Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Neugrundi meteoriidikraatri arvutimudel. Pilt: Eesti Entsüklopeedia

Valitsus otsustas võtta looduskaitse alla Soome lahes asuva Neugrundi madaliku, et tagada sealse unikaalse meteoriidikraatri puutumatus ning hoida väärtuslikku mereelustikku ja linnustikku.

Keskkonnaminister Madis Kallas tõi looduskaitseala loomise vajalikkust põhjendades välja, et Neugrundi meteoriidikraater on rahvusvahelise tähtsusega loodusobjekt. „See on maailmamere teadaolevalt kõige paremini säilinud meteoriidikraater,“ lisas Kallas. „Neugrundi madalikul vajavad kaitset ka mitmekesise elustikuga karid ning seal peatuvad ohustatud ja väheneva arvukusega rändlinnud – järvekaur, punakurk-kaur, aul ja hahk.“

Kaitseala asub tervenisti meres – Soome lahe edelaosas Osmussaare ja Krassi saare vahele jääval alal. Selle pindala on 2152 ha. Kogu ala on sihtkaitsevöönd, kus  looduskaitseseaduse kohaselt on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine. Alale ei ole lubatud rajada ehitisi, sh tuuleparke.

Inimesed tohivad Neugrundi looduskaitsealal viibida, seal ujuvvahenditega sõita ning sukelduda. Lubatud on kuni 30 osalejaga rahvaüritused, suuremateks kogunemisteks tuleb küsida kaitseala valitseja luba. Neugrundi madalik jääb riigikaitse eripiirkonda, mistõttu on seal ka edaspidi sõjaliste õppuste ja harjutuste läbiviimine lubatud.

Teadlastele on tagatud võimalus meteoriidikraatrit uurida ja teha alal üldgeoloogilisi uuringuid.

Neugrundi kraater on 535 miljoni aasta vanune veealune meteoriidikraater. Neugrund on Eesti suurim ja vanim meteoriidikraater.

Neugrundi kraatrit peetakse maailma üheks kõige paremini säilinud madalmere kraatriks. Kraatri ringvalli läbimõõt on 9 km, laius 2,5–3 km ja kõrgus 50–100 m. Kuna kraater on üleni vee all, on selle uurimine raskendatud. Kraatri meteoorne päritolu tõestati 1998. aastal. Kraater on täitunud setetega, mistõttu ei ole selle esialgne sügavus teada, kuid arvatakse, et see on rohkem kui 500 m. Tänapäeval on kraatri sügavuseks 40–70 meetrit.

Plahvatanud asteroid oli umbes 1 km läbimõõduga. Plahvatus toimus meres, umbes 100 km kaugusel rannikust. Veekihi paksus oli sel ajal 100–200 meetrit.

Viimased uudised