Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Valga uue vallavalitsuse liikmed. Pildid: erakogu

Valgas asub esmaspäeval, 26. aprillil ametisse uus vallavalitsus, mis on sihiks seadnud valla ausama ja avatuma juhtimise ning koroonapandeemia mõjude leevendamise. Uue valitsuse moodustamisel lähtuti selle liikmete asjatundlikkusest ja varasemast omavalitsustöö kogemusest, et pakkuda nii vallaelanikele, allasutustele kui ametnikkonnale keerulisel ajal vajalikku tuge.

Viieliikmelise vallavalitsuse etteotsa asub tänane Valga vallavolikogu liige Monika Rogenbaum, kes on varasemalt neliteist aastat töötanud Taheva vallavanemana ning tuntud külaliikumise edendaja. „Pean väga oluliseks, et uuel vallavalitsusel on vajalikud kogemused, haridus ja tahe Valga vallaelu edendamiseks. Kõik selle liikmed tunnevad hästi omavalitsussüsteemi ja suudavad esile kutsuda vajalikke positiivseid muutusi. On suur au ja rõõm sellise meeskonnaga Valga vallarahva teenistusse asuda,“ rääkis Monika Rogenbaum.

Asevallavanemana naaseb pisut rohkem kui aastase pausi järel ametisse Enno Kase, kelle juhtida jääb ehituse, planeerimise, valla arengu, teede ja tänavate, hoolduse ja haljastusega seotud valdkond. „Suuremate tööde ja tegevuste hooaeg vallas on peagi algamas, tähelepanu vajavad teed ja tänavad, haljasalad ja ehitusobjektid. Käimasolevate plaanide kõrvalt tuleb lähikuudel kindlasti algust teha Lõuna tänava ja Tambre tee rekonstrueerimise projektide ja Valga Põhikooli ujula põhjaliku remondiga,“ sõnas Enno Kase.

Sotsiaal-, haridus- ja kultuuri valdkonda asub teise asevallavanemana juhtima Meeli Tuubel, kes on varasemalt kümme aastat juhtinud Valga linna sotsiaalosakonda. Meelil on magistrikraad Tartu Ülikoolist nii sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika kui õigusteaduste erialadel. „Peame taastama inimeste usu ausasse valitsemisse ning viivitamatult tegelema viimase aasta jooksul esile kerkinud probleemidega. Esmajoones tuleb tagada Priimetsa koolipere töörahu ning alustada kauaoodatud uue võimla ehitusega. Samuti vajavad tähelepanu koroonapandeemia põhjustatud toimetulekuraskused perekondades, olgu need siis majanduslikud või laste haridusega seotud,“ tõdes Meeli Tuubel.

Neljanda valitsuse liikme ülesandeid asub täitma suhtekorraldaja Põim Kama, kes haldusreformi järgselt töötas Valga vallavalitsuse kommunikatsioonijuhina ja oli tegev ka mitme olulise arendusprojekti juures. Põimu südameasjaks on elukeskkonnaga seotud küsimused. „Nii Valga linn kui maapiirkonnad peavad meie inimestele ennekõike olema meeldiv paik elamiseks. Selleks tuleb korrastada valla avalik ruum ja teed-tänavad, hoogu tuleb anda kolemajade lammutamisele ning rajada uusi võimalusi aktiivseks vaba aja veetmiseks,“ rääkis Põim Kama.

Viiendaks valitsuse liikmeks nimetatakse Tööinspektsiooni nõustamisjurist Kalev Laul, kes on varasemalt töötanud vastutavatel ametikohtadel nii Valga kui Tõrva omavalitsustes ning olnud Otepää vallavanem. Tänu kohaliku omavalitsuse juhtide arenguprogrammi läbimisele tunneb Kalev kaasaegseid lähenemisi omavalitsuse töö korraldamisele. „Oluline on tagada nii õpilaste, õpetajate kui lapsevanemate toimetulek stressirohke distantsõppe ajal ning ka piirangute leevenedes, seetõttu on haridusvaldkond kindlasti üheks oluliseks prioriteediks,“ rääkis Kalev Laul.

26. aprilli Valga vallavolikogu erakorralisel istungil toimub täna ametis oleva Ester Karuse juhitud vähemusvalitsuse umbusaldushääletus, millele on volikogu 27-st liikmest toetust avaldanud neliteist saadikut. Samal istungil nimetatakse ametisse uus vallavalitsus ning volikogu esimees, kelleks saab volikogu liige Lauri Drubinš.

Kommentaarid

Viimased uudised