Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Valitsus kiitis neljapäeval heaks plaani luua passiivsete noorte jaoks tugisüsteem, et vähendada töötamisest ja õppimisest kõrvale hoidvate noorte arvu.

Tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski sõnul suurendab noorte töötuks ja passiivseks jäämine riski langeda edaspidi vaesusesse ning sotsiaalsesse tõrjutusse.

„Kui üldiselt arvatakse, et mitteaktiivsusesse langemine ohustab eelkõige madala haridusega noori, siis järjest enam on mitteõppivaid ja -töötavaid noori just kõrgkooli lõpetajate või õpingute katkestajate seas. Probleem on seega laiem ning tegeleda tuleb väga erinevas vanuses noortega,” ütles Ossinovski.

Eestis oli 2015. aasta seisuga 16-26 vanuses noori 164 123, kellest 19 000 ei töötanud ega õppinud. Kuna nende noorteni jõudmine on sageli juhuslik, pole riigil ja kohalikel omavalitsustel praegu piisavat infot, mille põhjal noori töö leidmisel ja haridustee jätkamisel toetada.

Isiklik lähenemine

Valmiv IT-lahendus aitab sihipärasemalt ning süsteemsemalt kohaliku omavalitsuse töötajal noori üles leida. Igale noorele lähenetakse individuaalselt, selgitatakse välja abivajadus ning juhatatakse vajadusel olemasolevatele riiklikele teenusteni ja seostatakse õppimise- ja tööotsimise võimalustega.

2018.-2019. aastal on sotsiaalministeeriumil plaanis tugisüsteemi väljatöötatud lahendust katsetada koostöös mõne kohaliku omavalitsusega, teatas ministeerium.

Lõunaeestlane

FOTO: Karjääripäev Võru Gümnaasiumis aitas Võrumaa õpilastel seada tulevikuplaane, et nad ei jääks passiivseks.

Viimased uudised