Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Võru linnavolikogu võttis täna, 17. jaanuaril toimunud istungil vastu 2018. aasta eelarve mahus 17,6 miljonit eurot. Eelarvesse pole veel arvestatud riigieelarve toetusfondi, mis on umbes 3,5 miljonit eurot.

Võru linna tulude eelarve on kokku 12 304 319 eurot, kulude eelarve 11 177 654 eurot ning põhivarade soetuse eelarve 5 445 751 eurot.

Võru linnavalitsuse prioriteediks on jätkuvalt avalike teenuste kvaliteedi ja üldise konkurentsivõime tõstmine. 2018. aastal on eesmärgiks põhikoolivõrgu lõplik kordategemine – Võru Kesklinna Kooli rekonstrueerimine, ajaloolise keskväljaku taastamine, samuti alustatakse mitme olulise tänavalõigu rekonstrueerimistöödega.

Investeeringuteks kaasab linn EL toetusvahendeid ja kasutab ka laenu. Investeeringute kogumaht on planeeritud eelarves 5 445 751 eurot, sellest ELi toetusega finantseeritakse 3 224 690 euro ulatuses investeeringuid. Sel aastal tehakse algust ka mitme olulise tänavalõigu rekonstrueerimisega.

Volikogu delegeeris sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus täitmiseks maakonna vapi ja lipu kasutamise korraldamise ning maakonna teenetemärkide andmise korraldamise.

Volikogu delegeeris veeseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded Võru linnavalitsusele ning andis linnavalitsuse pädevusse seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks struktuuriüksuse, ametniku või ametnike määramise.

Registreeriti Võru linnavolikogu Eesti Reformierakonna fraktsioon.

 

Viimased uudised