Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: kaitsevägi

2. jalaväebrigaad viis sel nädalal Tartus läbi juhtimispunktiõppuse Lõunatorm 18. Esmakordselt osales sel oma brigaadi staabi ja pataljonide juhtimispunktidega ka Läti Zemessardze 2. brigaad, kel võimaldasid tänapäevased tehnilised lahendused õppusest osa saada Läti territooriumil.

„Lõunatorm 18 võimaldab meil harjutada piiriülest koostööd naabritega Lätis ning lihvida meie üksuste juhtimis- ja sidepidamisoskusi. Ühtlasi aitas lõppenud õppus koordineerida 2. jalaväebrigaadi, Kaitseliidu ja liitlaste tegevusi õppuseks Siil 18,“ ütles 2. jalaväebrigaadi ülem kolonel Eero Rebo.

Harjutusel Lõunatorm 18 osalesid pea kõik 2. jalaväebrigaadi sõjaajakoosseisu kuuluvate pataljonide staapidest, neile lisaks Kaitseliidu Lõuna- ja Lääne lahingugruppide staabid. Õppusele oli kogemuste vahetamise eesmärgil kaasatud vaatlejate ja hindajatena ka 1. jalaväebrigaadi pataljonide ülemad.  Eestis toimunud harjutuses osas oli tegevuses üle 300 kaitseväelase, kaitseliitlase ja reservväelase. Peamise treeningvahendina kasutati õppusel matkesüsteemi JCATS, mille operaatorid tegutsesid esmakordselt üheaegselt nii Eestis kui Lätis.

Juhtimispunktiõppuse Lõunatorm 18 peamine eesmärk oli treenida pataljoni staape kaitsetegevuste juhtimises brigaadi lahingutegevuse raamistikus ning planeerida paralleelselt edasisi operatsioone. Õppus on osa 2. jalaväebrigaadi väljaõppetsüklist ning jätk 2017. aasta novembris toimunud kaardiharjutusele Lõunapuhang 17.

2. jalaväebrigaad on peamiselt Lõuna-Eesti paiknev kaitseväe struktuuriüksus. Üksuse rahuaegsesse koosseisu kuuluvad Kuperjanovi jalaväepataljon ja tagalapataljon, ülejäänud üksused formeeritakse sõjaolukorras regulaarselt täiendõpet saavate reservväelaste baasil.

Viimased uudised