Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Euroopa Komisjon avaldas esimese valeuudiste ja desinformatsiooni teemalise eurobaromeetri uuringu, milles uuriti kahte päevakajalist teemat: Euroopa Liidu elanike usaldust meediakanalite vastu ning valeuudiste alast teadlikkust ja nende mõju. Eesti elanikud on valeuudiste suhtes kõige vähem kriitilised.

Värskest uuringust selgus, et Eesti inimesed on ühed kõige enam meediat usaldavad inimesed Euroopa Liidus. Enim usaldavad Eesti inimesed raadiot (87 protsenti inimestest, ELis keskmiselt 78 protsenti), kõige vähem aga sotsiaalmeediat ja suhtlusrakendusi (52 protsenti, ELis 36 protsenti). Selge tendentsina joonistus välja, et Eestis ja ELis üldiselt on kõigi klassikaliste meediakanalite usaldusväärsus veebipõhiste kanalite omast kõrgem.

Ühtlasi osutus, et Eesti inimesed puutuvad enda hinnangul valeuudistega kokku harvem kui enamike teiste ELi riikide elanikud. Kui Eesti elanikest sattuvad valeuudiste peale vähemalt korra nädalas veidi enam kui pooled (54 protsenti), siis ELis keskmiselt üle kahe kolmandiku (68 protsenti). Eesti elanikest harvem puutuvad enda sõnul valeuudistega kokku vaid Leedu ja Soome inimesed.

Lisaks uuriti vastajatelt, kui kindlad on nad enda oskuses valeuudised ära tunda. Ligi kaks kolmandikku (64 protsenti) Eesti inimestest leidis, et nad suudavad valeuudiseid eristada, Euroopa Liidu keskmine oli 71 protsenti. Kõige kindlamad on endas Taani elanikud, kellest 87 protsenti arvab end suutvat valeuudiseid tuvastada.

Küsides ohtude kohta, mida valeuudiste levik endaga kaasa toob, olid Eesti inimesed teiste ELi elanikega võrreldes vähem kriitilised. Eesti elanikest peab valeuudiseid ohuks demokraatlikule korrale umbes kolmveerand (74 protsenti). Kõikides teistes ELi riikides on see näitaja kõrgem, ELi keskmine on 83 protsenti. Kõige enam peavad valeuudiseid ohuks demokraatiale Küprose (89 protsenti), Hispaania (88 protsenti) ja Kreeka (87 protsenti) elanikud.

Uuringu viis Euroopa Komisjoni tellimusel läbi rahvusvaheline uuringufirma Kantar TNS. 7.–9. veebruaril läbiviidud küsitluse valimisse kuulus 26 576 vähemalt 15-aastast Euroopa Liidu elanikku.

Uuringu tulemustega saab lähemalt tutvuda Euroopa Komisjoni veebilehel.

Viimased uudised