Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Stenbocki maja

Valitsus kiitis erakorralisel istungil heaks korralduse, millega lubatakse 24. maist huvihariduse valdkonnas korraldada siseruumides konsultatsioone ja eksameid. Teisi piiranguid ja meetmeid ei muudeta. Suurel määral puudutab muudatus muusikakoole, kes peavad korraldama lõpu- ja sisseastumiseksameid.

Alates esmaspäevast, 24. maist on siseruumides lubatud huviharidusega seotud konsultatsioonid, kui nendel ei osale rohkem kui 10 inimest, sealhulgas juhendaja. Rühmapiirangut ei kehtestata huviharidusega seotud eksamitele, kuid eksamite korraldamisel tuleb arvestada 25-protsendise ruumitäitumuse nõudega. 31. maist see ruumitäitumuse piirang eksamite korraldamisel ei kehti.

Siseruumides huviharidust läbi viies on kõigil vähemalt 12-aastastel osalejatel kohustus kanda maske. Maski ei pea kandma juhul, kui see pole tervislikel põhjustel, tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Järgmisel nädalal vaatab valitsus üle ka muud piirangud nii huvihariduses kui huvitegevuse, noorsootöö, täiendkoolituste ja -õppe puhul. Praegu on kõigi nende tegevuste puhul siseruumides grupitegevused keelatud ning individuaaltegevusi läbi viies tuleb juhinduda 2+2 reeglist. Ruumide täituvus ei tohi olla üle 25 protsenti. Välitingimustes võib tegevusi korraldada kuni 25 inimesega gruppides.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korralduse ja selle seletuskirja kodulehel kriis.ee

Viimased uudised