Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Otepääl löödi kopp maasse, et vahetada välja rohkem kui 1,5 kilomeetrit kesklinna kaugküttetorudest.

Tööd algasid Otepää katlamaja juures Kopli 6a ja jätkuvad Kopli tänaval lasteaia „Pähklike” ning vallamaja poole. Peamiseks tööpiirkonnaks on Kopli, Munamäe, Tehvandi tänav ja Lipuväljak. Uus trass läheb Otepää kultuurikeskuse ja Otepää tervisekeskuse juurde.

„Loodame, et renoveerimistööd sujuvad tõrgeteta ja palume linnas liiklejatelt mõistmist töödest põhjustatud ebamugavuste pärast,” ütles Otepää vallavanem Kalev Laul.

Tööd kestavad 2017. aasta detsembrini, millest põhiosa saab tehtud oktoobri lõpul. Osa pinnakatete taastamistöid jääb tõenäoliselt 2018. aasta kevadesse, teatas vallavalitsus.

Tööde maksumus on kokku ligi 450 000 eurot, millest 218 333 eurot moodustab Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus.

Järgmisel aastal on Otepääl plaanis rekonstrueerida kesklinna katlamaja ning pikendada soojatrassi Tehvandi spordikeskuseni.

LÕUNAEESTLANE

FOTO: MONIKA OTROKOVA

Otepää vallavolikogu liige Aivar Nigol registreeris end Tartu elanikuks, millega lõppesid ennetähtaegselt tema volitused Otepää vallavolikogus. Mees kandideerib Tartu linnavolikokku.

„Otepää etapp sai selleks korraks läbi,” ütles Nigol.

„Minu üheks eesmärgiks oli haldusreformi ettevalmistamine ja tänaseks on kõik vajalikud protsessid tehtud. Samuti on käima lükatud Otepääle olulised asjad – kultuurimaja ja katlamaja renoveerimine, tervisekeskuse väljaehitamine, lasteaia Pähklike rekonstrueerimine, panustatud rahvusvaheliste võistluste toimumisele ning palju muudki,” lisas Nigol.

Kuus korda Otepää volikogusse valitud mees soovib nüüd panna end proovile Tartu poliitikas, kandideerides Tartu linnavolikokku.

„Olen olnud varem seotud Tartuga ja kui tuli ettepanek osaleda kohalikel valimistel Tartus, tundus loogiline teha Otepääl paus,” kinnitas Nigol.

Aivar Nigol oli aastatel 1992 – 1999 Otepää linnapea, 2001 – 2005 Otepää vallavanem, 1999 – 2001, 2006-2008, 2010 – 2013 vallavolikogu esimees.

Aivar Nigoli asendusliige Otepää vallavolikogus on Külli Uibo.

LÕUNAEESTLANE

Otepää vallavolikogu kinnitas neljapeval Otepää, Sangaste ja Puka valla ühinemiskokkuleppe.

Valitsus algatas veebruaris Puka valla sundliitmise Otepää valla ja Sangaste vallaga. Otepää volikogu saatis mais ühinemiskokkuleppe ka avalikule väljapanekule, kus kõigil oli võimalik esitada oma ettepanekuid.

„Suuri sisulisi muudatusi kokkuleppes ei tehtud ning plaanipäraselt luuakse Puka alevikus teenuskeskus, mis lisaks teenuste osutamisele peab tagama kohalike elanike kaasarääkimise võimaluse,” ütles Otepää vallavolikogu esimees Siim Kalda.

„Lisaks sellele saab Puka vald võimaluse esitada Puka Keskkooli rekonstrueerimiseks taotluse SA-le INNOVE ning liikuda edasi enda arengukavas ja eelarvestrateegias toodud eesmärkide suunas,” lisas ta.

Mullu detsembris allkirjastasid Otepää ja Sangaste valdade juhid ühinemislepingu, mille kohaselt ühinesid Otepää ja Sangaste vald ning Palupera vallast Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nõuni, Päidla ja Räbi küla.

Puka ja Helme vald on sõlminud kokkuleppe, mille kohaselt arvatakse Puka Soontaga küla moodustatava Tõrva valla koosseisu. Samuti on Puka ja Rõngu vallad kokku leppinud, et Puka valla Aakre, Palamuste, Pedaste, Purtsi, Pühaste ja Rebaste külad arvatakse moodustatava Elva valla koosseisu.

Otepää vallaga ühinevad ülejäänud Puka valla külad (Puka alevik, Komsi, Kähri, Kibena, Meegaste, Ruuna, Kuigatsi, Vaardi, Kolli, Plika, Prange, Põru). Kokku elab ühinevas vallas 6745 elanikku, teatas vallavalitsus.

LÕUNAEESTLANE

Valitsuse neljapäevase istungi päevakorras on kaks esimest omavalitsuste sundliitmise eelnõud, sealhulgas Puka valla ühendamine Otepää ja Sangaste vallaga.

Valitsuse määrusega muudetakse Eesti haldusterritoriaalset korraldust uue haldusüksuse moodustamiseks valitsuse algatusel, milleks on Puka valla ühendamine Otepää ja Sangaste vallaga.

Uue haldusüksuse nimeks saab Otepää vald, mille vallavolikogu ja -valitsus asub Otepää linnas. Teenuskeskused luuakse Sangaste ja Puka alevikes.

Ühinevate haldusüksuste rahvaarv 2017. aasta 1. jaanuari seisuga kokku on rahvastikuregistri andmetel 6748.

Samuti otsustab valitsus neljapäeval Saare maakonna valdade sundliitmise.

LÕUNAEESTLANE

Vidrike külas teisipäeva õhtul garaažis puhkenud tulekahjus hävisid seal hoitud mootorsaanid ja tööriistad.

Häirekeskus teatas tulekahjust kell 21.01. Lahtise leegiga põles garaaž, mille sisustus hävis, teatas Lõuna päästekeskuse pressiesindaja.

Tulekahju kustutati kella 22.10 ajal, kuid öösel kell 3.44 teatas häirekeskus, et hoone on uuesti süttinud. Põlema olid läinud sissekukkunud katuse jäänused.

Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel.

LÕUNAEESTLANE

Otepää naisselts valis tänavuseks valla aasta emaks elupõlise Otepää elaniku Ene Prantsu.

Kokku laekus Otepää aasta ema konkursile kolm kandidaati – Ene Prants, Inge Sõlg ja Karin Uibopuu.

Nelja lapse ema Ene Prants töötab massaaži- ja iluvaldkonnas ning on aktiivne vabatahtliku töö tegija, teatas vallavalitsus.

Aasta ema nominent Inge Sõlg töötab Otepää spordihoones puhastusteenidajana ning on alati rõõmsameelne ning hoolikas. Aasta ema nominent Karin Uibopuu töötab Otepää lasteaias lasteaiaõpetajana ja juhtis Otepää linetantsutruppi ligemale kümme aastat.

Aasta ema ja aasta ema konkursi nominente tunnustatakse emadepäeva kontserdil Otepää Kultuurikeskuses.

LÕUNAEESTLANE

PILDIL: Aasta ema Ene Prants Otepää Teatri etenduses „Lambaliha“. Foto: Monika Otrokova

Otepää vallavolikogu avaldas toetust valitsuse kavale sundliita Puka vald Otepää-Sangaste ühendvallaga.

„Kokkuleppe eelnõu kohaselt jääb valla nimeks Otepää, ka keskus on endiselt Otepääl ja volikogus saab olema 17 liiget, kes valitakse ühises ringkonnas,” rääkis Otepää volikogu esimees Siim Kalda (pildil).

Puka alevikus luuakse tema sõnul teenuskeskus, mis lisaks teenuste osutamisele peab tagama kohalikele elanikele kaasarääkimisvõimaluse. „Ühinenud valla uue arengukava vastuvõtmiseni kehtib ühineva Puka valla territooriumil eelmisel aastal kinnitatud Puka valla arengukava,” lisas Kalda.

Puka vald jaguneb kolmeks

Valitsus algatas Puka valla sundliitmise Otepää valla ja Sangaste vallaga tänavu veebruaris.

Samas on Puka ja Helme vald sõlminud kokkuleppe, mille kohaselt arvatakse Puka vallast Soontaga küla moodustatava Tõrva valla koosseisu. Samuti on Puka ja Rõngu vald kokku leppinud, et Puka valla Aakre, Palamuste, Pedaste, Purtsi, Pühaste ja Rebaste külad arvatakse moodustatava Elva valla koosseisu.

Niisiis ühineb Otepää vallaga Puka vallast Puka alevik, Komsi, Kähri, Kibena, Meegaste, Ruuna, Kuigatsi, Vaardi, Kolli, Plika, Prange ja Põru küla.

Neljapäevasel istungil otsustas Otepää volikogu saata Otepää, Sangaste ja Puka valla ühinemiskokkuleppe avalikule väljapanekule, mis kestab kuni 21. maini, teatas Otepää vallavalitsus.

LÕUNAEESTLANE

Kui veel eelmisel nädalal oli Tehvandil võimalik suusatada 3-kilomeetrisel kunstlumeringil, siis 3. aprillist on seegi rada suletud ja suusahooaeg Otepääl sellega lõppenud.

Otsa saanud talihooaeg tõestas taas, et üksnes looduslikule lumele talispordikeskus loota ei saa ning kvaliteedi hoidmiseks tuleb järjest enam panustada kunstlume tootmisele.

„Edasised plaanid on kindlasti seotud kunstlumega, mis on viimased paar aastat olnud üsna aktuaalne [teema],” kinnitas sihtasutuse Tehvandi Spordikeskus juhatuse liige Jaak Mae Lõunaeestlasele. „Neid tingimusi [tuleb] kindlasti parandada, kunstlund tuleb tulevikus ilmselt rohkem toota.”

Tänu kunstlumele on Tehvandi Eesti suusaspordi viimane kants, kus saab suusavõistlusi läbi viia ka siis, kui mujal Eestis pori lirtsub. Ent panustada tuleb ka teiste talialade treenimisvõimaluste arendamisse. Nii valmis tänavu hüppemäe jäärenn, kuid mõelda tuleb Mae sõnul ka ekstreempargi rajamisele.

„Meil on rahvusvahelistele nõuetele vastavad litsentsid suurte võistluste läbiviimiseks ja kui siin juba võistlused toimuvad, siis see loob ka eeldused selleks, et ka riikide koondised, klubid, harrastussportlased leiaksid tee Tehvandi keskusesse ja neid tingimusi kasutaks,” lisas Mae.

Vaata jutuajamist Jaak Maega järgnevast videoloost.

Arved Breidaks

Otepää vallavalitsus andis Otepää linna 81. aastapäeva puhul neljale vallaga seotud inimesele valla medali.

Otepää medal antakse austusavaldusena silmapaistvate saavutuste eest. Tänavu pälvisid selle ajakirjanik Mart Juur, Arula külavanem Voldemar Tasa, teenekas spordipedagoog Helle Tallo ja Pühajärve Puhkekodu juhataja Jaak Raudsepp.

„Kõik neli medalisaajat on väga tegusad inimesed ja on Otepää arengule omas valdkonnas palju juurde andnud,” Otepää vallavanem Kalev Laul.

Lõunaeestlane

Sihva külas ristmikul möödasõitu teinud mees põhjustas Otepää vallas teisipäeva pärastlõunal liiklusõnnetuse, milles sai kannatada 59-aastane naine.

Õnnetus juhtus kella 15.20 ajal Sihva külas Otepää-Kääriku-Kurevere tee ja Otepää-Nüpli-Sihva mnt ristmikul, kus 38-aastane mees sooritas sõiduautoga Peugeot 406 möödasõitu keelatud kohas ja sõitis otsa ees liikunud ja vasakpöördel olnud sõiduautole Volkswagen Golf.

Volkswagenit juhtinud juhtis 59-aastasele naisele osutati sündmuskohal abi, teatas politsei.

Lõunaeestlane

Valitsuse neljapäevasel istungil kinnitatakse mitmete omavalitsuste ühinemiste seas ka Põlvamaa ning Valgamaa valdade ühinemised.

Kinnitamisele läheb Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla ühinemine, mille tulemusel moodustatakse 14 405 elanikuga Põlva vald keskusega Põlva linn.

Põlva valla moodustamisel on riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse summaks ligikaudu 2,5 miljonit eurot.

Teise Põlvamaad puudutava haldusterritoriaalse muudatusena kinnitab valitsus Meeksi, Räpina ja Veriora valla ühinemise Räpina vallaks.

Ühinevate valdade rahvaarv oli 1. jaanuari seisuga 6660 inimest. Räpina valla moodustamisel on riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse summaks umbes 1,07 miljonit eurot.

Valitsuse istungi päevakorras on ka Otepää ja Sangaste valla ühinemise (pildil) vormistamine. Valga maakonda luuakse kahe valla ühinemisega 5708 elanikuga Otepää vald keskusega Otepää linnas.

Otepää valla moodustamisel on riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse summaks ligikaudu 743 000 eurot.

Lõunaeestlane

SEOTUD LOOD

VIDEO: Sangaste lossis sündis uus Otepää vald

VIDEO: kolm volikogu kinnitasid Räpina kihelkonna taastuleku

VIDEO: viis Põlvamaa valda tegid sajandi otsuse


Warning: Undefined array key "pages" in /data01/virt43547/domeenid/www.lounaeestlane.ee/htdocs/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 181