Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Võitjad ja žürii poolt äramärgitud. Foto: Joanna Jõhvikas.

Eile kolmapäeval, 25. jaanuaril toimunud Haridus- ja Noorteameti ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi „Edu ja Tegu“ tunnustuskonkursil kuulutati välja valdkonna parimad tegijad. Aasta ettevõtliku õpetaja tiitli pälvis Urmas Persidski, aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe edendajaks tunnistati Karjäärinõustajate Ühing, ettevõtlikud õppurid on Rasmus Riim, Henry Kask ja Chris-Rico Lang, aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe mentor Rudolf-Gustav Hanni ning „Edu ja Tegu“ aasta tegijaks sai JA Eesti tegevjuht Kersti Loor.

„Ettevõtlikkus on oluline igal ajal – nii täna kui tulevikus – ning ettevõtlusalased teadmised tulevad kasuks igale noorele. Oluline on toetada noorte karjäärivalikuid võimalikult varajases eas ning koostöös ettevõtjate, mentorite ja praktikutega avastada noortes potentsiaali ja tutvustada neile erinevaid võimalusi eneseteostuse läbi lisandväärtuse loomiseks. Olen väga tänulik konkursi võitjatele, kes on andnud olulise panuse noorte tuleviku kujundamisse,“ sõnas Haridus- ja Noorteameti peadirektor Jaak Raie.

Aasta ettevõtliku õpetaja tiitli pälvinud Urmas Persidski on kogenud ettevõtlusõpetaja ja õpilasfirmade juhendaja, kes on pannud aluse süsteemsele ettevõtlus- ja majandusõppele Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis ning Tartu Annelinna Gümnaasiumis. Eelmisel aastal juhendatud 25 õpilasfirmaga on Urmas üks aktiivsematest juhendajatest.

Aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe edendaja Eesti Karjäärinõustajate Ühingu (KNÜ) on olnud läbi aegade aktiivne karjäärivaldkonna arendaja, kuid viimastel aastatel on suurema hoo sisse saanud just 32 liikmest koosnev karjääriõppe töörühm Merit Luige eestvedamisel. KNÜ on olnud mitmekülgne panustaja karjääriõppe arengusse – alates poliitikate kujundamisest praktiliste materjalide loomiseni.

Aasta ettevõtlikeks õppuriteks on Tallinna 21. Kooli noored Rasmus Riim, Henry Kask, Chris-Rico Lang. Tootmisülejääkidest keskkonnasõbralikke sadulakatteid ja väikseid jalgrattakotte loonud Õpilasfirma Drycycle oli möödunud aastal üheksa tuntud ja suure võistluse finalist ning kahe võistluse võitja. Noored on ka õpilasfirmade mentorid ja nõustajad ning loonud oma osaühingu.

Aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe mentor Rudolf-Gustav Hanni on OÜ Pagerr asutaja ja tegevjuht ning kirjastuse SEIK asutaja. Rudolf-Gustav alustas ettevõtlusteekonda juba 8. klassis, kui pani aluse Tegude Kalendrile. 11. klassis tegi ta õpilasfirma ja praeguseks on Rudolfist saanud silmapaistev ettevõtja, kes on võitnud telesaate „Ajujaht“. Rudolf on noortele igakülgselt abiks, neid nõustades, aidates valmistuda võistlusteks, koolitades ning populariseerides ettevõtlust.

„Edu ja Tegu“ programmi aasta tegija Kersti Loor juhib Junior Achievement Eestit, mis arendab ettevõtlusõpet ja õpilasfirmasid. JA on välja töötanud koolitusi ja materjale kõigi haridustasemete õpetajatele, kaasanud ettevõtjaid ja spetsialiste, korraldanud võistlusi ning panustanud ettevõtlusõppe riiklike ainekavade, programmide ja õppematerjalide arendusse. 2022. aastal korraldati Eestis Euroopa suurimat õpilas- ja tudengifirmade võistlust. Kersti koolitab nii õpilasi kui ka õpetajaid, viib läbi töötubasid ja ettevõtlusmänge koolides üle Eesti. Lisaks on ta mentor Gruusias ja Aserbaidžaanis ettevõtlushariduse arendamiseks.

Žürii märkis ära ka Viljandi Kutseõppekeskuse, Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi täienduskoolituse programmijuhi Signe Reppo, kognitiiv- ja koolipsühholoogia lektori Triin Liini ning SEB panga kui aasta ettevõtlus- ja karjääriõppe edendajad. Aasta ettevõtliku õppuri kategoorias märgiti ära Viljandi Kutseõppekeskuse õpilasfirma Jõuluehted liikmed Markus Riigor, Martin Jaakson ja Karl Kask. „Edu ja Tegu“ programmi aasta tegija 2022 silmapaistva nominendi tänukirja said Euroguidance programmi juht Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuris Margit Rammo ning „Edu ja Tegu“ programmi tiimijuht Tartu Ülikoolis Lilian Ariva.

Nominentide ja võitjate kohta saab täpsemalt lugeda Haridus- ja Noorteameti kodulehelt. Ettevõtlus- ja karjääriõppe programmi „Edu ja Tegu“ raames tunnustatakse juba kuuendat korda ettevõtlikke ning ettevõtlus- ja karjääriõpet edendavaid inimesi ja meeskondi – nii otseseid õppe läbiviijaid (koolid, õpetajad, koolijuhid) kui muul moel panustajaid.

Võitjatele on auhinnaks pääsmed Pärnu juhtimiskonverentsile, aasta ettevõtlikud õppurid said auhinnaks pääsmed sTARTUp Day ärifestivalile.

Edu ja Tegu programmi rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Viimased uudised