Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

riigieksamid

Täna toimub inglise keele riigieksami kirjalik osa, kuhu on registreerunud 6379 eksaminandi. Suulise osa intervjuud toimuvad koolides 7. – 11. maini.

Õpilased, kes saavutavad inglise keele riigieksamil 50–74 protsenti maksimaalsest tulemusest, on jõudnud B1-keeleoskustasemele, 75–100 protsenti saavutanud on jõudnud B2-keeleoskustasemele. Keeleoskustaseme omistamise eeltingimus on, et ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0.

Võõrkeele eksamiks said õpilased valida inglise, prantsuse, saksa või vene keele eksami. Inglise keele riigieksam valmistatakse ette Eestis. Prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega, mida korraldab SA Innove. Rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse keele eksamitel osales 180 (DELF B1 ja B2) eksaminandi. Saksa keele eksamitele on registreerunud  81 (GOETHE B1 ja B2) ja vene keele eksamitele  311 (TORF B1 ja B2) eksaminandi.

Õpilastel oli võimalus esitada ka tunnistus Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt  tunnustatud rahvusvahelise inglise, prantsuse, saksa või vene keele eksami sooritamise kohta vähemalt B1-tasemel, millega loetakse kohustuslik võõrkeele riigieksam sooritatuks. Tunnistuse esitamise võimalust kasutas tänavu 1195 õpilast.

Gümnaasiumi lõpetamiseks peab õpilane sooritama järgmised riigieksamid:

  • eesti keel või eesti keel teise keelena;
  • võõrkeel;
  • matemaatika.

Riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 20. juuniks infosüsteemis EIS https://eis.ekk.edu.ee/ ja riigiportaalis www.eesti.ee

Lisainfo riigieksamite kohta on leitav: www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/

Riigieksameid korraldab sihtasutus Innove. Innove on hariduse kompetentsikeskus Eestis, mis edendab üld- ja kutsehariduse valdkonda, pakub üle-eestilise Rajaleidja võrgustiku kaudu karjääri- ja õppenõustamisteenuseid ning vahendab Euroopa Liidu toetusi.

Viimased uudised