Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Räpina vallavolikogu tegi kolmapäeval põhimõttelise otsuse liituda Võru ja Põlva maakonna ühise Kagu ühistranspordikeskuse (ÜTK) asutajate ringiga, kuhu on oodata ka teisi kohalikke omavalitsusi mõlemast maakonnast.

„Mina pooldan Kagu ühistranspordikeskuse suunas liikumist,” kinnitas Räpina vallavanem Kaido Palu Lõunaeestlasele.

Kuigi riik näeks Lõuna-Eestis pigem ühe ÜTK loomist, kuhu lisaks Kagu maakondadele kuuluksid ka Tartu- ja Jõgevamaa, ollakse Räpinas seisukohal, et sellisel juhul nihkuks otsustamine neist liiga kaugele.

Teisalt maakondlik, üksnes Põlvamaa liinivõrku hõlmav ÜTK võib Palu hinnangul jääda liiga väikeseks ning osutuda ebaotstarbekaks. „Ta võib minna liiga kulukaks,” lausus ta.

Haldusreform mõjutab valikuid

Põlvamaa idapoolset osa tõukab Võrumaaga tihedama koostöö poole haldusreformi oodatav tulemus, kus Orava vald on ühinemas Vastseliinaga ning Setomaa vald liidetamas Võru maakonnaga.

„Kui nüüd meie jääme ainult kõrvaltvaatajaks ja ei lähe kaasa rääkima, siis me võime jääda kaotajaks pooleks,” lausus Palu. „Mõistlik on olla kohe ka Võru lepingutega kursis.”

Räpina valla liitumisel Kagu ÜTK-ga ühinevad sellega ühtlasi ka praegune Veriora ja Meeksi vald, kellega Räpinal on ühinemisleping. See tähendab, et Räpinal tuleb Kagu ÜTK-s seista ka nende inimeste huvide eest.

„Meeksi huvi on pigem saada Räpina poole korralikult liikuma,” rääkis Palu. Praegu Tartu maakonda kuuluv Meeksi vald ühineb uuest aastast küll Põlvamaaga, kuid jääb esialgu kaetuks Tartu liinivõrgulepinguga.

Räpinaga (taas)ühineva Veriora valla bussiliiklus on Palu sõnul aga ajapikku orienteeritud endiselt kihelkonnakeskuselt Räpinalt viimastel aastakümnetel Põlva suunale. Kuna aga peagi kuulub Veriora Räpina valda, tuleb uuel vallal tagada ka inimeste parem pääs vallakeskusse.

Võru- ja Põlvamaal ühised mured

Võru- ja Põlvamaa ühisosa loodavas ÜTK-s on Palu hinnangul paremate ühenduste loomine mõlema maakonna tõmbekeskuseks oleva Tartuga.

Kui maakonnakeskused on Tartuga ühendatud kommertsliinidega, siis kohaliku ühistranspordi korraldamise väljakutse on see, kuidas tagada vallaelanikele parem juurdepääs Võrust ja Põlvast Tartusse väljuvatele bussidele.

Vallad kaaluvad valikuid

Põlva ja Võru maavalitsuse eestvedamisel alanud Kagu ÜTK asutajate ringiga on lisaks Räpinale lisandumas veel Põlvamaa omavalitsusi. Teisipäeval tegi vastava otsuse Kanepi vallavolikogu.

„Kuna me oleme aastasadu kaldu Võru poole ja rahvas käib tihedalt Võrus, oleme Kagu ühistranspordikeskuse loomise poolt,” kinnitas Kanepi vallavolikogu esimees Arno Kakk Lõunaeestlasele.

Tema sõnul oli volikogul algselt plaan kiita heaks Põlvamaa ÜTK loomine, kuid et eelmisel nädalal sai teatavaks Kagu ÜTK asutamise plaan, otsustati volikogu istungil käigu pealt ümber.

Põlva maavanem Igor Taro andmeil on esialgset toetust Kagu ÜTK-le avaldanud ka Orava, Värska, Veriora ja Laheda vald.

„Usun, et see ring võib lähipäevil pigem laieneda,” ennustas Taro Lõunaeestlasele. „Kui mõni volikogu ei jõua mais seisukohta võtta, siis saavad nad juunikuus juba asutamisdokumentidega tutvudes liituda. Maavalitsuse huvi on igal juhul kaasata asutamisprotsessi kõik, kes vähegi nii olulise teema vastu huvi tunnevad.”

Vaata videolugu Räpinast.

ARVED BREIDAKS

SAMAL TEEMAL:

Võru- ja Põlvamaa asutavad Kagu ühistranspordikeskuse

Põlvamaal on loomisel korraga kaks ühistranspordikeskust

Põlvamaal on kohaliku bussiliikluse korraldamise üleandmisel tekkinud omapärane olukord, kus üheaegselt on asutamisel nii maakondlik kui ka Võrumaaga kahasse plaanitav ühistranspordikeskus.

Võrus 16. mail toimunud Põlva ja Võru maavalitsuse ning mitme omavalitsusjuhi nõupidamisel lepiti kokku, et kaks maakonda asutavad ühise Kagu ühistranspordikeskuse, mis uuest aastast võtab üle maakonnaliinide korraldamise kahes maakonnas.

Kuid tegemist polnud sugugi ainsa kokkuleppega, sest juba 5. mail olid Põlvamaa omavalitsusjuhid leppinud kokku, et hakkavad looma maakondlikku ühistranspordikeskust.

„Me oleme Põlvamaa omavalitsusjuhtidega mitmel korral arutanud seda teemat ja ka istunud koos maavanema ja maanteeametiga,” rääkis Põlvamaa omavalitsuste liidu esimees, Valgjärve vallavanem Kaido Kõiv (pildil vasakul) Lõunaeestlasele.

Tema kinnitusel lepiti 5. mail toimunud koosolekul üksmeelselt kokku, et hakatakse tegelema Põlvamaa ühistranspordikeskuse moodustamisega.

„Nii asju ei aeta”

Seetõttu tuli sel teisipäeval Võrus toimunud kohtumine, kus otsustati hakata looma hoopis kahe maakonna Kagu ühistranspordikeskust, mitmele Põlvamaa vallajuhile suure üllatusena. Mingisugust eelteavet selle plaani kohta Kõivu kinnitusel omavalitsuste liidule edastatud ei olnud.

„Nüüd aga äkki, ei tea kuskilt, Põlvamaa omavalitsuste liidule teadmatult, tuli selline uudis, et Põlva maavalitsus hakkab moodustama Kagu ühistranspordikeskust,” sõnas Kõiv. „Meiega ei ole seda arutatud. Nii asju ei aeta. Meile ei sobi see. Meile selline asjaajamine ei sobi.”

Põlva maavanem Igor Taro (pildil paremal) tõrjub süüdistused, öeldes, et Võru kohtumisele kaasatigi üksnes need vallajuhid, kes on koostööst Võru maakonnaga huvitatud. Pealegi ei olnud enne 16. maid tema sõnul teada, kas koostööst Võruga asja saab või mitte.

„Esimene arutelu Võru maakonna esindajatega oli mõistlik maha pidada nendega, kes väljendasid algusest peale huvi teha koostööd mõistlikuma lahenduse leidmiseks,” sõnas Taro Lõunaeestlasele. „Niipea kui saime selgust, et on võimalik selline kokkulepe, informeerisime samal päeval kõiki omavalitsusjuhte kirja teel.”

Taro sõnul on praegu kõige tähtsam see, kuidas saada inimesed paremini liikuma. „Lapsik on hakata vaidlema selle üle, kes peaks võtma juhtrolli – kas omavalitsusliit või maavalitsus. Need asjad tulevad ühistranspordiseadusest, mis ei näe võimalust anda see teenus üle [omavalitsuste] liidule korraldamiseks.”

Vallavolikogud kaaluvad

Põlvamaa valdades on samal ajal juba alanud otsustamine, kas ühineda Põlvamaa ühistranspordikeskuse asutajate ringiga või mitte.

Põlva vallavolikogu otsustas 10. mail, et toetab maakonnapõhise keskuse loomist. Volikogu esimees Kuldar Leis kinnitas Lõunaeestlasele, et sellele otsusele jäädakse kindlaks ning viimastel päevadel välja pakutud Kagu ühistranspordikeskusega liitumist kavas arutada pole.

Samal seisukohal ollakse ka Kanepis, kus järgmisel teisipäeval kogunev vallavolikogu otsustab suure tõenäosusega Põlvamaa ühistranspordikeskuse loomise poolt.

„Anname põhimõttelise nõusoleku liikuda edasi Põlvamaa ühistranspordikeskuse moodustamisega,” kinnitas Kanepi vallavanem Mikk Järv Lõunaeestlasele.

„Me arvame, et tänases olukorras on see meile kõige mõistlikum ja kõige parem, sest siiamaani on ühistransport hästi toiminud ja me saame alati kaasa rääkida liinivõrgu moodustamisel, muutmisel ja see on alati toiminud suhteliselt operatiivselt,” rääkis Järv.

Lisaks Kanepile koguneb sama teemat järgmisel nädalal arutama ka Räpina ja Värska volikogu.

Võru võib jätkata ka üksi

„Meie argumentatsioon tugineb puhtalt sellel, et kuidas tulevikus omavalitsustel oleks keskuse ülalpidamisel maksukoormus väiksem,” selgitas Võru maavanem Andres Kõiv. „Päevselge, et kui me teeme kahe peale, siis seal on võita mitut moodi.”

Ühelt poolt annab ühise keskuse moodustamine tema sõnul kindluse, et seda ei liideta peagi Tartumaa külge ning kohapeal säilib otsustusõigus. Teisalt on ühiskeskuse puhul iga valla rahaline koormus väiksem.

Juhul kui Põlvamaa vallad lasevad Kagu ühistranspordikeskuse loomise plaani põhja, jätkavad Võrumaa omavalitsused Andres Kõivu sõnul loodetavasti oma maakondliku keskuse loomist.

Vaata selle teema kohta järgnevat videolugu.

ARVED BREIDAKS

SAMAL TEEMAL: Võru- ja Põlvamaa asutavad Kagu ühistranspordikeskuse

Võru ja Põlva maakonna omavalitsuste ja mõlema maavalitsuse esindajad leppisid teisipäeval kokku asutada kahe maakonna bussiliinide korraldamiseks ühine Kagu ühistranspordikeskus.

„Ilmselgelt jõudsime täna [teisipäeval] kokkuleppele teha Põlva ja Võru maakondade vahel ühine Kagu ühistranspordikeskus,” kinnitas Põlva maavanem Igor Taro pärast kohtumist Lõunaeestlasele.

Praegu korraldavad Võru- ja Põlvamaal maakondlikke bussiliine siinsed maavalitsused, mis aga alates 1. jaanuarist tegevuse lõpetavad ning kohalikel omavalitsustel on valida, kas võtta liinivedude korraldamine enda kanda või loovutada see töö maanteeametile.

Varem olid nii Võru kui Põlva omavalitsused otsustanud asutada kummaski maakonnas eraldiseisva ühistranspordikeskuse, kuid viimastel päevadel on leitud üles koostöövaim ning liigutud ühise keskuse loomise suunas.

„Tänane päev tõi nii Põlva kui Võru omavalitsused ühise laua taha ja ma julgen arvata küll, et lähiaegadel on vajalikud dokumendid volikogudes ja selle aasta lõpuga saab ühistranspordikeskus Võru ja Põlva peale olema,” lausus Võru maavanem Andres Kõiv Lõunaeestlasele.

Liinid säilivad, lisandub uusi

Kahe maakonna liinivõrgu ühendamisel on Taro kinnitusel võimalik ühelt poolt säilitada praegused sõiduvõimalused ning luua ka uusi.

„Ma arvan, et kindlasti tuleb sõiduvõimalusi juurde tänu sellele, et meil läheb koostöö paremaks, tõhusamaks ja me kulutame administreerimisele vähem raha,” lausus ta.

„Tavalise bussisõitja jaoks on oluline see, et tänased liinid toimiksid,” lisas Andres Kõiv. „Kui otsustamine jääb meile Kagu-Eestisse, Võru-Põlva peale, siis on võimalik ka palju paindlikumalt ja operatiivsemalt teha muudatusi, mida elu ikka nõuab.”

Praegu kurseerib üle Võru ja Põlva maakonna piiri päevas veerandsada bussi ning tulevikus võib maakondadevaheliste liinide hulk Kõivu sõnul veelgi kasvada. Kuna Orava vald on ühinemas Vastseliina vallaga ning loodav Setomaa vald on kavas liita Võru maakonnaga, vajab liinivõrk Kõivu hinnangul ümbervaatamist.

Järgnevalt tehakse Kagu ühistranspordikeskuse rajamisel kahe maakonna omavalitsustele ettepanek liituda keskuse asutajate ringiga. Need omavalitsused, kes otsustavad liituda, allkirjastavad maikuus koostöömemorandumi, mille järel on võimalik luua uus asutus, mis 1. jaanuarist hakkab Võru ja Põlva maakonnas ühistransporti korraldama.

Vaata videolugu Kagu ühistranspordikeskuse moodustamise kohta.

ARVED BREIDAKS

SAMAL TEEMAL:

Põlvamaal hakatakse looma ühistranspordikeskust

Võrumaa KOVid võtavad bussiliikluse korraldamise enda kätte


Warning: Undefined array key "pages" in /data01/virt43547/domeenid/www.lounaeestlane.ee/htdocs/wp-content/plugins/facebook-messenger-customer-chat/facebook-messenger-customer-chat.php on line 181