Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Täna koguneb Värskas piirialade elanike probleemide lahendamiseks moodustatud Kagu-Eesti valitsuskomisjon, kus arutatakse mitmeid piirkonnale olulisi teemasid.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on Kagu-Eesti rikkuseks kaunis elukeskkond, kuid kohalikele inimestele on vaja tagada järjest paremad võimalused igapäevaelu toimimiseks. „Näiteks on piirkonnas mitmeid teid, mida ei ole võimalik nende kehva seisukorra tõttu aastaringselt kasutada. Arusaadavalt valmistab see inimestele muret, kui ei pääse igal ajal tööle, poodi või arsti juurde,“ ütles minister Aab. „Viimastel aastatel on riik tuntavalt rohkem panustanud selle piirkonna teedesse, eraldades rohkem raha nii omavalitsustele kui ka riigile kuuluvatele teedele. Nii on üheks eesmärgiks piiriäärsete teede jätkuv korrastamine.“

Kohtumisel peatutakse veel piiriäärse turvalisuse küsimustel, käsitletakse viisadega seotud probleeme, eesti keele õpetamisega seotud teemasid ning antakse ülevaade maakonna arenguteemadest laiemalt.

Lisaks arutab komisjon Kagu-Eesti tormi õppetunde. Kohalike omavalitsuste valmisolekut kriisideks tuleb tõsta ning häda- ja eriolukorras operatiivselt reageerimiseks on vajalik erinevate osapoolte ülesanded hästi läbi mõelda. „Möödunudaastase tormi ja koroonakriisi järgselt on tegelikult kohalikud omavalitsused tänaseks juba palju ära teinud. Edasiminek on olnud päris tubli,“ tõi Aab välja.

Aabi sõnul on piirkonnas kavas mitmeid tegevusi kohaliku elukeskkonna edendamiseks. Kõik tegevused on kooskõlas valmiva Kagu-Eesti tegevuskavaga, mille eesmärk on muu hulgas keskenduda piirkonna võimekuse tõstmisele, teenuste võrgustiku kohandamisele ja teedevõrgu parandamisele.

Kagu-Eesti valitsuskomisjon koguneb üldjuhul kord aastas ning sellesse kuuluvad erinevate asutuste, ministeeriumite, kohalike omavalitsuste esindajad. Komisjoni ülesanneteks on Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise riigipiiri lepinguga seonduvate Kagu-Eesti piirialade elanike sotsiaalsete, hariduslike ja õiguslike probleemide analüüsimine ning ettepanekute esitamine nende lahendamiseks. Samuti tegeletakse Setomaa majandusliku ja kultuurilise arengu ning jätkusuutlikkusega.

Kagu-Eesti valitsuskomisjoni koosseis: https://www.riigiteataja.ee/akt/12845857?leiaKehtiv

Kagu-Eesti tegevuskava: https://www.rahandusministeerium.ee/et/eesmargidtegevused/regionaalareng-ja-poliitika/ida-viru-ja-kagu-eesti#Kagu-Eesti%20tegevuskava

Viimased uudised