Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Eskiis: TajuRuum OÜ

Tartu kavandab Kaarsilla ja Atlantise hoone vahelisele Emajõe kaldale atraktiivset promenaadiala, mis esialgsete plaanide kohaselt peaks valmima juba järgmise aasta lõpuks.

Linnavalitsus saatis volikogule eelnõu, milles küsitakse luba riigihanke korraldamiseks Emajõe kaldakindlustuse rekonstrueerimiseks.

Kaldakindlustuse projekteerimisel on lähtutud TajuRuum OÜ tehtud eskiislahendusest, mille järgi rajatakse Atlantise-esisele alale paralleelselt jõega kahel tasandil liikuda võimaldav jalg- ja jalgrattatee ning kaldapromenaad. Ehitustööde käigus luuakse kaldapealsele uus nõuetekohane jalg- ja jalgrattateelõik koos kaldteeühendusega Kaarsillale, mis võimaldab kergliiklejail sujuvalt kulgeda piki Emajõe vasakkallast. Jõekaldale tulevad vaateterrassid, mis langevad jõe suunas istekõrguste astmestikena. Töö mahtu kuulub ka täiendavate tehnovõrkude ja uue valgustuse rajamine.

Emajõe vasakkalda kaldakindlustuse rekonstrueerimise projekti on koostanud OÜ Tinter-Projekt.

Lisaks kaldapromenaadi rajamisele on kavas välja vahetada kaldapiire ka Atlantise hoone ja Rahu silla vahelises lõigus. Olemasolev piire on suurel määral amortiseerunud ning ei vasta tänapäevastele ohutusnõuetele. Samuti on kavas rekonstrueerida ka piirde-äärse kõnnitee betoonkivikate.

Kui volikogult saadakse luba, siis on plaanis kaldapromenaadi ehitushange välja kuulutada tänavu novembris ning ehitustööde eeldatav lõpptähtaeg on 30. november 2023.

Viimased uudised