Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

tartu linn

Tartu linnavalitsus saatis volikogule arutamiseks eelnõu, mille kohaselt nõustub linn liitma endaga Luunja ja Tähtvere valla.

Eelnõus esitatud tingimuste kohaselt peab Tartu linn avalik-õigusliku juriidilise isikuna säilima. Kehtima jäävad Tartu linna kõik õigusaktid ja linna sümboolika säilib, teatas linnavalitsus.

Liituvate valdade õigusaktidest jäävad liitumise järgselt kehtima need, mis on vajalikud avaliku teenuse osutamiseks ja mille osas ei ole võimalik automaatselt rakendada Tartu linna vastavaid õigusakte või mis reguleerivad vallavalitsuste hallatavate asutuste tegutsemist.

Valitsus on teinud Tartu linnale, Luunja vallale ja Tähtvere vallale ettepaneku ühinemiseks ning Tartu linnavolikogul tuleb esitada arvamus ettepaneku kohta 15. maiks.

Tartu korraldab elanike küsitluse Luunja ja Tähtvere valla Tartuga liitumise kohta 16.-18. aprillil. Luunjas toimub elanike küsitlus 23.-24. aprillil. Tähtvere vallas toimunud küsitlusel osales 549 elanikku, kellest 450 pooldas liitumist Tartu linnaga.

LÕUNAEESTLANE

Viimased uudised