Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Taotlusvooru „Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused” rahastab Euroopa Sotsiaalfond 10 miljoni euroga ning voor on avatud 28. juunist kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni.

Innove tööelu keskuse juhi Ülle Luide sõnul on oodatud projektid, mille raames kavandatakse erinevaid kombineeritud tegevusi tööturul ebasoodsamas olukorras olevate sihtgruppide jaoks, nagu töötud, noored, eesti keelest erineva emakeelega inimesed, väikeste laste vanemad ja vanglast vabanenud.

Projektide eesmärk peab olema inimeste tööturule aitamine ja seal püsimise soodustamine. „Oodatud on näiteks töötute digipädevust suurendavad projektid, tööpraktika pakkumine koos mentorlusega või noortele rahvusvahelise tööpraktika leidmine, samuti on teretulnud tasemeõppes osalemiseks erinevad tegevused jne,“ toob Luide näiteid ning ootab huvilisi infopäevadele, kus täpsamalt toetatavaid tegevusi tutvustatakse.

Taotlusvooru eelarve on 10 000 000 eurot. Toetuse vähim summa on 50 100 ja suurim summa 400 000 eurot projekti kohta. Toetuse maksimaalne osakaal on kuni 85 protsenti abikõlblike kulude maksumusest. Toetust on oodatud Innovest taotlema juriidilised isikud, valitsusasutused, nende hallatavad riigiasutused või kohaliku omavalitsuse üksused.

Taotluste esitamine toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee ning taotlusi saab esitada kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni.

Taotlusvooru viib läbi SA Innove koostöös Sotsiaalministeeriumiga.

Huvilised on oodatud taotlusvooru tutvustavatele infopäevadele 24. juulil Tallinnasse või 26. juulil Tartusse.

Lisainfo ning infopäevadele registreerimine:
https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/tooturuteenused/

Sihtasutus Innove on hariduse kompetentsikeskus Eestis, mis edendab üld- ja kutsehariduse valdkonda, pakub üle-eestilise Rajaleidja võrgustiku kaudu karjääri- ja õppenõustamisteenuseid ning vahendab Euroopa Liidu toetusi.

Viimased uudised