Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Stenbocki maja

Esimesele kabinetinõupidamisele kogunenud Kaja Kallase valitsuse liikmed said ülevaate COVID-19 olukorrast riigist. Kuna valitsus peab oluliseks teadus- ja tõenduspõhist otsustamist, kinnitati kabinetinõupidamise esimese otsusena valitsust nõustava COVID-19 tõrje teadusnõukoja töö jätkamine.

Riigisekretär Taimar Peterkop tutvustas valitsuse uuele koosseisule COVID-19 kriisi juhtimise korraldust. COVID-19 tervishoiualasest hädaolukorrast Eestis andsid ülevaate terviseameti peadirektor Üllar Lanno, tema asetäitja Mari-Anne Härma, terviseameti kriisistaabi juht Urmas Sule, teadusnõukoja juht professor Irja Lutsar ning riigikantselei ja sotsiaalministeeriumi eksperdid.

COVID-19 epidemioloogilise olukorra kõrval arutas uus valitsuskoosseis ka üleriigilisi ning Harjumaal ja Ida-Virumaal kehtivaid piiranguid. Esimesel kabinetinõupidamisel võeti informatsioon teadmiseks ning piirangute ulatuse ja mahu üle jätkub arutelu neljapäeval, 25. jaanuaril.

Välisminister Eva-Maria Liimets andis valitsuse liikmetele ülevaate Soome piirangutest Eestist sinna reisivatele inimestele. Kolmapäeval jõustuvad Soome-poolsed piirangud Eestist saabuvatele reisijatele. Nende järgi saab lisaks Soome kodanikele ja elanikele Soome siseneda vaid ühiskonna toimimise ja varustuskindluse seisukohast olulist tööd tegevad ja vältimatutel põhjustel reisivad inimesed. Valitsuse liikmed arutasid kujunenud olukorda.  Eesti jaoks on oluline, et piiriülene tööränne säiliks.

Epidemioloogilise olukorra ülevaade

Koroonaviiruse levik üle Eesti on väga ulatuslik. Kui Harjumaal ja Ida-Virumaal on nakatumiskordajat suudetud alandada 1-ni, siis nii Tartumaal kui Pärnumaal on see kasvanud üle ühe. Samuti püsib väga kõrge COVID-19sse haigestumuse intensiivsus. Nakatumise kõver on küll stabiliseerunud, kuid murekohaks on COVID-19 intensiivravi kohtade suur täitumus haiglates ning samuti suremuse tõus viirusesse haigestunute seas. Probleemiks on puhangud hooldekodudes ning haigestunute kasv vanuserühmas 70+. Haiglates moodustavad 34,5 protsenti haigetest vanuses 80+.
Haigestumus on viimasel nädalal oluliselt kasvanud viies maakonnas: Raplamaal 29,1 protsenti, Pärnumaal 9,3 protsenti, Valgamaal 14.6 protsenti, Võrumaal 22,9 protsenti ja Jõgevamaal 21,9 protsenti.

Riigi situatsioonikeskuse kaudu said valitsuse liikmed ülevaate ka regionaalsetelt kriisikomisjonidelt.

Lõuna regionaalne kriisikomisjon võtab kokku, et Lõuna-Eestis on Covid-19 positiivsete arvuline näitaja olnud neli viimast nädalat kasvutrendis, viimasel nädalal on kasv olnud umbes 8,5 protsenti. Lähikontaktsete kasv on ühe nädalaga olnud 40,3 protsenti.

Lääne regionaalne kriisikomisjon nendib samuti, et regioonis liigub nakatumine tõusvas joones, oluliselt on tõusnud lähikontaktsete arv, millest pea 30 protsenti juhtumitest on seotud koolidega.

Ida regionaalne kriisikomisjon märgib, et Virumaal toimub 40 protsenti COVID-19 viirusesse nakatumisi pereringis. 54 protsenti Ida-Virumaa nakatumistest toimub Narvas. Regioonis on taas hakanud kasvama nakatumine õppeasutustes.

Põhja regionaalne kriisikomisjon, mis jälgib COVID-19 seotud olukorda Tallinnas ja Harjumaal, võtab kokku, et regioonis on umbes 40 protsenti nakatumistest teadmata tekkekohtadega. Teada tekkekohaga nakkustest tulevad pooled pere ringist ning töö kaudu toimub umbes 10-15 protsenti nakatumistest.

COVID-19 teadusuuringud

Et valitsus saaks viiruse leviku tõkestamisel teha tõenduspõhiseid otsuseid, anti valitsuse liikmetele ülevaade Tartu Ülikoolilt tellitavate uuringute kohta:

Prof Ruth Kalda juhib koroonaviiruse levimuse uuringut. Tegemist on läbilõikeuuringuga koroonaviiruse leviku üleriigiliseks hindamiseks, mis toimub iga 2-3 nädala tagant.

Prof Tanel Tenson juhib reovee-uuringu läbiviimist, mis on reovee analüüsil põhinev varajase koroonaviiruse eelhoiatuse seiresüsteem. Seiret viiakse läbi üle Eesti iganädalaselt.

Dr Piia Jõgi juhib koroonaviiruse SARS-COV-2 antikehade seroepidemioloogilise uuringu läbiviimist.

Prof Radko Avi juhib Eesti SARS-COV-2 täisgenoomide järjestamist ja analüüsi, mis annab infot Eestis leviva SARS-COV-2 viiruse tüvede kohta.

Kommentaarid

Viimased uudised