Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Keskkonnaagentuuri äsjailmunud raporti „Eesti õhusaasteainete heitkogused aastatel 1990-2019” kohaselt on õhusaasteainete heitkogused Eestis  langustrendis. Aastate heitkoguste võrdluse alusel hinnatakse riigile seatud heitkoguste vähendamise eesmärkide täitmist ning rakendatud heite vähendamismeetmete tõhusust.

Mahukast ülevaatest selgub, et ligi kolmekümne aastaga on vähenenud kõigi analüüsitud saasteainete heitkogused. Võrreldes varasemate aastatega on heitkogused vähenenud muuhulgas ka seonduvalt ettevõtete poolt kasutusele võetud heite püüdeseadmete ja uute  tehnoloogiatega. „Samuti mõjutas 2019. aastal heitkoguste vähenemist elektritoodangu langus, mille tingis kõrgel püsinud kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste ühiku turuhind,“ kommenteeris Keskkonnaagentuuri andmehaldusosakonna juhtivspetsialist Elo Mandel.

Heitkoguste andmed pärinevad iga-aastastest keskkonnaluba omavate ettevõtete poolt esitatud aruannetest. Lisaks ettevõttete poolt esitatud andmetele, on hinnatud heitkoguseid ka väikestest aruandluskohustuse alla mittekuuluvatest paiksetest heiteallikatest või teatud suuremat pindala katvatest heiteallikatest (põllumajandus, liikuvad heiteallikad, kodumajapidamised).

Täpsemalt saab konkreetsete saasteainete heitkoguste suundumustest lugeda siit.

Ülevaade põhineb Euroopa Komisjonile, Euroopa Keskkonnaametile ja Piiriülese õhusaaste kauglevi Genfi konventsiooni (CLRTAP) sekretariaadile esitatud inventuuriaruande heitkoguste trendi peatükil. Inventuuriaruande esitamise kohustus tuleneb LRTAP konventsioonist ja direktiivist 2016/2284/EL teatud saasteainete riiklike piirnormide kohta (nn NEC-direktiiv).

Ülevaade „Eesti õhusaasteainete heitkogused aastatel 1990-2019“ on leitav Keskkonnaagentuuri kodulehelt:https://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/eesti_ohusaasteainete_heitkogused_aastatel_1990-2019.pdf

Kommentaarid

Viimased uudised