Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

airi hallik-konnula Foto: Annika Haas

Siseminister Hanno Pevkur andis esmaspäeval toimunud pidulikul tunnustamisel 15 silmapaistvale Eesti inimesele üle kodanikupäeva aumärgi. Üheks väljavalituks oli Urvaste Külade Seltsi eestvedaja Airi Hallik-Konnula.

„Tänu teie hoolivale ja vastutustundlikule suhtumisele on ellu viidud palju olulisi algatusi alates vabatahtlike päästekomandode asutamisest ja kogukondlike ühisürituste korraldamisest kuni vähiravifondi asutamiseni,” ütles siseminister Hanno Pevkur.

Airi Hallik-Konnula on seisnud selle eest, et Essoo turbasoo jääks puutumata ning sinna ei rajataks turbamaardlat. Tänu temale sündis Urvaste kama, mille müügitulu panustatakse kohaliku kogukonna arengusse, vahendas ministeeriumi pressitalitus.

Airi Hallik-Konnula veab iga-aastast urbanipäeva laata, tema eestvedamisel alustas külakino ning uue sisu said rahvamaja ruumid. Samuti on ta juhtinud Pokumaad.

Kodanikupäeva aumärgi pälvisid veel:

Toivo Tänavsuu – vähiravifondi „Kingitud elu” looja ja tegevjuht.

Annika Laats – EELK Risti koguduse õpetaja, hingehoidja Tallinna Lastehaiglas, kaplan Tallinna Diakooniahaiglas, MTÜ Vaikuse Lapsed liige.

Aune Valk on lisaks oma põhitööle haridus- ja teadusministeeriumis panustanud vabatahtlikuna erinevatesse ettevõtmistesse. Ta veab Tartus projekti „Tuluke”, mille sihiks on kogukonna ja kooli koostöö edendamine.

Risto Roomet – Päästeameti Läänemaa päästepiirkonna operatiivkorrapidaja, kes on ka vabatahtlikuna andnud olulise panuse oma kodukandi ja maakonna turvalisuse tõstmisesse. Tema algatusel on Paliveres ja Kirnas käima lükatud vabatahtlikud päästekomandod.

Linda Raunet sündis samal aastal, mil Eesti Vabariik esmakordselt välja kuulutati. Ta tegutses pikka aega eesti keele ja kirjanduse õpetajana ning oma õpilastes oskas ta tollasest tugevast ideoloogilisest survest hoolimata äratada huvi eesti keele, kirjanduse ja kultuuri vastu.

Imbi-Sirje Torm – pikaaegne ajalooõpetaja, kellel on oluline roll paljude noorte kodanikuks kasvamisel. Ta on juhendanud Viljandimaa noori oma kodukandi ajaloo uurimisel, koostanud ajaloonäitusi, juhendanud noorgiide ja kirjutanud mitu raamatut Heimtali ajaloost.

Sandra Mägi – Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud ja Raplamaal asuva Röa külavanem. Röa külla elama asudes asutas ta kõigepealt Naabrivalve piirkonna, seejärel alustas külaplatsi ehitusega ja ühisürituste eestvedamisega.

Kristi Aria – 15 aastat tagasi asutas ta Tartusse kooli rahvusvahelise taustaga laste jaoks. Ta on muutnud Tartu rahvusvahelise kooli erinevate kultuuride kogukonnakeskuseks ning tugevaks sillaks Eesti ja lapse päritolukultuuri vahel.

Indrek Luberg – aktiivne vabatahtlik Liiva Külaseltsi tegemistes ning korraldanud erinevaid kohalikke üritusi. Tänu temale on Liiva jaama ehitatud ammuigatsetud ülekäigurada ning juurutatud toimiv Naabrivalve piirkond.

Kuldar Adel – Eesti Noorteühenduste Liidu liige ja osaluskogude koordinaator, kes on andnud tugeva panuse Eesti noorte aktiivsuse arendamiseks.

Kaisa Lõhmus – Eesti Noorteühenduste Liidu noortepoliitika nõunik, kes on Eesti noortele selgitanud valla- ja linnavolikogude tööd.

Hans Soll – kodanikualgatuse „Sindi pais“ eestvedaja, kes seadis eesmärgiks Pärnu jõe alamjooksul asuva Sindi paisu avamise rändkaladele.

Urmas Tulvik – Raikküla valla aktiivne koduloouurija ja koolitaja, kes korraldab oma kogukonnas ka piirkondlikke ajaloolisi rännakuid.

Kodanikupäeva aumärki antakse välja alates 1998. aastast ning tänavu esitati aumärgi komisjonile 85 ettepanekut aumärgi andmiseks.

Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril.

Lõunaeestlane

Viimased uudised