Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Martin Kalk Põlvamaalt. Foto: Erametsaliit

Juba homme selgub Rakveres toimuval kogu pere metsapäeval, kellest saab 2019. aasta parim metsamajandaja Eestis. Lisaks arvulistele näitajatele saab metsamajandaja valimisel otsustavaks ka metsamajandaja valmidus suhelda kogukonnaga ja olla aktiivne ühiskonnaliige.

Erametsaliidu tegevjuht Andres Talijärv lausus, et 26. korda toimuval metsamajandaja konkursil osaleb sel aastal rekordarv kandidaate. „Parima metsamajandaja tiitlile kandideerivad 13 metsaomanikku, kes esindavad väga head läbilõiget meie erametsade ja nende omanike mitmekesisusest. Praegu, kui metsanduse ümber on igapäevaselt palju arutelusid ja erinevaid arvamisi, on kõigile vaja selliseid häid näiteid metsaomanikest, kes oma metsi jätkusuutlikult ja metsanduse häid tavasid järgides majandavad,” ütles ta.

Hindamiskomisjon on tänaseks tutvunud kõigi kandidaatide metsade, metsanduslike vaadete ja põhimõtetega. Komisjoni liige Tiit Kosenkranius selgitas, et hindamisel võeti aluseks numbrilisi näitajaid nagu raieküpse metsa või noorendike osakaal, aga ka seda, milline on metsamajandaja ise.

„Hindamisel pidasime silmas, et tänapäeva erametsaomanik on aktiivne ühiskonnaliige ja seetõttu arvestasime metsamajandamise kvaliteedi hindamise kõrval näiteks ka seda, milline on metsaomaniku suhtlus naabrite ja kogukonnaga,” märkis ta.

Selle aasta konkursi taseme kohta sõnas Kosenkranius, et eramets on väga heades kätes. „Võrreldes mullusega kujunesid sel aastal selgemalt välja sarnaste joontega metsamajandajad – majanduslikult aktiivsemad, kes tegelesid ka küpse metsa raiumisega, ja tagasihoidlikumad, kes tegelesid pigem korrastamise ja olemasoleva metsa säilitamisega. Üldjoontes võib aga öelda, et eramets on väga heades kätes ja seda uuendatakse innukalt,” ütles ta.

2019. aasta parima metsamajandaja kuulutab homme, 24. augustil Rakvere Kirikupargis toimuval kogu pere metsapäeval välja keskkonnaminister Rene Kokk. Metsapäeval toimuvad töötoad, jõukatsumised, mitmed tegevused peredele, Curly Stringsi kontsert ja palju muud. Soovijatel on võimalik kaasa lüüa ka ekskursioonil mulluse võitja Lauri Salumäe metsa. Üritus on tasuta. Rohkem infot:https://erametsaliit.ee/kogu-pere-metsapaev-2019/ või Facebookist.

Tartu-, Põlva- ja Võrumaalt on tänavu kolm kandidaati: Martin Kalk, Relsiit Haldus OÜ ja TÜ Eesti Ühismets.

Martin Kalk – loominguline metsamajandaja

Metsamaad 26,6 ha.

Põlvamaal asuvat metsamaad majandades on metsakorraldaja ametit pidav Martin Kalk võtnud nõuks teha kõike, mis tehnika kasutamist ei vaja, oma kätega. Ta nimetab oma majandamist hobitegevuseks. Eesmärgiks on laiendada oma metsakasvatuslikke kogemusi oma metsas praktiseerides, andes samas metsale suuremat tulevikuväärtust.

Martin Kalk on Metsanduse Arendamise Ühingu liige – ühistust saab nõu ja ka abi metsatoetuste taotlemisel. Aktiivselt ja n-ö klassikaliselt metsa majandades on ta samas ise suur katsetaja, et enda ja oma metsa jaoks selgitada välja parimaid majandamisviise ja võtteid. Näiteks on ta proovinud kevadise istutamise kõrval ka sügisest istutamist, kultuurihooldust eri aegadel ja hooldamata jätmist, ulukite tõrjumist nii repellendiga Trico, mis kaitseb hästi mändi, kui ka kuusenoorendike servade tihedamaks jätmisega jne. Seni on tähelepanu olnud pigem noorel metsal, lageraiet on tehtud vähe. Osa oma metsast saadud puidust on mobiilse saeraamiga laudadeks saetud.

Relsiit Haldus OÜ – isa ja onu töö jätkaja

Metsamaad 250 ha.

Relsiit Haldus OÜ eestvedaja Sander Tiisler esindab noort põlvkonda, kes on üle võtnud isade ülesehitatu, et tegevust jätkata ja edendada. Ta on oma isa ja onu töö jätkaja metsafirmas, mille metsad asuvad Võru-, Põlva-, Valga- ja Tartumaal. Firmal on suur masinapark ja peale oma metsas tegutsemise pakutakse teenust ka mujal. Majandamine on aktiivne ja n-ö klassikaline, suurtes mahtudes on tehtud kõike alates istutamisest, kultuurihooldusest ja valgustusest-harvendusest lageraieni välja.

Samal ajal käivad metsakraavide taastamise tööd, metsateede ehitus, metsakultuuri lähistel üraskitõrje jne. Metsafirma eesmärk on jätkusuutlik, tõhus ja looduslähedane majandamine. Kuna kinnistuid ja naabreid on palju, võtavad oma aja ligipääsude kooskõlastamine naabritega ja samuti tuleb ühiselt tegutseda maaparandussüsteeme korrastades ja hooldades. Metsafirma on Võrumaa metsaühistu liige. Metsamaadel on muu hulgas Natura 2000 alad, sealhulgas sihtkaitsevööndi režiimiga üle 14 ha.

TÜ Eesti Ühismets – uutmoodi ühismajandamine

Metsamaad 20 ha.

Tulundusühistu Eesti Ühismets on ühistuline erametsaomanik. Ellu on kutsutud ühistegevuse vorm, mis annab huvilistele võimaluse investeerida metsa, täpsemalt metsakasvatusse. Ise metsa majandamises otseselt ei osaleta, kuid igal hetkel on võimalik jälgida, kuidas metsa majandamine ehk vara väärtuse kasvatamine käib.

Eesti Ühismetsa saab lugeda esimeseks omataoliseks toimivaks ühismetsaks. 32 liikmega ollakse nelja metsakinnistu ja üle 20 hektari metsa omanikud. Metsakinnistud asuvad Tartu-, Põlva- ja Võrumaal. Ühismetsa põhitegevus on metsamaa omandamise ja heaperemeheliku majandamise kaudu kasvatada ühismetsa vara väärtust. Tegutsemispõhimõtted lepitakse omavahel kokku, kinnistute ostu ja raiete tegemise otsustab investeerimiskomitee.

Metsakapital kujuneb investeeringutest ja metsa majandamise tuludest. Eesmärk ei ole võimalikult suur rahakott, vaid panustamine vastavalt oma võimalustele. Kui investeeringute maht suureneb, siis on ka võimalusi rohkem. Näiteks metsakinnistute ostul ei lähtu Eesti Ühismets üldlevinud kiire tulu saamise põhimõttest ehk sellest, kui palju raiuda saaks, vaid vaadatakse hoopis, kas on võimalik metsa majandades metsa väärtust kasvatada. Eesti Ühismets on Vooremaa metsaühistu liige ja Keskühistu Eramets PEFC grupisertifikaadi liige.

Aasta metsamajandaja tiitli kandidaadid:

Aivo Liiv Jõgevamaa
Ardi Allikmets Harjumaa
TÜ Eesti Ühismets Põlva- ja Tartumaa
Madis Arm Ida-Virumaa
Margus Loogna Lääne- ja Raplamaa
Martin Kõdar Viljandimaa
Martin Kalk Põlvamaa
Jan Pulk Pärnumaa
Kükkeri Ait OÜ Jõgevamaa
Relsiit Haldus OÜ Võrumaa
Tiit Toobal Viljandimaa
Toomas Härm Pärnumaa
Urmas Orusalu Jõgevamaa

Viimased uudised