Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

8. nädal

„Kellele ma peaksin helistama, kui tahan rääkida Euroopaga,” küsis 1970ndatel USA riigisekretär Henry Kissinger. Kellele peaks aga tuleval aastal helistama, kui on soov rääkida Võrumaaga, Põlvamaaga või mis tahes Eesti maakonnaga?

Seni on maakonna nimel sõna võtnud maavanem, kuid juba käesoleva aasta otsas saadab valitsus maavanemad erru, mis tähendab, et uuest aastast on praegused maakonnad, mis säilitatakse, esindusisikuta. Pole enam institutsiooni, inimest, kelle sõnal oleks maakonna seisukoha kaal. Uuest aastast puudub maakonnas ametnik, kelle ülesandeks on näha maakonda kui tervikut.

Kuulates sel nädalal Võru ja Põlva maavanema vabariigi aastapäeva kõnet (head kõned, muuseas), jäin mõtlema, et kes aasta pärast nende asemel pulti astub? Kes maakonna nimel tublidele inimestele vapimärgi üle annab? Kellele aasta pärast helistada, kui soovin teada, mida maakonna esindusisik, kes maavanem kahtlemata on, ühest või teisest asjast arvab? Kes on see mees või naine, kes esindab maakonda valitsuse juures? Kellele minister helistab, kui soovib rääkida Põlvamaaga?

Hiiumaal ja Saaremaal sellega probleemi ei teki, sest haldusreform koondab mõlema saare omavalitsused üheks vallaks. Ent Võru, Põlva ja Valga maakonnas, kus valdu jääb alles rohkem kui kaks, tekib vajadus institutsiooni järele, kes n-ö seoks otsad kokku, üldistaks ja esindaks.

Euroopal kulus Kissingeri probleemi lahendamiseks paarkümmend aastat kuni 1999. aastal loodi Amsterdami lepingu järgi Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametikoht. Sellel kohal töötavat inimest kutsutakse tinglikult ka Euroopa Liidu välisministriks. Tõsi, tema võim on üsna piiratud, kuid vähemalt on olemas inimene, kellel on volitus ELi välispoliitika asjus midagi öelda, nii palju või vähe, kui seda ühist välispoliitikat on.

Ent kes peab järgmisel aastal Võru Kandles ja Mooste Folgikojas vabariigi sünnipäeva puhul kõne ja täidab neid esindusülesandeid, mida seni on teinud maavanem? Kas on see omavalitsuste liidu esimees?

Tõsi on see, et kohalikud omavalitsusliidud jäävad kestma ka siis, kui senise kümnekonna ja enama valla asemel on igas maakonnas paar-kolm omavalitsust. Liidud saavad juurde näiteks maakonna ühistranspordi korraldamise ülesande ning küllap veel midagi, mis tagab nende säilimise.

Niisiis võiks omavalitsuste liidu esimees see maakondlik arvamusliider ja teavet koondav ametnik olla küll, kes lisaks lindi lõikamisele teeb ka lobitööd valitsuse juures. Pealegi on omavalitsuste liidu juht maakonna esindamisega suuremal või vähemal määral kokku puutunud.

Ainus mure on selles, et võrreldes tiitliga maavanem on omavalitsuste liidu esimees lootusetult kohmakas ega oma ka sellist väge, nagu seda kätkeb sõna maavanem. Teen ettepaneku, et omavalitsuste liidu esimees nimetataks alates järgmisest aastast ümber maavanemaks.

Arved Breidaks

FOTO: Põlvamaa omavalitsuste liidu esimees Kaido Kõiv ja Põlva maavanem Igor Taro Põlvamaa vapimärgi üleandmisel.

Viimased uudised