Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Seitse Võrumaa vallavolikogu otsustas öelda EI valitsuse sundliitmise kavale ühendada Antsla, Urvaste, Sõmerpalu, Võru, Lasva, Orava ja Vastseliina vald nn Suur-Võru vallaks (vt kaarti all).

„Volikogu asus selles küsimuses eitavale seisukohale,” ütles Vastseliina volikogu esimees Urmas Juhkam kolmapäeval pärast volikogu istungit Lõunaeestlasele.

Tema sõnul on Vastseliina endiselt seda meelt, et parim lahendus sellele piirkonnale oleks Vastseliina ja Orava valla ühinemisel sündiva Vastseliina valla jätkamine iseseisvana ka pärast haldusreformi.

Kõik on suurvalla vastu

Sundliitmistega haaratud omavalitsused peavad hiljemalt 15. maiks võtma seisukoha valitsuse poolt neile ette seatud sundliitmiskava suhtes. Vastseliina volikogu oli seitsmest volikogust viimane, kes kolmapäeval küsimuse üle otsustas ja nüüdseks on kõik nn Suur-Võru projekti tõmmatud volikogud vastanud valitsuse plaanile eitavalt.

Kirsina tordil ähvardas 28. aprillil esimesena otsuse teinud Lasva volikogu, et kui valitsus peaks ikkagi sundliitmise teele minema, kaalub vald oma õiguste kaitsmiseks kohtu poole pöördumist.

Volikogudele lisas meelekindlust 23.-24. aprillil toimunud asjakohane rahvaküsitlus, kus kõigis valdades ütles enamik küsitluses osalenud inimestest suurvallale samuti EI.

Võrumaa põhjakaares ollakse seda meelt, et seitsme valla üheks sundliitmise asemel võiks sündida hoopis kolm omavalitsust: Võru, Antsla ja Vastseliina. Tõsi, neist kaks viimast ei suuda välja panna haldusreformi seaduses nõutud 5000 inimest, mis on ka sundliitmise algatamise põhjus.

Mihhail Korb: kabinet otsustab

Võrumaa vallad on sundliitmise palli praeguseks Toompeale tagasi löönud, kus valitsusel tuleb otsustada, kas 4649 inimesega Antsla-Urvaste vald ja 2690 elanikuga Vastseliina-Orava on erandit väärt, et lubada neil jätkata väikevallana.

Riigihalduse minister Mihhail Korb jäi läinud reedel Lõunaeestlasega sel teemal vesteldes napisõnaliseks.

„Liikudes läbi Võru, siis ma väga tihti kuulen arvamusi, et üks Võru maakonna suurune vald oleks väga hea. Seda ei sündinud,” lausus Korb. „Nüüd on volitus valitsuse käes otsustada ja need vallad, kes ei saavutanud 5000 [elanikku], neid tuleb kas ühes või teises suunas liita.”

Korb sõnas, et valitsus arutab küsimust ja teeb lähema kuu jooksul oma lõpliku ettepaneku, kuidas halduskorraldus Võrumaal tulevast aastast välja nägema saab.

Vaata Mihhail Korbi kommentaari järgnevast videost.

ARVED BREIDAKS

SAMAL TEEMAL: RAHVA HÄÄL: Suur-Võru vallale öeldi kindel EI

Võrumaal esmaspäeva õhtul seitsmes vallas lõppenud rahvaküsitlusel ütles enamik hääletanutest EI valitsuse ettepanekule moodustada Antslast Vastseliinani küündiv nn Suur-Võru vald, mis hõlmaks ligi 45 protsenti Võru maakonna elanikest.

Rahvahääletusel oli valitsuse sundliitmise ettepanek, mille kohaselt ühendataks Antsla, Lasva, Orava, Sõmerpalu, Urvaste, Vastseliina ja Võru vald ühiseks Võru vallaks. Kõigis seitsmes vallas olid hääletama tulnud inimesed ülekaalukalt Suur-Võru valla moodustamise vastu.

Näiteks Antsla vallas andis suurvallale EI-hääle 95,3 protsenti küsitluses osalenud 977 inimesest. Sarnasele tulemusele jõuti ka naabervald Urvastes, kus suurvalla vastaseid oli 90,8 protsenti.

Antsla ja Urvaste vallas loodetakse, et pärast sedavõrd tugevat meelsusavaldust jätab valitsus nad Võru vallaga sundliitmata ning kaks valda jätkavad uuel aastal ühise Antsla vallana.

„Hea meel on ikka,” hindas rahvaküsitluse tulemusi Antsla vallavolikogu esimees Kurmet Müürsepp. „Peaaegu saja protsendi lähedal.”

Müürsepa sõnul on valitsusel nüüd väga raske Antslat-Urvastet jõuga Võru valla külge liita. „Loodame, et jätavad meid rahule, aga kindel ei või milleski olla,” lausus ta.

Pärast rahvaküsitlust kogunevad mõlema valla volikogud, et vormistada valitsuse sundliitmisettepanekule eitav vastus.

Maakonna teine serv samuti vastu

Võrumaa teises servas, kus Vastseliina ja Orava ühendvald tuleks valitsuse ettepanekul liita Võru vallaga, olid enamik inimesi vastu asjade sellisele käigule.

Vastseliina vallas hääletas küsitluses osalenud 448 elanikust 90 protsenti suurvalla loomise vastu. Orava vallas oli suurvalla vastalisi 72,7 protsenti küsitluses osalenud 155 inimesest.

Võrukad ei soovinud suurt valda

Kuigi valitsuse sundliitmisplaan teeks Võru valla tunduvalt suuremaks, olid küsitluses osalenud Võru valla inimesed samuti kindlalt selle plaani vastu. Hääletusel osalenud 618 vallaelanikust 97,6 protsenti oli Vastseliina-Orava ja Antsla-Urvaste juurdeliitmise vastu.

Võru vallaga juba varem ühinemislepingu sõlminud Lasva valla rahvas oli samuti suurvalla vastu – 253 küsitluses osalenud elanikust 93,7 protsenti hääletas valitsuse ettepaneku vastu.

Oluliselt erinev polnud küsitlustulemus ka Sõmerpalu vallas, kus suurvallale ütles EI 97,8 protsenti küsitluses osalenud 317 inimesest.

Valitsus teeb otsuse

Kuigi Võrumaa sundliitmiste rahvaküsitlusel olid nii sundliidetavad Antsla-Urvaste ja Vastseliina-Orava kui ka sundliitmises vastuvõtja poolel olevad Lasva, Sõmerpalu ja Võru vald suurvalla loomise vastu, on otsustamisel jäme ots valitsuse käes, kes peab pärast volikogudes vormistatud vastuste kättesaamist ütlema oma sõna, milliseks Võrumaa haldusjaotus viimaks kujuneb.

Antslal-Urvastel jäi aastavahetuse seisuga haldusreformi seaduses nõutud 5000 elanikust puudu 351 hinge ja Vastseliinal-Oraval kujunes puudujäägiks 2310 elanikku, mis tähendab, et valitsusel tuleb need vallad kas sundliita või teha erand.

Riigihalduse minister Mihhail Korb ütles jaanuari lõpus Lõunaeestlasele, et Antsla ja Urvaste vallale erandi tegemine on võimalik. „Minu seisukohalt on nende osas erand põhjendatud ja selle ettepaneku ma teen [valitsus]kabineti istungil,” kinnitas Korb.

Valitsus teeb oma otsuse sundliitmise osas hiljemalt 15. juuniks.

ARVED BREIDAKS

VAATA LISAKS: Mihhail Korb: Antsla vald võiks jätkata väikevallana


Warning: Undefined array key "pages" in /data01/virt43547/domeenid/www.lounaeestlane.ee/htdocs/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 181