Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Põlvamaal on kohaliku bussiliikluse korraldamise üleandmisel tekkinud omapärane olukord, kus üheaegselt on asutamisel nii maakondlik kui ka Võrumaaga kahasse plaanitav ühistranspordikeskus.

Võrus 16. mail toimunud Põlva ja Võru maavalitsuse ning mitme omavalitsusjuhi nõupidamisel lepiti kokku, et kaks maakonda asutavad ühise Kagu ühistranspordikeskuse, mis uuest aastast võtab üle maakonnaliinide korraldamise kahes maakonnas.

Kuid tegemist polnud sugugi ainsa kokkuleppega, sest juba 5. mail olid Põlvamaa omavalitsusjuhid leppinud kokku, et hakkavad looma maakondlikku ühistranspordikeskust.

„Me oleme Põlvamaa omavalitsusjuhtidega mitmel korral arutanud seda teemat ja ka istunud koos maavanema ja maanteeametiga,” rääkis Põlvamaa omavalitsuste liidu esimees, Valgjärve vallavanem Kaido Kõiv (pildil vasakul) Lõunaeestlasele.

Tema kinnitusel lepiti 5. mail toimunud koosolekul üksmeelselt kokku, et hakatakse tegelema Põlvamaa ühistranspordikeskuse moodustamisega.

„Nii asju ei aeta”

Seetõttu tuli sel teisipäeval Võrus toimunud kohtumine, kus otsustati hakata looma hoopis kahe maakonna Kagu ühistranspordikeskust, mitmele Põlvamaa vallajuhile suure üllatusena. Mingisugust eelteavet selle plaani kohta Kõivu kinnitusel omavalitsuste liidule edastatud ei olnud.

„Nüüd aga äkki, ei tea kuskilt, Põlvamaa omavalitsuste liidule teadmatult, tuli selline uudis, et Põlva maavalitsus hakkab moodustama Kagu ühistranspordikeskust,” sõnas Kõiv. „Meiega ei ole seda arutatud. Nii asju ei aeta. Meile ei sobi see. Meile selline asjaajamine ei sobi.”

Põlva maavanem Igor Taro (pildil paremal) tõrjub süüdistused, öeldes, et Võru kohtumisele kaasatigi üksnes need vallajuhid, kes on koostööst Võru maakonnaga huvitatud. Pealegi ei olnud enne 16. maid tema sõnul teada, kas koostööst Võruga asja saab või mitte.

„Esimene arutelu Võru maakonna esindajatega oli mõistlik maha pidada nendega, kes väljendasid algusest peale huvi teha koostööd mõistlikuma lahenduse leidmiseks,” sõnas Taro Lõunaeestlasele. „Niipea kui saime selgust, et on võimalik selline kokkulepe, informeerisime samal päeval kõiki omavalitsusjuhte kirja teel.”

Taro sõnul on praegu kõige tähtsam see, kuidas saada inimesed paremini liikuma. „Lapsik on hakata vaidlema selle üle, kes peaks võtma juhtrolli – kas omavalitsusliit või maavalitsus. Need asjad tulevad ühistranspordiseadusest, mis ei näe võimalust anda see teenus üle [omavalitsuste] liidule korraldamiseks.”

Vallavolikogud kaaluvad

Põlvamaa valdades on samal ajal juba alanud otsustamine, kas ühineda Põlvamaa ühistranspordikeskuse asutajate ringiga või mitte.

Põlva vallavolikogu otsustas 10. mail, et toetab maakonnapõhise keskuse loomist. Volikogu esimees Kuldar Leis kinnitas Lõunaeestlasele, et sellele otsusele jäädakse kindlaks ning viimastel päevadel välja pakutud Kagu ühistranspordikeskusega liitumist kavas arutada pole.

Samal seisukohal ollakse ka Kanepis, kus järgmisel teisipäeval kogunev vallavolikogu otsustab suure tõenäosusega Põlvamaa ühistranspordikeskuse loomise poolt.

„Anname põhimõttelise nõusoleku liikuda edasi Põlvamaa ühistranspordikeskuse moodustamisega,” kinnitas Kanepi vallavanem Mikk Järv Lõunaeestlasele.

„Me arvame, et tänases olukorras on see meile kõige mõistlikum ja kõige parem, sest siiamaani on ühistransport hästi toiminud ja me saame alati kaasa rääkida liinivõrgu moodustamisel, muutmisel ja see on alati toiminud suhteliselt operatiivselt,” rääkis Järv.

Lisaks Kanepile koguneb sama teemat järgmisel nädalal arutama ka Räpina ja Värska volikogu.

Võru võib jätkata ka üksi

„Meie argumentatsioon tugineb puhtalt sellel, et kuidas tulevikus omavalitsustel oleks keskuse ülalpidamisel maksukoormus väiksem,” selgitas Võru maavanem Andres Kõiv. „Päevselge, et kui me teeme kahe peale, siis seal on võita mitut moodi.”

Ühelt poolt annab ühise keskuse moodustamine tema sõnul kindluse, et seda ei liideta peagi Tartumaa külge ning kohapeal säilib otsustusõigus. Teisalt on ühiskeskuse puhul iga valla rahaline koormus väiksem.

Juhul kui Põlvamaa vallad lasevad Kagu ühistranspordikeskuse loomise plaani põhja, jätkavad Võrumaa omavalitsused Andres Kõivu sõnul loodetavasti oma maakondliku keskuse loomist.

Vaata selle teema kohta järgnevat videolugu.

ARVED BREIDAKS

SAMAL TEEMAL: Võru- ja Põlvamaa asutavad Kagu ühistranspordikeskuse

Haldusreformi järel jääb Põlvamaal kohalikke otsustajaid tublisti vähemaks, sest kui praegu tõstab maakonna 13 vallas kätt kokku 153 rahvaasemikku, siis uutes valdades jääb neid tõenäoliselt järele 82.

Põlvamaa suurim, 23-liikmeline volikogu on praegu Põlva vallal ning suurimaks jääb Põlva volikogu ka pärast liitumisi. Moodustatavale 14 000 elanikuga Põlva vallale valitakse sügisel 27-liikmeline volikogu, kes hakkab otsustama Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste asjade üle.

Praegu on viie ühineva valla volikogudes kokku 63 liiget, kuid uues, ühises volikogus tuleb sama piirkonna asjade üle otsustama saadikuid 36 võrra vähem.

Volinike arvu vähenemine saab Põlva valla puhul olema 57 protsenti, mis on ka maakonna kõige järsem esindatuse kahanemine. Statistiliselt valitakse Põlva vallas üks saadik keskmiselt rohkem kui 500 vallaelaniku kohta.

Kanepi volikogus 19 liiget

Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve ühinemisel loodava ligi 5000 elanikuga Kanepi valla elu hakkab korraldama 19-liikmeline rahvaesindus.

Kuigi valitsus ei ole selle omavalitsuse moodustamiseks oma eriluba andnud, on alla 5000 elanikuga Kanepi valla moodustamine pigem tõenäoline. Erandi tegemist toetab ka riigihalduse minister Mihhail Korb.

Praegu on Kanepi, Kõlleste ja Valgjärve valla volikogudes kokku 31 liiget, kuid uude volikogusse valitakse tosin volikogulast vähem ehk rahvaesindajaid jääb kolme vallaga võrreldes 38 protsenti vähemaks. Keskmiselt tuleb uues Kanepi vallas üks rahvasaadik rohkem kui 260 elaniku kohta.

Räpina valib volikokku 21 esindajat

Räpina, Veriora ja Meeksi valla liitumisel hakkab uues, 6600 elanikuga Räpina vallas otsuseid langetama 21-liikmeline volikogu. Praegu on kolme liituva valla volikogus kokku 35 liiget, mis teeb rahvaesindajate arvu vähenemiseks 40 protsenti. Räpina vallas tuleb keskmiselt üks rahvasaadik pealt 300 vallaelaniku kohta.

See, kui palju Põlvamaale volikogusid ja nende liikmeid täpselt alles jääb, sõltub Setomaa valla tegemistest ja sellest, millise maakonna koosseisu see vald kuuluma hakkab. Valitsus näeb Setomaa valda Võru maakonna koosseisus, kuid samas on selline valik tekitanud kohalikes küsimusi ning vastuseisu.

Maakondlikust kuuluvusest sõltumata saab Meremäe, Mikitamäe ja Värska valla liitumisel loodav 3500 elanikuga Setomaa vald tõenäoliselt 15-liikmelise volikogu.

Kuna praegu on kolme valla esinduskogude suuruseks kokku 33 liiget, siis väheneb rahvaesindajate arv pealt 45 protsendi ning keskmiselt tuleb setode vallas üks rahvasaadik 230 elaniku kohta.

Demokraatia ei kannata

Kuigi rahvaesindajaid jääb haldusreformi järel vähemaks, ei sea see Põlva maavanem Igor Taro hinnangul kohalikku demokraatiat ohtu, vaid pigem tõstab otsuste kvaliteeti.

„Ma arvan küll, et demokraatia ei kannata kuidagi, sest hääleõigus säilib ju kõigil olenemata sellest, missuguses vallas või maakonnas ta edasi elab,” selgitas Taro Lõunaeestlasele.

Maavanema sõnul on Põlvamaa volikogudesse pääsenud praegu ka kümnekonna häälega saadikuid. „Minu lootus on, et kui volikogudesse pääsemise latt tõuseb kõrgemale, siis on seal ka arutelud ja otsused asjalikumad,” rääkis Taro. „Ka praegu ei suuda või ei soovi osad volikogu liikmed ennast kõigi teemadega kurssi viia. Edaspidi saavad otsustamise juurde enam motiveeritud inimesed.”

Kogukonnad saavad aktiivsustõuke

Uutes volikogudes aset leidev esindatuse vähenemine mobiliseerib Taro hinnangul kohalikke kogukondi rohkem selle nimel tööd tegema, et oma kandi inimene saaks volikokku valitud. „Nii on vähemalt Räpina ja Põlva valdade liitumisjärgsed volikogud näidanud,” kinnitas ta.

Kohalike omavalitsuste volikogude valimised toimuvad 15. oktoobril. Inimesed, kes soovivad kandideerida volikokku, peavad esimese tähtajana silmas pidama, et nad oleksid hiljemalt 1. augusti seisuga registreeritud selle omavalitsuse elanikuks, mille esinduskokku on plaan pürgida.

Arved Breidaks


Warning: Undefined array key "pages" in /data01/virt43547/domeenid/www.lounaeestlane.ee/htdocs/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 181