Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

riigieksamid

Teisipäeval toimuvale inglise keele riigieksamile on registreerunud 6748 eksaminandi, kellega teisipäeval viiakse läbi eksami kirjutamis-, kuulamis- ja lugemisosa.

Inglise keele riigieksami suulise osa intervjuud algavad koolides kolmapäeval ja kestavad 9. maini, teatas sihtasutus Innove.

Õpilased, kes saavutavad inglise keele riigieksamil 50–74 protsenti maksimaalsest tulemusest, saavad B1-keeleoskustaseme tunnistuse, 75–100 protsenti saavutanud B2-keeleoskustasemetunnistuse. Keeleoskuse taseme omistamise eeltingimus on, et ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0.

Võõrkeele eksamiks said õpilased valida inglise, prantsuse, saksa või vene keele eksami. Inglise keele riigieksam valmistatakse ette Eestis; prantsuse, saksa ja vene keele riigieksamid on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud eksamitega.

Gümnaasiumi lõpetamiseks peab õpilane sooritama kolm riigieksamit: eesti keel või eesti keel teise keelena, võõrkeel ja matemaatika. Riigieksamitele registreerus tänavu kokku üle 10 400 eksaminandi.

LÕUNAEESTLANE

Viimased uudised