Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Võrumaa omavalitsused asutasid neljapäeval sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskus, mis võtab uuest aastast enda kanda kaduvikku mineva maavalitsuse ülesanded ning koondab ühe katuse alla ka Võrumaa arenguagentuuri ning omavalitsuste liidu.

Ennelõunal notari juures toimunud sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskus asutamiskoosolekul osalesid kõigi 13 Võrumaa omavalitsuse ning peagi Võru maakonnaga ühineva Orava valla esindaja. Meremäe valla kaudu oli kaasatud ka sündiv Setomaa vald.

„Võrumaa Arenduskeskuse loomist ajendab õige mitu põhjust,” rääkis Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Mailis Koger Lõunaeestlasele. „Esiteks riigi- ja haldusreform, mille tulemusena 1. jaanuarist maavalitsused likvideeritakse.”

Teine põhjus on Kogeri sõnul riigi soov astuda välja ettevõtete ja kodanikuühenduste nõustamisega tegelevast sihtasutusest Võrumaa Arenguagentuur, mistõttu vajab ka see asutus omavalitsuste poolt ülevõtmist.

Nõnda hakkabki uus sihtasutus tegelema maavalitsuse poolt üle tuleva maakondliku arendustegevusega, rahvatervise, turvalisuse ja kultuurivaldkonnaga ning arenguagentuurilt saadakse pärandiks kohustused, mis on seotud ettevõtluse ja kodanikeühenduste abistamisega.

Ning kolmandaks võtab loodud arenduskeskus üle ka Võrumaa Omavalitsuste Liidu praegused tegevused.

Riigi töökohti jääb vähemaks

Koondumine toob kaasa ka riigipalgaliste töökohtade arvu vähenemise Võrumaal, sest kui praegu saab kolmes asutuses tööd kokku umbes 35 inimest, siis uus organisatsioon palkab kuni 15 töötajat.

Arenduskeskuses hakkab Kogeri sõnul tööle konkursiga leitavad kaks juhti, kaks arendustöötajat, üks töötaja terviseedenduse ja siseturvalisuse valdkonna peal, üks kultuuri- ja üks haridustöötaja. Lisanduvad praegused arenguagentuuri nõustajad, kes konkurssi läbima ei pea.

Kuna riik enda kohalolu Võrumaal vähendab, tuleb loodud arenduskeskusel hea seista, et olulised traditsioonid reformide keerises ei katkeks. Olgu selleks maakondliku laulu- ja tantsupeo korraldamine või teised sündmused, mida maavalitsus seni on vedanud.

Kes hakkab maakonda esindama?

Ühtlasi tuleb oktoobris valitavatel uutel omavalitsusjuhtidel paljude muude küsimuste seas ka otsustada, kes hakkab täitma seni maavanema ülesandeks olnud maakonna esinduspersooni rolli.

Kuna vastloodud Võrumaa Arenduskeskus saab enesele kaks juhti, siis võiks neist üks Kogeri sõnul olla see „president” või „maavanem”, kes vabariigi aastapäeval kõnet peab, pidulikke sündmusi sisse juhatab ja vabariigi presidenti maakonnavisiidil saadab.

Ent kuidas esindusisik välja valitakse, pole esialgu sugugi selge.

„Meil on olemas esialgne kontseptsioon, esialgne pilt, milline see organisatsiooni sisu võiks välja näha, aga päris sisulised ja detailsed arutelud on veel ees,” kinnitas Koger.

Vaata teemakohast videolugu.

ARVED BREIDAKS