Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Misso vallavolikogu nõustus loovutama valitsuse moodustatavale Setomaa vallale Luhamaa nulga külad, seades tingimuseks, et need liidetakse esialgu Värska, mitte Meremäe valla külge.

Esmaspäev oli viimane päev, mil sundliitmisega haaratud omavalitsused said edastada valitsusele oma seisukoha, kas nõustutakse ette pandud liitumiskavaga või mitte. Kuigi Misso vald on vabatahtlikult ühinemas Rõuge vallaga, soovis valitsus ühendada Misso koosseisu kuuluvad Luhamaa nulga külad loodava Setomaa vallaga.

Protseduur näeb ette, et esmalt loovutab Misso vald need külad Meremäe vallale ning seejärel liidetakse Meremäe ühes Mikitamäe ja Värska vallaga Setomaa vallaks.

Misso volikogu otsustas aga esmaspäeval, et on küll nõus külad ära andma, kuid mitte Meremäe vallale, vaid hoopis Värska valla koosseisu.

„Selline plaan tekkis, et kuna ühist piiri Luhamaa nulga küladel ülejäänud Setomaaga nagunii ei teki, ja Värskaga saab läbi rääkida, siis võiksid need minna Värska vallale,” lausus Misso vallavolikogu esimees Aigar Paas Lõunaeestlasele. „Luhamaa rahvas on soovinud Setomaa vallaga ühineda ja meie austame nende soovi.”

Paasi sõnul on kokkuleppe sõlmimine Luhamaa nulga külade üleandmise ja elanikele teenuste osutamise osas praegu tõenäolisem Värska vallaga, sest mõlema valla volikogul on Setomaa valla moodustamise osas sarnased seisukohad. Samas kui naabervald Meremäe on andnud Setomaa valla loomisele eitava seisukoha.

Värska vallavolikogu otsustas läinud neljapäeval nõustuda valitsuse Setomaa valla moodustamise kavaga ning ka sellega, et setode vald liidetakse Võru maakonnaga.

Ühtlasi avaldas volikogu neljapäeval esimehe Vello Saare kinnitusel juba ettevaatavalt valmisolekut võtta vastu Luhamaa nulga külad, juhul kui Misso volikogu sellise ettepaneku teeb.

Mõni küla jääb Rõuge valda

Siiski ei soostunud Misso üle andma kõiki 19 küla, nagu valitsus ette pani, sest osad neist soovivad jääda tulevase Rõuge valla osaks.

Nõnda ei nõustunud volikogu Saagrimäe, Savimäe ja Väiko-Tiilige külade üleandmisega. Lisaks tegi volikogu ettepaneku nihutada Kriiva ja Savimäe küla vahelist piiri, et kaks kinnistut saaks arvata Savimäe küla koosseisu, mis jääks Rõuge valla koosseisu.

Nende ettepanekutega said Paasi kinnitusel kõik elanike soovid valitsusele edasi antud. „Kuidas valitsus sellele vaatab, me muidugi ei tea,” lisas ta.

Kui valitsus peaks Misso ettepanekutega nõustuma, lähevad Luhamaalt Värska valla koosseisu Hindsa, Koorla, Kossa, Kriiva, Leimani, Lütä, Mokra, Määsi, Napi, Pruntova, Põrstõ, Saagri, Tiastõ, Tiilige, Toodsi ja Tserebi küla.

Haldusreformi seadus annab valitsusele õiguse moodustada ka ühise piirita haldusterritooriumidest koosnev kohalik omavalitsus.

ARVED BREIDAKS

SAMAL TEEMAL: Värska volikogu ütles Setomaa vallale JAH, Mikitamäe EI

Päästjad hoidsid ära kulupõlengu levimise kahe talu hooneteni.

Häirekeskus teatas kell 14.07 kulupõlengust Misso vallas Kundsa külas, kus hädaabikõne teinud inimese sõnul ohustas kulutuli naabermaja.

Hooletust lõkkepõletamisest alguse saanud kulutuli oli levinud 4,5 hektarile, vahendas Lõuna päästekeskuse pressiesindaja.

Päästjad kustutasid tulekahju kustutusvahenditega varustatud ATV abil kella 15.13, hoides ära tule leviku kahe talukompleksi hoonetele.

Elanikele selgitati lõkkepõletamise ohutusnõudeid.

LÕUNAEESTLANE

Misso kool muudetakse õpilaste nappuse tõttu järgmisest õppeaastast 6-klassiliseks kooliks ning ühtlasi sulgetakse sealne õpilaskodu, otsustas vallavolikogu.

„Kuna õpilaste vähenemise tõttu on riigipoolne rahastus oluliselt vähenenud, siis seetõttu tuli raske otsus volikogul vastu võtta,” ütles Misso vallavanem Mariliis Raidma Lõunaeestlasele.

16. märtsi istungil tehtud otsuse kohaselt lõpetab järgmisest õppeaastast tegevuse kolmas kooliaste ehk 7.-9. klass ning õpilastel tuleb leida uus kool.

„Edasised tegevused on peamiselt seotud kahel suunal,” selgitas Raidma. „Esiteks leitakse kõigi õpilaste jaoks, kes järgmisel õppeaastal õpivad 7.-9. klassis, neile sobiv kool ning lahendatakse transpordiprobleemid parimal viisil.”

Õpilased Haanjasse ja Vastseliina

Läinud teisipäeval, kaks päeva enne volikogu otsust, korraldati vallavanema sõnul vanemate klasside õpilastele ning lapsevanematele tutvumisreis Haanja Kooli ja Vastseliina Gümnaasiumi, kus lapsed tõenäoliselt kooliteed jätkavad.

„Teine oluline küsimus on koolipersonali toetamine ja sobivate lahenduste leidmine inimestele, kes ümberkorralduse tõttu kaotavad töö,” jätkas Raidma. „Selles osas on töötukassa Võrumaa osakond lubanud nõustada ja pakkuda omapoolseid teenuseid.”

Kümme aastat tagasi, õppeaastal 2006/2007 käis tollases Misso Keskkoolis haridusministeeriumi andmeil 78 õpilast, neist 54 põhikooliklassides ning 24 gümnaasiumiastmes. Käesoleval õppeaastal on koolis 20 õpilast, neist pooled kolmandas kooliastmes.

Arved Breidaks

Maanteeamet kuulutas reedel välja riigihanke Võrumaad läbiva Riia-Pihkva maantee Tsiruli-Missoküla lõigu rekonstrueerimiseks.

Hange hõlmab 13,6 kilomeetri pikkuse teelõigu uuendamist alates Eesti piirist kuni Misso vallakeskuseni.

Teetööde kestvuseks on planeeritud kaheksa kuud. Pakkumisi tee-ehitusfirmadelt oodatakse 4. aprillini.

Korras tee piirist piirini

Veebruaris kuulutas maanteeamet välja riigihanke Riia-Pihkva maantee Missoküla ja Hindsa vahelise lõigu uuendamise tööprojekti koostamiseks.

Selle teelõigu uuendamine on kavas läbi viia aastatel 2019-2020, on varem Lõunaeestlasele öelnud maanteeameti Lõuna regiooni ehitusvaldkonna juht Janar Taal.

Seega peaks käimasoleva kümnendi lõpuks kogu Riia-Pihkva maantee Eestit läbiv lõik uue katte alla saama.

Lõunaeestlane

SEOTUD LUGU: Riia-Pihkva maantee 7,7 km lõigule kavandatakse remonti

Riia-Pihkva maantee 203. kilomeetril sõitis ööl vastu esmaspäeva autoga teelt välja alkoholijoobes naine.

Õnnetus juhtus kella 4.05 ajal Käbli bussipeatuse juures, kus 62-aastase naise juhitud Opel Astra kaldus paremale teelt välja kraavi.

Sõiduki juht toimetati Lõuna-Eesti haiglasse kontrolli.

Lõunaeestlane

Maanteeamet kuulutas välja riigihanke Võrumaad läbiva Riia-Pihkva maantee Missoküla ja Hindsa vahelise lõigu uuendamise tööprojekti tellimiseks.

Misso vallas asuval teelõigul on 7,7 kilomeetri ulatuses kavas välja vahetada tee katend ning vajadusel remontida tee muldkeha.

Samuti on kavas valgustada Luhamaa T-kujuline ristmik, kus kohtuvad Riia-Pihkva ning Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ning rajada sinna ohutussaared ja kanaliseerida sõidusuunad.

„Tänaste plaanide kohaselt võiks tee rekonstrueerimine aset leida aastatel 2019-2020,” ütles maanteeameti Lõuna regiooni valdkonna juht Janar Taal Lõunaeestlasele.

„Ääretult õige ja vajalik investeering,” lausus Võru maavanem Andres Kõiv. „Meie jaoks on hea juurdepääs Riia lennujaamale ning infrastruktuurile igal juhul kasulik.”

Kohalikud ootavad asfaldipuru

„Iga teeremont on alati oluline, kuid juba varem on Missos oodatud, et kui Riia-Pihkva tee läheb remonti, saab sealt asfaldipuru Rammuka-Tsiistre tee jaoks,” rääkis ettevõtja ja Misso vallavolikogu liige Urmas Peegel Lõunaeestlasele.

Rammuka-Misso-Tsiistre kruusakattega teele mustkatte peale saamine on Peegeli sõnul kohalikule inimesele vaat et tähtsamgi teema, kui suure maantee uuendamine.

Seda Läti piiri juures asuvast Rammuka külast Tsiistresse viivat teed kasutab nii kohalik rahvas, aga ka turistid, läbisõitjad ning Siberi ja Nopri talu transport. Suvel tõuseb kuival perioodil teelt üksjagu palju tolmu ning samuti annab teepinna tasasus üksjagu soovida.

Arved Breidaks

Vallavolikogu valis neljapäeval Misso uueks vallavanemaks Mariliis Raidma, kes seni töötas vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialistina.

Salajasel hääletusel sai Raidma kõigi kohal olnud kaheksa saadiku toetushääle.

„Eks töö läheb edasi. Elu seisma ei saa jääda,” kommenteeris Raidma edasisi plaane.

Tänavustest suurematest tegemistest tõstis uus vallavanem esile Seto kuningriigi päeva korraldamise Luhamaal ning Misso valla 25. sünnipäeva tähistamise.

Edasi tuleb Raidma kinnitusel tegeleda Misso hooldekodu rajamise plaaniga, mille projekt on lähiajal valmimas. Kas selle ehitusega jõuab tänavu ka alustada, pole esialgu kindel.

Inimesi juurde palgata ei plaanita

Raidma asumine vallavanemaks jätab tühjaks vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialisti koha, kuhu esialgu pole kavas uut inimest palgata. „Juurde inimest esialgu ei võta,” kinnitas ta. „Täidame selle majasiseselt ülesandeid jagades.”

Suure tõenäosusega läheb Mariliis Raidma ajalukku kui Misso valla viimane vallavanem, sest juba järgmisest aastast on praegune Misso osaks suurest Rõuge vallast.

Misso senine vallavanem Lembit Sikk astus ametist tagasi 24. jaanuaril.

Arved Breidaks

FOTO: Urmas Peegel

Elanike arvu poolest Võrumaa väikseima valla Misso vallavanem Lembit Sikk astus teisipäeval ootamatult ametist tagasi.

Sikk esitas lahkumisavalduse enne pärastlõunal toimunud vallavolikogu istungit, kinnitas volikogu esimees Aigar Paas Lõunaeestlasele.

„Vaated läksid lahku volikogul ja vallavanemal,” selgitas Paas vallavanema lahkumist.

ERRi andmeil oli vallavanema tagasiastumise põhjuseks vallasisesed vastuolud seoses Setomaa valla moodustamisega, mille üheks tükiks peaks saama ka Misso koosseisu kuuluv Luhamaa nulk, samas kui ülejäänud Misso on otsustanud ühineda vastassuunas asuva Haanjamaa vallaga.

Sikule heideti ette vastutöötamist Setomaa valla loomisele ning talle anti võimalus vabatahtlikult ametist loobuda, mida ta teisipäeval ka tegi.

„Eks üks teema oli ka setu valla lugu,” kinnitas Paas.

Lembit Sikk Lõunaeestlase kõnele teisipäeva õhtul ei vastanud.

Uue vallavanema valimise üle otsustab Misso vallavolikogu Paasi sõnul ilmselt järgmisel või ülejärgmisel nädalal.

Kuigi uute valimisteni on jäänud aega üheksa kuud, tuleb Paasi kinnitusel vallavanem ka selleks perioodiks valida. „[Vallavanema] kohusetäitja võib ametis olla kuni kaks kuud,” lisas ta.

Arved Breidaks