Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Põlvamaa omavalitsusjuhtidest said nii omavalitsusliidu kui Põlvamaa Arenduskeskuse juhtorganite liikmed. Arenduskeskuse nõukogu esimees Georg Pelisaar on ühtlasi omavalitsusliidu juhatuse esimees ja täidab maakonna kõrgeima esindaja funktsiooni.

Esmaspäeval, 15. jaanuaril 2018 toimunud Põlvamaa Omavalitsuste Liidu (POL) üldkoosolekul võeti vastu otsus nimetada Liidu esindajateks Põlvamaa Arenduskeskuse (PAK) nõukogus kolme valla volikogude esimehed ja vallavanemad.

Sellega moodustus uus Põlvamaa Arenduskeskuse nõukogu, mille koosseisu kuuluvad Igor Taro (Põlva vallavolikogu esimees), Teet Helm (Räpina vallavolikogu esimees), Kaido Kõiv (Kanepi vallavolikogu esimees), Georg Pelisaar (Põlva vallavanem), Enel Liin (Räpina vallavanem) ja Andrus Seeme (Kanepi vallavanem).

POLi üldkoosolekule järgnes PAKi uue nõukogu esimene koosolek, kus nõukogu esimeheks valiti Põlva vallavanem Georg Pelisaar, kes on ühtlasi ka POLi juhatuse esimees ning täidab maakonna kõrgeima esindaja funktsiooni.

„2017. aasta lõpus andsime teada, et hakkame tegelema kahe arendusorganisatsiooni ühise juhtimise alla viimisega. Üldkoosoleku ja nõukogu kokkuviimine on üks esimesi samme,” sõnas Georg Pelisaar. „Nii loodame saavutada kahe maakondliku organisatsiooni parema infovahetuse, tihedama koostöö ning maakondlike sündmuste korraldamise jätkamise samal kvaliteedi tasemel ja jõulisemate tulemuste saavutamise Põlvamaa arendamisel.“

Põlvamaa Arenduskeskuse uue nõukogu koosseis jääb 6-liikmeliseks ning põhikirja järgselt koguneb nõukogu vähemalt kord kvartalis.

Eelmises nõukogu koosseisus oli seitse liiget: Lennart Liba (endine Vastse-Kuuste vallavanem), Andrus Seeme (endine Kõlleste vallavanem), Enel Liin (endine Veriora vallavanem), Igor Taro (endine Põlva maavanem) ning ettevõtjate esindajad Aivar Kottise, Tarmo Kirotar ja Janno Rüütle, kes täitis ka esimehe kohustusi.

Viimased uudised