Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Aumärkide laureaadid Valev Elerand ja Maire Appo tunnustust vastu võtmas. Fotod: Egon Bogdanov

Vallavanema ja volikogu esimehe suvisel vastuvõtul tunnustati tublisid tõrvakaid Tõrva valla esimeste kuld- ja hõbemärkidega.

Tõrva valla esimesed hõbemärgid pälvisid Maire Appo, Monika-Evelin Liiv ja Arvo Lasting, kuldmärgi said Urve Saks ja Valev Elerand.

Kuldmärk antakse kõrgeima auavaldusena suure panuse eest Tõrva valla arengusse või märkimisväärsete teenete eest Tõrva valla maine tõstmisel. Hõbemärk antakse aga erilise auavaldusena olulise tulemusliku töö ja saavutuste eest Tõrva valla igapäevases elus ja arengus.

Lasteaednik ja kuldmärgi saaja Urve Saks on oma elu pühendanud laste hoidmisele ja harimisele. Urve elutööks on Tõrva lasteaed Mõmmik, kus ta on direktorina töötanud 37. aastat. Tema juhtimisel on lasteaed renoveeritud kauniks ja kaasaegseks asutuseks, mis on kahel korral pälvinud Eesti Vabariigi presidendilt tiitli „Kaunis Eesti kodu”. Uuel õppeaastal on lasteaed Mõmmikul juba uus juht ning Urve saab minna pikalt oodatud puhkusele. Urve hoole ja armastusega on kolmekümne seitsme aasta jooksul kasvanud suureks mitu põlvkonda tõrvakaid. Ta on vankumatu pühendumusega töötanud valdkonnas, mida on laastanud lugematud reformid. Kõigist muutustest ja ümberkorraldustest hoolimata, on Urve üles näidanud imekspandavat kohanemisvõimet, tehes kõike omase igihalja rõõmsameelsusega.

Tõrva Gümnaasiumi vilistlastele kuldmärgi saaja Valev Elerand tutvustamist ei vaja. Valev on pikka aega töötanud Tõrva Gümnaasiumis kunsti- ja tööõpetuse õpetajana ning klassijuhtajana. Samuti ei vaja Valev tutvustamist tõrvakatele: ta on olnud pikaajaline Tõrva linnavolikogu liige: volikogus on ta kaasa löönud suisa kuus aastat. Tõrvas on ta pidanud kunstisalongi ning tuntust kogunud ka laulukirjutaja ja viisistajana. Hetkel toimetab Valev Helme Koduloomuuseumi direktorina, arendades jõudsalt muuseumi tegevust eesmärgiga meie piirkonna pärandit säilitada ka uutele põlvkondadele.

Hõbemärgi laureaat Tõrva valla finantsjuhi Maire Appo elu ja tegemised on ikka olnud seotud arvudemaailmaga. Pärast Valga I Keskkooli lõpetamist 1982. aastal siirdus Maire õppima Tihemetsa Sovhoostehnikumi ja lõpetas 1990. aastal ka Eesti Põllumajandusakadeemia. Õpingutega samal ajal toimetas Maire alates 1984. aastast Hummuli sovhoosi dipetšerina ja hilisemalt ka raamatupidajana. Aastatel 1994-1998 oli Maire ametis AS Vallai raamatupidajana. Kolleegidele on Maire aga midagi palju enamat. Ta on see, kellele räägitakse oma muresid ja rõõme ning kui on häda, siis on Maire esimene, kes aitab nõu ja jõuga – ta on alati olemas ja valmis tegutsema. Lisaks kõigele on Mairel olnud ka asendamatu roll Tõrva linna, Põdrala, Hummuli ja Helme valla liitumisel eelarve ühendamisel, sealjuures ühtse finantsraamistiku loomisel. Mairel on arvudemaailmaga väga hea suhe. Miks muidu küsivad teised raamatupidajad üle Valgamaa tema käest alatasa nõu ja abi raamatupidamuslikes küsimustes.

Hõbemärgi laureaat ooperilaulja Monika-Evelin Liivi tehtud töö ja vaeva tulemusena on Tõrva sattunud kultuurimaailma rambivalgusesse. Verdi reekviemi näol said võimsa kogemuse ligi 1500 inimest ja seda tänu Monika hulljulgele ideele. Idee sai omal moel alguse juba 20 aastat tagasi, kui Tõrvas toodi lavale ooper Porgy ja Bess. Kogemus oli nõnda vägev ja sütitas lõkke Monika hinges, et saada ooperilauljaks. Maailmatasemel ooperilaulja Monika-Evelin Liiv alustas muusikaõpingud Tõrva laulustuudios Maie Kala käe all ning jätkas Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis Tõnu Bachmanni lauluklassis. 2007. aastal lõpetas Monika-Evelin laulu erialal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, juhendajaks professor Mati Palm. Monika-Evelin on täiendanud end Leedu Muusikaakadeemias Sigutė Stonytė juhendamisel. Monika-Evelin on pälvinud kolmanda preemia Mart Saare lauluvõistlusel ja teise preemia rahvusvahelisel lauluvõistlusel „Studio bel canto“. Monika on külalisena laulnud veel Rahuvsooperis Estonia, Soome Rahvusooperis ja Iisraeli Ooperis. Monika-Evelin on pälvinud Eesti Teatri aastaauhinna kahel korral: 2013. aastal Cornelia ja Julius Cesari rollide eest Händeli ooperis „Julius Caesar“ (RO Estonia) ja 2017. aastal Amnerise tegelaskuju jõulise kehastamise eest Verdi ooperis „Aida“ (RO Estonia) ning Eesti Kultuurkapitali Helikunsti sihtkapitali aastapreemia väljapaistvate esinemiste eest rahvusvahelistel ooperi- ja kontserdilavadel.

Hõbemärgi laureaat vaimulik Arvo Lasting on särav näide mitmekülgsest õpetajast – tegus koguduses ja asjalik ka väljapoole. Mees, kelle käed on sama kuldsed, kui ta süda. Kirikuõpetaja Arvo Lasting on sündinud ja ülesse kasvanud Tõrvas. Arvo on lõpetanud 1993. aastal Tõrva Gümnaasiumi, 1997. aastal Tartu Ülikooli usuteaduskonna ja 1998. aastal Tallinna Usuteaduse Instituudi Pastoraal-Teoloogilises seminaris 1997–1998. Arvo vikaari aasta möödus Haapsalu, Ridala ja Martna kogudustes. Lääne praostkonna vikaarõpetaja oli ta aastail 1998–1999, peamiselt Haapsalu koguduse abiõpetaja, Ridala ja Martna kogudustes asendusõpetaja. Aastast 1999 teenib Helme ja Taagepera kogudust. Alates 2009 teenib Mõisaküla kogudust hooldajaõpetajana. Lisaks oma kutsumusele ja põhitööle on Arvo seotud ka mitmete teiste organisatsioonidega. Nii on ta EELK Viljandi praostkonna revisjonikomisjoni esimees, SA Tõrva Kirik-Kammersaal nõukogu liige ja aktiivne kaasalööja Kaitseliidu Valgamaa Maleva Helme üksikkompanii tegemistes. Arvo on laulnud Tõrva rahvakooris ning on ansambli Sillervo liige alates 2006. aastast. Arvo püüab võimalusel külastada lähikonna kogudusi tähtsündmuste puhul, osaleda nii praostkondlikel kui ka naaber-praostkondlikel üritustel jutlustades, lauldes, kaasa teenides, teatud korraldus-ülesandeid täites või lihtsalt huvilisena. Arvo üheks kireks võib pidada aiandust – koolipoisina kasvatas ja müüs vanemate juures potililli, praegu tegeleb hobikorras potipõllundusega. Arvo on ka loodushuviline, marjade, seente, ravimtaimede korjaja.

Vastuvõtul olid kohal ka Tõrva valla sõprusdelegatsioonid Lätist, Leedust ja Poolast.

Kommentaarid

Viimased uudised