Tel. 5897 3482‬
info@lounaeestlane.ee

Isamaa leiab, et täiesti vastuvõetamatu on haridus- ja teadusministri avaldus, mille tagajärjel ei ole Järve gümnaasiumi gümnaasiumiastme sulgemise järgselt võimalik õppida Kohtla-Järvel 100 protsenti eesti õppekeelega koolis.

Sellist hariduspoliitikat ei saa rakendada linnas, kus nii eesti- kui venekeelsest perest pärit lapsed vajavad kõrgetasemelist gümnaasiumiharidust ning lapsevanemad ning õpilased on väljendanud selget soovi ja tahet 100 protsenti eestikeelse õppe jätkamiseks.

Haridus- ja teadusministri avalduse kohaselt alustatakse sügisel uues riigigümnaasiumis õppetööd lisaks eestikeelsele õppekavale kakskeelsete õppekavade alusel. Kui käivitub Haridus- ja teadusministeeriumi plaan sulgeda Kohtla-Järvel Järve Gümnaasium ja jätta alles vaid riigigümnaasium, kus täielikult eesti keeles õppijad oleksid ilmselges vähemuses, hävitatakse sellega mitte ainult korralik eestikeelne kool, vaid ka üks eestluse tugisambaid Ida-Virumaal.

See võib tähendada mitte ainult laste saatmist kodust kaugel asuvasse kooli, vaid ka paljude eesti perede ära kolimist Kohtla-Järvelt. Kohas, kus pole eestikeelset ning eestimeelset kooli, pole ka eestikeelset tulevikku. Kõnealune kavatsus on ilmselgelt Eesti põhiseaduse vastane.

Isamaa on seisukohal, et HTMi tegevus on vastuolus EV põhiseaduse preambuliga, mis sõnastab riigi tahte arendada riiki, mis peab tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade. Ministri avaldus on käsitletav tahtmatusena täita põhiseaduse preambulit. Kvaliteetne ja kogukonna ootustele vastav haridus tuleb tagada kõigis maakonnakeskustes ja suuremates linnades.

Kommentaarid

Viimased uudised