Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Juuni keskpaigani said kohalikud omavalitsused taotleda raha hoolekandeteenuste arendamiseks. SA Innovele esitatud 15 taotlusest said heakskiidu 13, nende seas Valga vald. Otepää ja Tõrva vallad jäid rahast ilma.

Toetust ei saanud Otepää vallavalitsus ja Tõrva vallavalitsus. „Nende taotlused said vähem punkte kui toetuse saamiseks vaja oli – ekspertide konsensuslik hinne jäi alla lävendi ehk alla 22 punkti,” kommenteeris SA Innove kommunikatsiooni peaspetsialist Mari Annus.

Valga vallavalitsus sai tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste arendamiseks Valga vallas toetust kokku 325 890 eurot. Projekti maksumus kokku on 434 520 eurot ja valla omafinantseering 108 630 eurot.

Toetusvooruga toetati koduteenuse, tugiisikuteenuse, isikliku abistaja teenuse, intervall- või päevahoiuteenuste arendamist ja osutamist. Eesmärk on läbi teenuste kättesaadavuse parandamise leevendada tööealiste inimeste hoolduskoormust ning soodustada erivajadustega inimeste tööhõivet.

Teenused aitavad abivajajal võimalikult kaua oma kodus hakkama saada ning aitavad vältida või edasi lükata asutushooldusele sattumist. Laekunud taotluste alusel eraldatakse omavalitsustele Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest ligi 3 miljonit eurot. Taotlusvooru jaoks oli ette nähtud 7 miljonit eurot.

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva allkirjastas märtsikuus määruse, millega avati järjekordne tööturul osalemist toetavate hoolekandeteenuste arendamise taotlusvoor. Muu hulgas tehti määrusesse täpsustusi, mis muutsid Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendite taotlemise omavalitsustele senisest selgemaks ning paindlikumaks.

„Omavalitsustele on antud oluline ülesanne hoolitseda oma territooriumil elavate inimeste eest,” ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „KOVidel peab olema valmisolek pakkuda sotsiaalhoolekande seadusega ette nähtud sotsiaalteenuseid ning riigil on võimalus omavalitsusi toetada nende teenuste väljaarendamisel.“

Haldusreformi tulemusena viidi määrusesse sisse ka tehnilisi muudatusi, mis puudutasid näiteks omavalitsuste suurust – mis enne oli piiratud minimaalselt 5000 elanikuga – kuid nüüd on sellised piirangud tunnistatud kehtetuks.

Teenuste arendamiseks on võimalik toetust taotleda ka järgmisel aastal.

 Taotlusvooru viis läbi SA Innove. Lisainfo: https://www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/hoolekanne/

Nimekiri toetuse saajatest: https://www.innove.ee/wp-content/uploads/2017/11/Toetusesaajad_II_voor-hoolekanne.pdf

Link määrusele Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/123032018002

Viimased uudised