Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Valga Kaugõppegümnaasiumis on võimalik saada põhi- ja keskharidust neil, kel õpingud erinevatel põhjustel pooleli jäänud.

Uuendusena avatakse sellest õppeaastast koolis tavapärasele 10. klassile lisaks ka e-õppe klass, kus õppetöö toimub e-õppe keskkonnas Moodle ning tundides kohal käima ei pea. „See on heaks võimaluseks inimestele, kes ei ela hetkel Eestis, kuid soovivad oma haridusteed jätkata või siis ka inimestele, kel pole võimalik kahel päeval nädalas koolis kohapeal käia. Samas ei ole ka e-õppevormi õppima asunutel keelatud osaleda koolis toimuvates õppetundides, kui selleks võimalus avaneb. Võimalus on kasutada ka individuaalseid konsultatsioone,“ selgitas Valga Kaugõppegümnaasiumi direktor Airi Mägi. E-õppes osalejal õpilasel peab olema võimalus kasutada arvutit, printerit ja skännerit.

Valga Kaugõppegümnaasium võtab uusi õpilasi vastu põhikooli 7.-9. klassi (alates 17. eluaastast) ning gümnaasiumiastmesse 10.-12 klassi. Õppetöö toimub mittestatsionaarses õppevormis kaks päeva nädalas. 9. klassi lõpetaja saab põhikooli lõputunnistuse, millega saab jätkata õpinguid gümnaasiumis või kutsekoolis. Gümnaasiumi saavad õppima tulla kõik need, kellel on põhikool lõpetatud. Lõpetaja saab gümnaasiumi lõputunnistuse, millega saab kandideerida üldistel alustel kõikidesse kõrgkoolidesse.

Koolis on võimalus õppida ka eksternina. Avaldus tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks ning kõik õppeained lõppevad eksamiga.

Koolis rakendatakse VÕTA (varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine) võimalust. „ VÕTA võimalus tähendab seda, et püüame olla hästi paindlikud ning kanname meie kooli õppima tulnutele kõik täiendkoolituste, erinevatel kursustel või koolides, tööpraktikatel osalenute ainehinded (punktid) üle. Sellega saame edasiõppida soovijatel teha elu veelgi lihtsamaks,“ nentis koolijuht.

Jätkuprojekti „Valgamaal haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomine tasemeõppesse II“ raames pakub Valga Kaugõppegümnaasium alljärgnevaid võimalusi:
– paindlikke tasanduskursuseid ja konsultatsioone;
– psühholoogia- ja kodanikuõpetuse kursust;
– mitte-eestlastele eesti keel õpet ja individuaalseid konsultatsioone;
– õppereise;
– psühholoogi konsultatsioone;
– sotsiaalpedagoogi ja õppenõustaja teenust;
– lastehoiuteenust.

„Projektirahade toel saame uuel õppeaastal läbi viia kaks head valikkursust, esimesel poolaastal psühholoogia ja teisel , koostöös politseiga, kodanikuõpetuse kursuse. Näiteks kodanikuõpetuse kursusel osalejaid ootavad ees põnevad õppekäigud vanglasse ja sisekaitseakadeemiasse. Projekti raames on planeerimisel on ka kaheksa õppereisi, nendest kaks on teatrikülastused,“ tutvustas Airi Mägi projekti raames läbiviidavaid tegevusi.

Projektis saavad osaleda Valga Kaugõppegümnaasiumi õppurid. Rahastajaks on Euroopa Sotsiaalfond.

Täiendav info: vkog.edu.ee.

Viimased uudised