Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Valitsus kiitis neljapäeval heaks metsaseaduse muutmise eelnõu, mille kohaselt alandatakse viljakate kasvukohatüüpide kuusikute raievanust.

Selle kõrval leevendatakse piiranguid, et soodustada lageraiele alternatiivsete raieliikide, nagu turberaie ja valikraie, kasutamist, teatas keskkonnaministeerium.

Keskkonnaminister Marko Pomerantsi sõnul oli seaduse muutmise ümber kära ohtralt ja teadjaid palju.

„Kuid julgen väita, et tegu on võit-võit olukorraga. Kuusikuid saab raiuda, kui nende puidul on väärtus ja teisalt saame jätta järgnevatele põlvedele elurikkuse eesmärkidel säilitatavat kasvavat salu- ja laanemetsa,” sõnas Pomerants.

Eelnõu kohaselt alandatakse raiumiseks lubatavate viljakates kasvukohtades kasvavate kuusikute keskmist vanust 60-70 aastani. Hetkel peab raiutavate kuusikute keskmine diameeter olema kas minimaalselt 26 cm või kuusikute keskmine vanus olema minimaalselt 80 aastat.

Üle 80 protsendi erametsade ning 55 protsendi riigimetsa Ia ja I boniteediklasside kuusikutest, mis raievanuse alandamisel oleksid täiendavalt raieküpsed, on juba praegu võimalik raiuda küpsusdiameetri alusel.

Ülejäänud juhtudel peab omanik ootama, kuni mets saab 80 aastaseks. 80 aastase viljakate alade metsa kvaliteet on aga madalam, sest sellisest metsast umbes kolmandik on enamasti juure- ja tüvemädaniku tõttu kahjustatud. Muudatus puudutab u 4200 ha metsamaad (0,2 protsenti Eesti metsadest), millest 3000 ha on riigimets.

Seadus on planeeritud jõustuma 1. juulil 2017.

Lõunaeestlane

Metsandusnõukogus jõuti huvigruppidega metsaseaduse muudatuste osas üksmeelele ning sellega minnakse edasi, teatas ministeerium.

„Üksmeelselt tõdeti, et metsanduse arengukavaga võetud eesmärk laane- ja salumetsade range kaitsega katmiseks tuleb täita esimesel võimalusel ning tegevuskava selleks on olemas,” rääkis keskkonnaminister Marko Pomerants.

Turbe- ja valikraiet puudutavate muudatuste osas leiti Pomerantsi sõnul, et majandatavates metsades on need vajalikud suurendamaks lageraiele alternatiivsete võtete kasutamist, kuid piiranguvööndites tuleks säilitada suures osas senised normid.

„Ka kuuse raievanuse langetamise punkt otsustati metsaseaduse muutmise eelnõuga vabariigi valitsusse viia,” lisas minister.

Piiranguid leevendatakse

Metsaseaduse muudatustega soovitakse soodustada lageraiele alternatiivsete raieliikide – turberaiete ja valikraie – kasutamist, leevendades nendele seatud piiranguid.

Näiteks paindlikuma turbaraie puhul muutub metsa uuenemine kiiremaks, mille abil on metsaomanikul lihtsam raietegevusi järk-järgult teostada ning surve lageraie tegemiseks väheneb. Metsaelustiku mitmekesisuse säilitamiseks kehtestatakse vastukaaluks raienormide leevendamisele säilikpuude jätmise kohustus ka turbe- ja valikraietel.

Majandusmetsade viljakate boniteediklasside kuusikute raievanust plaanitakse alandada praeguselt 80 aastalt 60 aastale, sest kehtiva metsaseadusega seatud raievanused ei võimalda alati majandusmetsade küpseid kuusikuid optimaalses eas kasutusse võtta.

Lõunaeestlane