Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Tulude deklareerimise esialgsed kokkuvõtted näitavad, et elektrooniliste deklaratsioonide arv kasvas 96,3 protsendini ja e-teenusega rahulolu oli viimaste aastate kõrgeim.

Möödunud aasta eest esitas oma tuludeklaratsiooni üle 677 600 inimese ehk pea 5600 isikut rohkem kui eelmisel korral, teatas maksu- ja tolliamet.

Hoolimata suuremast deklareerijate arvust vähenes paberil deklaratsioonide arv 8000 võrra ehk 22 000 deklaratsioonini. See tõstab e-deklaratsioonide protsendi esialgsetel andmetel 96,3-ni, pakutava e-teenuse kvaliteediga jäi suurem osa kasutajatest ehk 92 protsenti väga rahule.

Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsialisti Hannes Udde sõnul jääb paberil deklaratsioone ühe vähemaks, mis tasapisi ka elektrooniliste deklaratsioonide protsenti tõstab.

„Püüame pidevalt tulude elektroonilist deklareerimist mugavamaks muuta, lisades juurde eeltäidetud andmeid, viimasel paaril aastal on olnud võimalik tulusid ka nutivahendis deklareerida. Samuti on hästi vastu võetud vaid ühe klikiga tulu deklareerimine ehk inimene peab vaid nupuvajutusega kinnitama, et info deklaratsioonil on õige,” ütles Udde.

Tagastamisele kuulub tänavu 96,8 miljonit eurot (millest on tagastatud 86,1 miljonit eurot) ja juurdemaksmisele 29,5 miljonit eurot.

Nutitelefoni abil deklareeris oma tulud üle 27 000 inimest ja ühe klikiga esitas deklaratsiooni 256 000 inimest ehk 42 protsenti kõigist tulu deklareerijatest. Sel aastal oli võimalik taotleda ka madalapalgaliste tulumaksutagastust. Taotluse esitas selleks 79 647 inimest, kellele kuulub esialgse seisuga tagastamisele 29 miljonit eurot, maksu- ja tolliamet alustab tagasikannetega maikuus.

LÕUNAEESTLANE

Alates 15. veebruarist saab taas hakata tulusid deklareerima, teatas maksu- ja tolliamet (MTA).

Enne tuludeklaratsiooni kinnitamist tuleks ameti soovitusel sinna kantud andmed üle vaadata.

„Ehkki deklaratsioonil on olemas terve rida eeltäidetud andmeid, siis tuleb osa neist vajadusel lisada käsitsi, nagu üüritulu või välistulud või muu möödunud aasta jooksul teenitud tulu,” selgitas MTA teenindusosakonna juhtivspetsialist Hannes Udde.

Samuti tuleb eluasemelaenu intressid eraldi panga kaudu tuludeklaratsioonile saata.

Esimestel päevadel tung suur

Lisaks peab deklaratsiooni esitamisel arvestama, et esimesel paaril päeval on tulu deklareerijaid rohkem – möödunud aastal deklareeris 15. veebruari jooksul oma tulud 181 000 inimest ehk kolmandik kõigist esitajatest.

„Huviliste suure arvu tõttu võib deklareerimine tavapärasest kauem aega võtta, sest kõik ei pruugi korraga pääseda oma andmeid esitama,” lisas Udde.

Kellel kannatust jagub, neil soovitab ta deklaratsiooni mõni päev hiljem esitada, sest raha tagastamise kiirust see ei mõjuta.

Muutused kulude arvestuses

Möödunud aasta maksuvaba tulu oli 2040 eurot aastas ja täiendav maksuvaba tulu pensioni korral oli 2700 eurot. Eluasemelaenu intresside, koolituse ja annetuste täiendav maksuvaba tulu on väiksem kui varasemalt ehk 1920 euro asemel saab mahaarvamisi teha 1200 euro ulatuses.

Peamised muudatused puudutavad koolituskulusid ja üüritulu deklareerimist.

Enam ei ole võimalik maha arvata mootorratta ja -sõiduki (A- ja B-kategooria) juhilubade koolituskulusid, samuti 2016. aasta 1. jaanuari seisuga 18-aasta vanuste ja vanemate inimeste huvihariduse kulusid.

Teine oluline muudatus puudutab eluruumi üüritulude deklareerimist – kui siiani maksustati tulumaksuga kogu üürileandja poolt deklareeritud eluruumide üüritulu, siis nüüd maksustatakse sellest vaid 80 protsenti.

Oma tulusid on aega deklareerida 31. märtsini.

Lõunaeestlane

Kolmapäevast reedeni saab e-maksuametis/e-tollis tutvuda maksu- ja tolliametile teadaolevate andmetega inimese tulude ja kulude kohta, mis kantakse 2016. aasta tuludeklaratsioonile.

MTA teenindusosakonna juhtivspetsialisti Hannes Udde sõnul tasub eeltäidetavad andmed e-maksuametis/e-tollis üle kontrollida, et esitamise ajaks oleks juba kõik korrektne.

„Kui tuludeklaratsiooni eelvaates mingid andmed puuduvad või need erinevad endale teadaolevatest, palume pöörduda väljamakse tegija või kulu saaja poole palvega puuduvad andmed maksuhaldurile elektrooniliselt esitada või esitatud andmed parandada,” ütles Udde.

Kulude nimekiri vähenes

Sel aastal tuleb tähele panna, et enam ei ole võimalik maha arvata mootorratta ja -sõiduki (A- ja B-kategooria) juhilubade koolituskulusid ning täiskasvanute huvihariduse kulusid. Seetõttu sellist koolitusteenust pakkuvad ettevõtted seda infot inimese eeltäidetud deklaratsioonil enam ka ei esita.

Kui tööandjad, koolitusasutused või teised asutused ei saa andmeid elektrooniliselt esitada või neid parandada, peab tulu deklareerija andmed tuludeklaratsioonil ise parandama ning esitama ka kulu tegemist tõendavad dokumendid.

Laenuintresside andmeid saab jätkuvalt oma eeltäidetud tuludeklaratsiooni jaoks edastada elektrooniliselt läbi internetipankade. Täiendavat infot intresside kohta saab klient oma pangast.

„Seoses madalapalgalistele tehtavate tagasimaksetega võib sel aastal tuludeklaratsiooni esitamine puudutada ka neid inimesi, kes varem tuludeklaratsiooni ei ole esitanud. Seetõttu on oluline, et ka need inimesed, kes möödunud aasta jooksul töötasid vähemalt kuus kuud täiskohaga ja said alla 7817 euro tulu, kontrolliksid, et nende eest tasutud tulumaksu andmed oleksid MTA-l olemas,” lisas Udde.

Tulude deklareerimine algab 15. veebruarist.

Lõunaeestlane


Warning: Undefined array key "pages" in /data01/virt43547/domeenid/www.lounaeestlane.ee/htdocs/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 181