Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: kpr Roland Kalviste/ kaitsevägi

Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Heremi otsusel saadetakse juuli ja oktoobrikutse ajateenijad 18. detsembrist jõulupuhkusele. Tagasi teenistusse peavad ajateenijad naasma 3. jaanuarist vastavalt üksustes kehtestatud korrale või tulenevalt teenistusülesannete eripärast.

„Koju on keelatud saata koroonaviirusesse nakatunuid, karantiinis ja isolatsioonis olevaid ajateenijaid. Nemad saavad minna puhkusele vastavalt meditsiiniteenistuse otsustele, kui nad on tunnistatud terveks või kui neil ei ole kindla aja jooksul ilmnenud haigusnähte,“ ütles kaitseväe peaarst kolonelleitnant Targo Lusti viidates, et kaitseväe eesmärgiks on mitte saata ühiskonda inimesi, kes võivad oma lähikondseid nakatada. Nende ajateenijate haiguse või isolatsiooni tõttu saamata jäänud puhkusepäevad kompenseeritakse jaanuarikuu jooksul.

„Ajateenijate teenistuses hoidmine on meile andnud võimaluse täita oma väljaõppe eesmärgid peaaegu täies ulatuses,“ ütles kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem. „Täna julgen väita, et nii kaitseväe kui ka Kaitseliidu poolt läbi viidud väljaõppe raames ei ole viirust levinud. Vähemalt puuduvad meil selle kohta igasugused andmed.“

Kaitseväe juhataja tõdes, et tänased viirusekolded väeosades on tekkinud eelkõige ajateenijate poolt väljalubadelt toodud viirusega. „Tegevväelastel on olnud piirangud isiklikus elus ja liikumises teenistuse väliselt,“ lisas kindralmajor Herem.

Puhkuselt saabumisel teeb kaitsevägi koroonaviiruse testi neile, kel esinevad haigussümptomid. Vajadusel rakendatakse ajateenijatele isolatsiooni, mille raames kogu üksus osaleb väljaõppes teistest isoleeritult. Samuti võidakse üksustes korraldada ajateenijate saabumine hajutatult, et vältida suure hulga ajateenijate omavahelist kontakti.

„Hetkel vaatame üle oma teenistuse ülesehituse, sealhulgas väljalubade andmise korra jaanuarikuus,“ ütles kaitseväe juhataja. „On selge, et ajateenistuse lõpuni me isikkoosseisu väeosas kinni hoida ei saa ning mingil määral peame ajateenijatele nädalavahetuse väljalubasid võimaldama. Sealjuures loodame ajateenijate tarkusele ja kohusetundele, et nad hoiduvad kõrvale pidudest ja massiüritustest, et mitte ise nakatuda ning tuua väeosadesse haigust. Siin aga saan kinnitada, et kaitseväe meditsiiniteenistus on piisavalt kõrgel tasemel, et tegeleda professionaalselt haigetega.“

Jaanuaris ajateenistusse tulnud sõdurid arvatakse reservi vastavalt seaduses kehtestatud korras. Üksuste ülematel on õigus nad saata väljaõppe eesmärkide saavutamisel enne reservi arvamist väljaloale või puhkusele.

Viimased uudised