenergia kasutuselevõtt ning liikumine keskkonnahoidlikuma ja ressursitõhusama majanduse suunas, mis on tänastes oludes eriti aktuaalne. Struktuurifondide toel saame lähiaastatel neis valdkondades jõulisemaid arenguhüppeid teha- kolmandik uue perioodi eelarvest on mõeldud rohepöörde toetamiseks,“ rääkis Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna juhataja Kadri Tali. „Teine sama oluline eesmärk on Eesti ettevõtete teadus-, arendus- ja innovatsioonivõimekuse kasvatamine ja digitehnoloogiate kasutuselevõtt ning selleks on kavas investeerida 740 miljonit eurot. Panustame sellesse, et Eesti oleks hästi toimiv keskkond nutikate lahenduste loomiseks, mis kasvataksid meie konkurentsivõimet, inimeste heaolu ja teeksid riigivalitsemise tõhusamaks.“ lisas Tali.

Vaatamata meid viimastel aastatel tabanud kriisidele, on eelmise perioodi rahade kasutamine olnud üldpildis positiivne. Nii mõneski valdkonnas on tänaseks saavutatud enam kui algselt planeeritud: uuendatud on maanteid, loodud uusi lasteaia- ja lapsehoiukohti ning kaasajastatud tervisekeskuseid. Eelmise perioodi toetusmahust on 100% kaetud otsuste ja lepingutega ning projekte saab ellu viia veel 2023. aasta lõpuni.

Näited Algsed kokkulepped Euroopa Komisjoniga 2014. aastal Oleme tõstnud lati kõrgemale (kehtiv kokkulepe Euroopa Komisjoniga 2023.a eesmärkideks) Saavutatud 2021. aasta lõpuks  
Uuendatud raudteed 110km 200 km 255,57km
Kaasajastatud tervisekeskused 35 tervisekeskust 50 tervisekeskust 41 tervisekeskust
Uuendatud maanteed 105 km 215 km 204,55 km
Uued lasteaia- ja lapsehoiukohad 1200 hoiukohta 2000 hoiukohta 2282 hoiukohta

Eesti on esitanud Euroopa Komisjonile ametlikuks kinnitamiseks Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava ja õiglase ülemineku kava perioodiks 2021-2027. Läbirääkimised on jõudnud lõpusirgele ja ametliku heakskiiduni loodetakse jõuda oktoobris.

Ühtekuuluvuspoliitika fondide ehk Euroopa Liidu struktuurifondide vahendite kasutamise planeerimise aluseks on Euroopa Liidu poolt antavad riigipõhised soovitused ning pikaajalises strateegias „Eesti 2035“ määratletud arenguvajadused ja sihid.

Et avanevaid võimalusi kasutada ning projekte ja taotlusi ette valmistada, oleme koondanud olulisema info veebilehele www.struktuurifondid.ee, kuhu lisame järjest avanevate meetmete kohta värsket teavet ning küsimusi toetuste kohta ootame aadressile toetused@rtk.ee.

Viimased uudised