Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

misso

Teisipäeval, 27. oktoobril toimunud Rõuge vallavolikogu istungil otsustati 22 poolthäälega Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu muutmine.

Ühinemislepingu muutmiseks oli vaja vähemalt 18 poolthäält, kuid lõpuks oli toetajaid 22. Üks hääl oli vastu ning üks jäi erapooletuks.

Volikogu otsustas ühinemislepingu lisast 3 „Prioriteetsete investeeringute kava” jätta välja koolivõrgu optimeerimise ja lisada Misso teenuskeskuse rekonstrueerimise. Misso arengu seisukohalt ja reaalsest vajadusest tulenevalt on vajalik Misso piirkonna ühinemistoetuse eest tehtav investeering suunata Misso teenuskeskuse rekonstrueerimiseks.

Misso alevikus asuv teenuskeskuse hoone kohandatakse ümber ja hoone esimene ning teine korrus rekonstrueeritakse. Esimesele korrusele on planeeritud ruumid perearstikeskusele, eraldi sissepääsuga saun, Misso teenuskeskuse tööruumid ja päevakeskus. Teisele korrusele on kavandatud Misso Sotsiaalkeskuse ruumid (planeeritud 12 kohta). Volikogu täpsustas investeeringuobjekti eeldatavat kogumaksumust ja rahastamisallikat.

Ühinemislepingu muutmise otsuse, prioriteetsete investeeringute kava ning ühinemislepingu muutmise seletuskirjaga saab tutvuda Rõuge valla kodulehel.

Kommentaarid

Viimased uudised