Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

kohamaks

Uuest aastast pakub Tartu linn kahe lasteaialapsega peredele maksusoodustuse lasteaia ja -hoiutasudes linnale kuuluvates lasteaedades, teatas linnavalitsus.

Teise lapse eest tuleb nüüd maksta pool kohatasust, kolmanda ja neljanda lapse eest kohatasu jätkuvalt maksma ei pea. Kohatasud Tartu lasteaedades ja –hoidudes alanud aastal ei tõuse.

„Linna soov on toetada ja väärtustada laste kasvatamist. Teisele lapsele laienev lasteaiamaksu soodustus puudutab Tartus väga paljusid noori peresid,” ütles abilinnapea Tiia Teppan.

Kui peres käib linnale kuuluvas lasteaias või -hoius rohkem kui kaks last, siis täiskohatasu tuleb maksta ainult kõige noorema lapse eest. Vanuselt järgmise eest tuleb maksta pool kohatasust. Kolmas ja neljas laps on jätkuvalt kohatasust vabastatud.

Soodustuse saamiseks on oluline, et üks vanem ja tema lasteaiaealised lapsed elaksid rahvastikuregistri andmetel ühises elukohas.

Kohatasu ei suurene

Eralasteaedade pidajad ja lapsehoiuteenuse osutajad otsustavad enda kohatasu tingimused ise ning lapsevanematel tuleks nende käest üle küsida, milliseid soodustusi nad alates 1. jaanuarist 2017 hakkavad rakendama. Linn on teinud kõikidele eralasteaedadele ja -hoidudele üleskutse rakendada oma asutustes samasuguseid soodustusi kui munitsipaallasteaedades.

Lasteaia kohatasu suurus on seotud töötasu alammääraga, moodustades sellest 15 protsenti. Kohatasu arvestatakse eelneva aasta alampalga alusel. 2017. aastal on arvestuse aluseks eelmise aasta alampalk – 430 eurot ning lasteaiatasu ei tõuse ning on jätkuvalt 64,50 eurot kuus.

Lõunaeestlane

Viimased uudised