Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

24. veebruaril 2024 algusega kell 15.00 toimub Terve Eesti Toetusavaldus – osa võtma on oodatud kõik, kes tunnevad, et on tarvis toetada inimesi (kasvõi sind ennast), keda valitsus ja otsustajad ei kuula, kellega ei arvestata ja kelle õigusi rikutakse.

Siin on üleskutse tekst: 

TERVE EESTI TOETUSAVALDUS 

24.02.2024, kell 15 

Autode rongkäik Tallinnas 

SEISAME KÕIK KOOS ÜKSTEISE ÕIGUSTE EEST! 

#terveeestitoetusavaldus 

24. veebruaril 2024 algusega kell 15.00 toimub Terve Eesti Toetusavaldus – osa võtma on oodatud kõik, kes tunnevad, et on tarvis toetada inimesi (kasvõi sind ennast), keda valitsus ja otsustajad ei kuula, kellega ei arvestata ja kelle õigusi rikutakse. 

Kui kitsa teemaga meeleavaldused koguvad vaid teatud hulga osavõtjaid ja need koos petitsioonidega sisuliselt tasalülitatakse ja naerdakse valitsuse ja riigikogu poolt välja, on meil praegu võimalus kõik koos tänavatele sõita ja näidata ühtse arvuka hulgana oma rahulolematust valitseva korraga. 

Mujal Euroopas seisavad inimeste õiguste eest ametiühingud ja teised organisatsioonid, aga Eestis on suuremal osal inimestest tunne, et me oleme üksi. See ei pea nii olema – seisame kõik koos üksteise õiguste eest! 

Toetame kõikide rahumeelsete inimeste ja organisatsioonide õigust meelt avaldada ja enda eest seista. 

Meie ettevõtmine ja sõnum ei ole parteipoliitiline ega erakondlik! 

Viimased neli aastat on rahva suhtes rakendatud enneolematut sõnavabaduse summutamist ja see näib olevat poliitikute jaoks mugavalt koroonakriisist edasi kandunud ka teistesse küsimustesse. Valitsus ja riigikogu ei näi aduvat, et rahvas on nende tööandja, sest pea kõik otsused tehakse rahvalt arvamust ja luba küsimata. 

Oluline on mõista, et Toompeal ei tegutse pelgalt mittetoimiv valitsus või riigikogu, vaid kogu süsteem ise on muutunud mittetoimivaks. 

Sõltumata sellest, kas valitsus on parem- või vasakpoolne, on aasta-aastalt aina selgem, et rahvale on liiga palju valetatud ja vassitud. Poliitikud eelistavad rahva asemel kuulata korporatsioonide lobiste. Ühiskonnas puudub diskussioon meid kõiki puudutavatel teemadel. Ja see peab muutuma! 

Ei ole olemas riigi raha – on olemas ettevõtlusest ja töötajatelt laekunud maksuraha ja meil kõigil on õigus kaasa rääkida selle parima kasutamise osas. Riigihaldussüsteemis peab olema põhiseadust järgiv, kodanike ja ettevõtete huvisid kaitsev ja arendav mudel. Kodanikud peavad saama oma riiki usaldada – selleks on hädavajalik kaasata riigi juhtimisse ühiskonna andekaimad inimesed ning taastada riigiametnike ja poliitikute vastutus oma tegevuse eest. 

PS. Me ei tohi unustada, et peame siin riigis koos elama ka homme, aasta ja kahekümne pärast. Vastandumine ja usaldamatus on viinud ühiskonna kriisi, millest toob välja ainult koostöö, hea tahe ja ühisosa leidmine. 

TOETAME NEID, KELLE SUURIMAKS MUREKS ON:

1. AUTOMAKS JA TEISED MAKSU(TÕUSU)D

2. ELEKTRIHINNAD 

3. KLIIMASEADUS ja -POLIITIKA 

4. PANKADE MAKSUSTAMINE 

5. SÕNAVABADUS

6. WHO TERVISE-EESKIRJADE MUUDATUSED JA PANDEEMIALEPING 

7. KOROONAKRIISI ÕPPETUNNID (SH VAKTSIINIKAHJUSTUSED) 

8. VAIMNE TERVIS JA (KOOLI)KIUSAMINE 

9. METSAD 

10. RAIL BALTIC 

11. NURSIPALU, SOODLA ja PUNKRITE KAITSELIIN SETOMAAL 

12. HARIDUSTÖÖTAJATE PALGAD JA TÖÖKOORMUS 

13. PERE- JA LAPSETOETUSED 

14. ERIVAJADUSTEGA INIMESTE TOETAMINE 

15. PÕLLUMAJANDUSE ALLASURUMINE 

16. MIGRATSIOON 

17. KESKPANKADE DIGIRAHA (CBDC), DIGI-ID JA SOTSIAALNE KREDIIT 

18. META, GOOGLE´I JA TEISTE VEEBIGIGANTIDE MAKSUSTAMINE 

19. POLIITILISE SÜSTEEMI REFORMIMINE 

20. PÕHISEADUSE JÄRGIMINE 

Ja lõpetuseks – TOETAME JA TUNNUSTAME VALITSUSE, RIIGIKOGU ja teiste vastutavate osapoolte koostöötahet ülalloetletud probleemide lahendamiseks. Aeg on küps avatud aruteludeks seni puudulikult käsitletud põletavatel teemadel ning rahva, ettevõtjate ja organisatsioonide sisuliseks kaasamiseks. 

Lisainfo: 

Koduleht – https://terveeesti.ee/ 

Facebook – https://www.facebook.com/events/909899707522573/ 

Kontakt: 

Terve Eesti Koostöökoda MTÜ tere@terveeesti.ee 

World Council for Health Estonia MTÜ info@wchestonia.ee 

Viimased uudised