Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Valga vallavolikogu kolmapäevasel istungil 30. märtsil võeti vastu kaks valla haridusvõrgu muutmise otsust.

Kaugõppeteenuse pakkumine antakse edaspidi üle riigile ning Pääsukese lasteaia rühmad liidetakse teiste lasteaedade koosseisu. Esimese otsuse poolt hääletas 16 ja teise otsuse poolt 15 volinikku.

„Volikogu on antud küsimuste juures töötanud äärmiselt tõhusalt, tahan kõiki koostöö eest tänada,” sõnas Valga vallavolikogu esimees Lauri Drubinš. „Mõlemad sammud olid pikalt ette planeeritud, kuid nõudsid mõistagi põhjalikku arutelu nii asutuste sees kui volikogu komisjonides. On hea meel, et jõudsime mõistlike lahendusteni.”

Valga vald pidas haridus- ja teadusministeeriumiga aastaid läbirääkimisi, kuidas korraldada vallas kaugõppeteenuse tagamine, mille riik soovis üle võtta. Hiljuti jõuti kokkuleppele anda teenuse pakkumine üle Valgamaa Kutseõppekeskusele, kus selleks on sobivad tingimused.

„Pidime kaaluma mitmeid küsimusi, kuid kõige tähtsam oli kaugõppe järjepidevuse ja kvaliteedi säilitamine ka pärast muudatusi,” selgitas asevallavanem Maarja Mägi. „Arutelude tulemusena jõudsime kokkuleppele, et kõige paremaid võimalusi kaugõppeks suudab hetkel pakkuda kutseõppekeskus. See hõlmab nii statsionaarset õpet kooli ruumides kui e-õpet, mida täna kasutab valdav enamus õppuritest. Samuti on kutseõppekeskusel kaasaegsed ruumid, pakutakse lõunasööki ning on olemas transpordi ja majutusvõimalused.”

Teine volikogu istungil vastu võetud otsus oli seotud laste arvu pikaajalise vähenemisega Pääsukese lasteaias ning kavandatavate uute nõudmistega lasteaia õppekeelele. Et vältida hoone alakasutust otsustati Pääsukese lasteaia rühmad üle viia Buratino ja Kasekese lasteaedade koosseisudesse.

„Kahte toimivasse lasteaeda rajatakse rühmadele uued ruumid, paranevad võimalused laste keelekümbluseks ning osalemiseks muusika- ja liikumistundides,” selgitas Maarja Mägi. „Sel moel on võimalik Pääsukese lasteaia tänane alarakendatud hoone vabastada ning otsustada selle tulevik.”

Vastuvõetud otsuseid rakendatakse alates 1. septembrist 2022.

Viimased uudised