Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Tartu maakohus plaanib järgmisest aastast ühendada lõplikult Võru ja Põlva kohtumajad, mille tulemusel koondatakse kahe maakonna kohtupidamine Võru kohtumajja (pildil).

„Nende kohtumajade teeninduspiirkonnad ja juhtimine ühendati juba eelmisel aastal, kuid uuel aastal koonduks õigusemõistmine Võrru,” selgitas Tartu maakohtu esimees Liivi Loide Lõunaeestlasele. „Sõltumata sellest, kas plaan teostub või mitte, on kiire ja kvaliteetne õigusemõistmine tagatud kõigile piirkonna inimestele.”

Põlva kohtumaja sulgemise põhjuseks on Loide sõnul ühelt poolt Põlva- ja Võrumaal vähenenud kohtuasjade hulk, kuid ka muutused kohtusüsteemis.

„Kasvab kirjaliku menetluse osakaal, mille käigus inimestel ei ole vaja asja lahendamiseks kohtumajja tulla,” rääkis Loide. Samuti kasutavad kohtud elektroonilist e-toimiku süsteemi, mis võimaldab esitada ja saada dokumente ning tutvuda kohtutoimiku materjalidega arvutis.

„Seetõttu on oluliselt vähenenud vajadus kohtumajas käimiseks. Lisaks suures osas kirjalikult lahendatavatele eraõiguse vaidlustele laheneb ka valdav osa kriminaalasjadest lihtmenetluses. See tähendab, et kannatanud ja tunnistajad kohtusse tulema ei pea,” kinnitas Loide.

Näiteks eelmisel aastal lahendati Põlva kohtumajas kokku 17 üldmenetluse kriminaalasja, millest vaid 11 asja istungil osales kannatanu või tunnistaja.

Kabinetivaikuses sündinud otsus?

Põlva maavanem Igor Taro teatas kolmapäeval pressiteate vahendusel, et Tartu Maakohtu kavatsus jätta Põlvamaa inimesed ilma kohtumaja teenustest maakonnakeskuses on äärmiselt kahetsusväärne üllatus.

„Kõigi riigistruktuuride esindatus maakonnakeskustes on olnud riigimajade plaani aluseks ning selles valguses on Põlvast kohtumaja likvideerimise soov täiesti arusaamatu,” sõnas Taro. „Tartu Maakohtu esimehe Liivi Loide kabinetivaikuses sündinud otsus jätab Põlvamaa inimesed kohtupidamise kättesaadavuse osas teiste maakondadega võrreldes kehvemasse seisu ja see pole lihtsalt vastuvõetav.”

Tartu Maakohtu esimees Liivi Loide lükkab Taro süüdistuse tagasi, öeldes, et arutelusid õigusemõistmise kättesaadavuse ja ka kohtumajade asukohtade üle on peetud nii kohtusüsteemis kui justiitsministeeriumis.

„Maakohus on leidnud, et kohtumajade teatav koondumine on paratamatu, kuid õigusemõistmine peab toimuna ka väljaspool Tartut ja Tallinna. Seetõttu võiks Põlva ja Võru kohtumajade ühendamine Võrru olla kompromiss, mis tagaks kahe maakonna elanikele õigusemõistmise kättesaadavuse kõige väiksemate muudatusega,” ütles Loide.

Põlva kohtumajas töötavad kohtunikud ja ametnikud saaksid ümberkorralduse järel jätkata tööd Võru kohtumajas.

Kahe kohtumaja ühendamise lõplik otsus tehakse pärast kohtute haldamise nõukoja heakskiitu.

ARVED BREIDAKS