Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Valitsus kiitis neljapäevasel kabinetiarutelul heaks toimetulekusüsteemi uuendused, millega julgustatakse toimetulekutoetuse saajaid töötama.

„Töötamine aitab vaesust kõige paremini ennetada,” ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Seetõttu on oluline julgustada toimetulekutoetuse saajaid töötama. Inimeste aktiivne kaasamine tööhõivesse on keskse tähtsusega ning tõhus ja jätkusuutlik viis võidelda vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu.”

Üks ettepanekutest on teha töötamise soodustamiseks erand neile, kes on viimastel kuudel saanud toimetulekutoetust ilma töist tulu omamata. Kui inimene läheb tööle, siis esimese kahe kuu jooksul tema töötasu tulevikus toimetulekutoetuse määramisel sissetulekute hulka ei arvestata. Seejärel arvestatakse järgmised neli kuud sissetulekute hulka inimese töötasust vaid pool.

„Tavaliselt on kõige raskem esimese sammu tegemine ja tööturule sisenemine,” lausus Iva. „Sellega toetame tööhõives osalema neid toimetulekutoetuse saajaid, kes on töist tulu saamata juba mitmel järjestikusel kuul saanud toimetulekutoetust.”

Toimetulekupiir tõuseb

Teise ettepanekuna plaanitakse alates 2018. aastast tõsta toimetulekupiir 140 euroni kuus. Seni on toimetulekupiir üksi elavale inimesele ja perekonna esimesele liikmele olnud 130 eurot kuus.

Samuti on kavas anda kohalikule omavalitsusele suurem otsustusvabadus toimetulekutoetuse määramisel. Lisaks on ettepanek tõsta lastele kehtivat toimetulekupiiri. Kui seni oli perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir võrdne perekonna esimese liikme toimetulekupiiriga, siis muudatuste jõustudes kehtiks igale perekonna alaealisele liikmele 1,2-kordne toimetulekupiir ehk 2018. aastal 168 eurot kuus.

Vajaduspõhine peretoetus kaob

Lapsetoetus esimese ja teise lapse eest tõuseb 2018. aastal 55 euroni kuus ja 2019. aastal 60 euroni kuus. Kolmandale ja igale järgnevale lapsele makstava lapsetoetuse suurus on 100 eurot kuus.

Käesoleva aasta 1. juulist lisandub täiendav lasterikka pere toetus, mis on 3-6-lapselistele peredele 300 eurot kuus ning seitsme ja enama lapsega peredele 400 eurot kuus. Toimetulekutoetuse muudatuste jõustudes arvestatakse toimetulekutoetuse määramisel lapsetoetused täies ulatuses perekonna sissetulekute hulka. Ühtlasi näeb programm ette alates 2018. aastast loobuda vajaduspõhisest peretoetusest.

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi, mille eesmärk on toetada iseseisvat toimetulekut ning leevendada inimeste ja perekondade materiaalset puudust. 2016. aastal maksti toimetulekutoetust 15 300 perele.

LÕUNAEESTLANE

Viimased uudised