Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kohtumine Põlvamaa omavalitsusjuhtidega. Foto: RM

Riigihalduse minister Jaak Aab käis eile, 12. juunil Põlvamaal, kus kohtus sealsete omavalitsusjuhtidega ning Lõuna-Eesti omavalitsusliitude ja arenduskeskustega. Kohtumistel tutvustas minister valitsuse regionaalpoliitika suundasid ja prioriteete.

Lõuna-Eesti arendusorganisatsioonide seminaril peeti nõu, kuidas tõhusalt korraldada koostööd piirkonna arendusorganisatsioonide ja omavalitsuste vahel ning mil moel saab riik jätkuvalt toetada Lõuna-Eesti regiooni arengut. Teiste teemade hulgas arutati asutuste pealinnast väljaviimise teemal. „Jätkame riigipalgaliste töökohtade väljaviimist pealinnast, et kõrgemat kvalifikatsiooni nõudvaid ja hea palgaga ametikohti oleks ka väljaspool Tallinna,“ selgitas riigihalduse minister Jaak Aab. „Kuna valitsus asub väljaviimise edasist kava arutama hilissuvel, on praegu oodatud ettepanekud selle kohta, milliseid asutusi või üksusi võiks olla realistlik piirkondadesse viia,“ ütles minister Aab.

Samal ajal soodustakse ka riigiametnike kaugtöötamist, et võimaldada inimestele töötegemist oma kodupiirkonnas. „Näen, et nende meetodite abil on koostöös omavalitsustega võimalik arendada Kagu-Eesti elutingimusi nii, et kohalikel inimestel oleks kodulähedal enam töövõimalusi ning et seeläbi säiliks nende jaoks piirkonnas elamise atraktiivsus.

Omavalitsusjuhtidega kohtumisel räägiti ka riiklikest toetustest, Kagu-Eesti programmi toetusmeetmetest ja haldusreformijärgsetest väljakutsetest, millega omavalitsused silmitsi seisavad. „Viimased aastad on omavalitsuste jaoks möödunud muutuste keerises ning nüüd vajavad nad rahulikku tööperioodi, et uute oludega kohaneda ja vald tervikuks vormida,“ ütles minister Aab. Uut reformi piiride muutmiseks valitsusel plaanis ei ole. „Küll aga kaalume omavalitsuste vabatahtliku ühinemise toetamist.“

Rahandusministeerium soovib olla kohalike omavalitsustele toeks nende ühistegevuse võimekuse tugevdamisel, maakonna ulatusega ülesannete ühiseks täitmiseks ja arengu kavandamiseks. Piirkonna arengu toetamiseks on riik kavandanud Kagu-Eesti programmi, mille raames planeeritakse toetada Kagu-Eesti ettevõtluse arengut, koostöös omavalitsustega Kagu-Eesti spetsialistide eluaseme korrastamist ning Kagu-Eesti piirkonna mainekujunduse tegevusi. Esimene Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetuse taotlusvoor planeeritakse avada käesoleva aasta juulikuus. Spetsialistide eluasemete korrastamise toetusmeede on Kagu-Eesti kohalikel omavalitsustel planeeritud avada oktoobrikuus. Lisaks toetatakse Kagu-Eesti programmi raames Kagu-Eesti piirkonna mainekujunduskava väljatöötamist ning tegevusi. Mainekujunduskava on plaanis maakondlikel arendusorganisatsioonidel ühiselt välja töötada 2019. aasta lõpuks, et järgmisel aastal juba alustada planeeritud tegevuste elluviimisega.

Kagu-Eesti piirkonna majandustegevuse toetamiseks on valitsus otsustanud aastateks 2019–2023 eralda 4 miljonit eurot. Eesti regionaalarengu strateegia elluviimiseks eraldab riik perioodil 2014–2020 regionaaltoetusteks kokku ligikaudu 324 miljonit eurot.

Lisaks külastas minister ettevõtet Ahja moodulahi, kus peamiseks jututeemaks oli teede olukord Eestis ja ühenduste parandamine. „Ettevõtja vajab Eesti-siseseid korralikke ja toimivaid ühendusi oma toodangu ekspordi arendamiseks,“ nimetas minister Aab ettevõtjate jaoks olulist teemat.

Viimased uudised