Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Taavi Kõiv. Foto: Hedman
Üle 26 000 Eesti ettevõtja ja oma ettevõtte asutanud e-residendi avastasid sellel aastal enda üllatuseks, et äriregister on nende ettevõtte kustutanud. Mis on kustutamise põhjuseks ning mida sellises olukorras ette võtta, selgitas advokaadibüroo Hedman vandeadvokaat Taavi Kõiv.
Advokaadibüroo Hedman vandeadvokaat Taavi Kõiv tõi välja, et äriregistri seaduse muudatuste jõustumine möödunud aastal andis äriregistrile õiguse kustutada ettevõtteid ja ühinguid varasemast kiiremini ja lihtsamini, mis tabas paljusid ebameeldiva üllatusena.
Peamiseks äriregistrist kustutamise põhjuseks on Kõivu sõnul majandusaasta aruande esitamata jätmine nõutud tähtajaks.
„Äriregistri seaduse muudatuste eesmärk oli kiirendada ja parandada majandusaasta aruannete esitamist, kuna paljud ettevõtted ja ühingud ei suhtunud oma kohustusse esitada aruanded nõutud tähtajaks tõsiselt. Näiteks ei olnud haruldane, kui aruanne esitati alles mitmeid aastaid pärast majandusaasta lõppemist,” selgitas Kõiv.
Teiseks äriregistrist kustutamise põhjuseks võib olla, kui ühingul ei ole määratud kontaktisikut juhatuse välismaise aadressi tõttu.
„Näiteks e-residentide poolt asutatud ettevõttel peab seaduse järgi olema määratud kontaktisik ning kui seda tehtud ei ole, võib tagajärjeks olla ettevõtte kustutamine äriregistrist,” tõi Kõiv näite. Kontaktisikuks võib määrata üksnes notari, advokaadi, advokaadibüroo, vandeaudiitori, audiitorettevõtja või usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkuja.
Ettevõtte või ühingu kustutamine ei ole siiski lõplik ning ühingut saab äriregistris ennistada juhul, kui see kustutati viimase kolme aasta jooksul.
Äriregistris ennistamiseks on täna vaja läbida järgnevad etapid:
1. Ettevõtte või ühing peab koostama puuduolevad majandusaasta aruanded või võtma vajalikud sammud kontaktisiku määramiseks.
2. Esindaja peab allkirjastama ennistamise avalduse. Avalduses peab ära näitama, et kõik puudused on kõrvaldatud. „See tähendab, et kui ühing kustutati majandusaasta aruannete esitamata jätmise tõttu, peavad avalduses sisalduma puuduolevad majandusaasta aruanded. Kui ühing kustutati kontaktisiku määramata jätmise tõttu, peavad avalduses olema tõendid kontaktisiku määramise kohta,” selgitas Hedmani vandeadvokaat Taavi Kõiv.
3. Äriregistris ennistamiseks tuleb äriregistrile esitada avaldus ning tasuda 200 euro suurune riigilõiv.

Viimased uudised