Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Pihkvas viibiv riigihalduse minister Mihhail Korb allkirjastas neljapäeval Eesti ja Venemaa piiriülese koostöö edendamise kokkulepe, mis puudutab reisiliikluse ja kaubavahetuse korraldamist ning hädaolukordadele reageerimist.

„Huvi ja nõudlus Euroopa Liidu kaasrahastatavate Eesti-Vene piiriülese koostöö programmide järele on olnud suur ning seetõttu soovime jätkata piiriüleste projektide rahastamist,” teatas Mihhail Korb.

Seni on Euroopa Liidu programmidest rahastatud näiteks Narva ja Ivangorodi piiripunktide ehitus- ja arendustöid, rekonstrueeritud ja ehitatud reoveepuhastusseadmed Pihkvas, Oudovas ja Petseris. Eesti poolel on välja väikesadamate võrgustik.

Eesti ja Venemaa piiriülene koostöö on üks vähestest valdkondadest, mis on jätkuvalt edukas ja toimib kohalike omavalitsuste, organisatsioonide ja MTÜde vahel. Seda koostööd toetab Euroopa Liidu naabruspoliitika, mille kaudu eraldatakse aastatel 2014-2020 selleks 16,8 miljonit eurot.

Eesti ja Venemaa vahelist piiriülese koostöö lepingut on ette valmistatud alates 2006. aastast. Kokkuleppe eelnõu on heaks kiidetud valitsuse 1. augusti 2013 istungil, kus anti allakirjutamiseks ka volitus.

Samalaadse lepingu on Venemaaga sõlminud ka Soome.

LÕUNAEESTLANE

Venemaa toidu- ja veterinaarjärelevalvega tegelev asutus Rosselhoznadzor teatas kolmapäeval oma veebilehel, et nende poolt hiljuti peatatud ekspordiload Eesti toiduainetööstuse ettevõttele on taastatud.

Endiselt jäid loata ettevõtted, mis pole Venemaale kaupa eksportinud kolme viimase aasta jooksul või kauem, vahendas veterinaar- ja toiduamet.

Rosselhoznadzor võttis hiljuti Venemaale ekspordiks luba omavate ettevõtete nimekirjast maha enamiku Euroopa Liidu toiduainetööstuse ettevõtteid, s.h enamiku Eesti ettevõtteid.

Nimekirjast eemaldati ettevõtted, mis pole Venemaale kaupa eksportinud enam kui kolme viimase aasta jooksul. Teiste ettevõtete puhul luba peatati.

Lõunaeestlane

VAREM SAMAL TEEMAL: Venemaa võttis enamikult ELi toidutootjailt müügiloa

Venemaa toidu- ja veterinaarjärelevalvega tegelev Rosselhoznadzor võttis Venemaale ekspordiks luba omavate ettevõtete nimekirjast maha enamiku Euroopa Liidu toiduainetööstusi, kaasa arvatud enamik Eesti selle ala firmasid.

Nimekirjast on eemaldatud ettevõtted, mis pole Venemaale kaupa eksportinud enam kui kolme viimase aasta jooksul. Teiste ettevõtete puhul on luba peatatud. Ühele ettevõttele jäi luba alles, teatas veterinaar- ja toiduamet.

Põhjuseks tõi Rosselhoznadzor, et need ettevõtted ei ole pika aja jooksul kaupa Venemaale eksportinud ning on vaja uuesti kontrollida Eesti ja teiste liikmesriikide järelevalvetegevuse vastavust Venemaa nõuetele.

Euroopa Komisjon on saatnud Rosselhoznadzorile kirja, milles esitas nõude põhjendamatute piirangute lõpetamiseks.

Lõunaeestlane