Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Karinu karjäär Järvamaal. Foto: Piret Valge

Täna saab alguse 17. maini kestev maapõueteemaline nädal „Maavara – varandus maa all“. Kampaania eesmärk on tõsta Eesti elanike teadlikkust sellest, milliseid maavarasid võib Eesti maapõuest leida ja kuidas need meie igapäevaelu mõjutavad ning lihtsamaks muudavad. 

Keskkonnaministeeriumi poolt läbi viidud uuringust „Elanike teadlikkus ja hoiakud maapõue valdkonnas” selgus, et inimeste teadlikkus Eesti maavaradest ja sellest, milleks maavarasid kasutada saab, on üsna madal. Madala teadlikkuse põhjuseks hindasid vastajad informatsiooni vähesust ja keerukust, aga oli ka neid, kes arvasid, et info on salastatud. Samas valitseb elanike seas suhteliselt suur huvi mitmete maavaradega seotud teemade vastu.

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma: „Uuringu tulemused annavad alust arvata, et elanikud ei tunneta sageli maavaradest saadavat kasu, kuna ei seosta maavarasid enda igapäevase tarbimisega. Tegelikult on maapõueressurssidel inimeste elus sama tähtis koht kui toidul ja õhul. Lisaks joogiveena kasutatavale põhjaveele sõltub meie igapäevaelu ka maavaradest, millest saame näiteks elektri- ja soojusenergia, ehitus- ja tee-ehitusmaterjalid, aianduses ning paberi-, keemia- ja elektroonikatööstuses vajaliku. Asjasse süvenemata võib inimestele jääda mulje, et kaevandamisest saab kasu ja rikastub ainult kaevandaja, kuid tegelikult on selle mõju palju laiem ja kasu saajaks on kogu ühiskond.“

Heinma sõnul soovitakse kampaania käigus inimeste teadlikkust tõsta, levinud müüte murda ning anda elanikele kindlustunnet, et riik tegeleb maapõue teemadega vastutustundlikult ja inimeste heaolu ning keskkonda arvesse võttes.

Maapõue nädala keskseks teemaks on maavarade vajadus ja kasutamine meie igapäevaelus: milliseid maavarasid Eestis leidub ja kuidas neid ressursse kasutatakse, millised on maavarade kasutamise keskkonnamõjud ja kuidas neid saab leevendada. Lisaks räägitakse riiklikest eesmärkidest maapõuepoliitika rakendamisel, kaevandatud maa korrastamisest ja järelkasutusest, maapõue lubade andmisest ja menetlusprotsessis osalemisest.

Maapõue nädala raames leiavad aset temaatilised üritused Eesti erinevais paigus: toimuvad ekskursioonid kaevandustesse ja karjääridesse, loengud koolides, teemapäevad erinevates muuseumites ja palju muud.  Rohkem informatsiooni maapõue nädala sündmuste kohta leiab kodulehelt https://eestigeoloog.ee/maapouenadal.

Viimased uudised