Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: kpt Ott Aro

Käesolevast nädalast algas kaitseväe keskpolügoonil 1. jalaväebrigaadi juhitud õppuste seeria, mille käigus harjutatakse ühendrelvaliigi põhist manööverdamist nii kompanii kui pataljoni tasemel.

„Õppuste Ymir ja Bold Bugle põhieesmärk on lihtsustatult harjutada ühendrelvaliigi põhist manööverdamist kompanii ja pataljoni tasemel 1. jalaväebrigaadi raamistikus, et valmistuda põhiülesande täitmiseks,” ütles major Kristjan Karist 1. jalaväebrigaadi staabist, kes on nii õppuse Ymir kui Bold Bugle läbiviija.

Esmaspäevast alanud kaitseväe keskpolügoonil 1. jalaväebrigaadi juhitud õppus Ymir on jaotatud kaheks etapiks. Esimene etapp keskendub kompanii tasemele ning kestab 08.-12. aprillini. Selles ajaraames tegutsevad Viru ja Kuperjanovi jalaväepataljoni allüksused endi väljaõppeplaani järgi, võimaldades oma väljaõppes olevatele jalaväekompaniidele ja toetusüksutele kergemaid manöövreid.

13.-15. aprillini toimub õppuse Ymir teine etapp, mille käigus treenitakse pataljonide jalaväekompaniide tegutsemist kaitsvates ja ründavates tegevustes koos erinevate toetusüksustega. Selles etapis saabuvad õppusele ka NATO liitlasüksused ning Eesti ja liitlaste jalaväekompaniid saavad harjutada ettevalmistatud väljaõppe radadel teineteise vastu. See esitab üksuste ülematele suuremaid väljakutseid ja treenib sõdureid realistlikumates tingimustes.

Alates 16. aprillist läheb õppus Ymir üle õppuseks Bold Bugle, mis kestab 17. aprillini. Selle käigus integreeritakse Tapal teenistust alustanud uue NATO liitlaste lahingugrupi pataljon 1. jalaväebrigaadi lahingukorda.

Kokku võtavad õppustest osa ligi 2000 kaitseväelast 1. ja 2. jalaväebrigaadist, Kaitseväe Akadeemiast, Kaitseliidust ja NATO liitlaste seast nii Tapalt kui Võru Taara linnakust.

Diviisi 1. jalaväebrigaad on kaitseväe peamine manööverüksus, kuhu kuulub enamik ajateenistuse jooksul väljaõpetatavatest üksustest. Brigaadi allüksused õpetatakse välja Tapa ja Jõhvi linnakutes paiknevates väeosades ja arvatakse pärast väljaõppe läbimist brigaadi reservkoosseisu. Brigaadi koosseisu kuulub ka kiirreageerimisvõimega jalaväepataljon Scoutspataljon.

Viimased uudised