Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Alates 1951. aastast trükitud Põlvamaa ajaleht Koit lõpetab kahaneva tellijate arvu tõttu ilmumise, viimane number jõuab lugejateni 28. juunil.

„Maapiirkondades kahaneva rahvastiku ning tänapäeva muutuvate lugemisharjumuste tingimustes, kus üha enam infot tarbitakse elektroonsetest kanalitest, on paberajalehtede tiraažide kahanemine üsna loomulik,” edastas sotsiaalmeedias peatoimetaja Kauno Kõima.

„Mida väiksemaks kuivavad tiraažid, seda suurem on kulu ja tulu suhe, mida eriti mõjutavad trükkimise ja kojukande oluline kallinemine – seda keerulisem on paberlehte välja anda. Ja kui lehe tellijaid on juba vähem kui tuhat, üksikmüük märkimisväärselt veelgi väiksem, pole võimalik jätkata lehe väljaandmist.
Kahjutundega teatan, et 8. märtsist 1951 ilmuma hakanud Põlvamaa ajalehe Koit viimane lehenumber jõuab lugejateni 28. juunil.

Aegade jooksul on põhilehe Koit kõrvalt välja antud ka lisa- ja erilehti ning erilehekülgi: Nädal Mitte Ainult Teleris, Tele Raadio Kava, Setomaa, Agu, Uma Leht, Tarbijaleht, Keskkond, Kodukant, Metsaleht, Messileht, Kompass, Militarist jt. 1995. aastal hakkasime välja andma Setomaa Valdade Liidu ajalehte Setomaa, mille toimetaja aastatel 1995-1996 oli Aare Lepaste, praegu ajalehe Koit vanemtoimetaja. Setomaa esimestes numbrites kajastasime kolme valla – Mikitamäe, Värska ja Meremäe tegemisi, kirjeldasime valdu, nende arengukavasid jne. 1997. aastast sai ajalehe Setomaa toimetajaks Ilmar Vananurm.

Aastatel 1996-2003 ilmus kuuleht Põlvamaa noorteleht Agu, mida kaheksa aasta jooksul toimetasid Toomas Pott, Veronika Grigorjev, Eve Jaakson, Marit Ruuda, Tõnu Korrol ja Vidrik Võsoberg.

2000. aasta augustist 2004. aasta jaanuarini andsime välja iga kuu esimesel teisipäeval Võromaa rahva uman keelen kuulehte Uma Leht, mille esimene peatoimetaja oli Tiia Allas. Läbinisti võrukeelne ajaleht ilmus riikliku programmi „Lõunaeesti keel ja kultuur” toel paberkandjal ja internetiväljaandena. Uma Lehe tiraaž neil aastail oli 9000-11 000.

Enne 2010. aastat ilmus iga kuu viimasel neljapäeval kuuleht Põlvamaa Tarbijaleht ning aastatel 2010-2016 avaldasime Koidus erilehekülge Tarbijakülg iga kuu viimasel neljapäeval.

Aastatel 2005-2006 ilmus iga kvartali viimasel teisipäeval Põlvamaa Keskkonnateenistuse ja ajalehe Koit koostööna ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel ajaleht Keskkond.

Koidu toimetuse eestvedamisel koostöös Jakob Hurda nimelise Põlva Rahvahariduse Seltsi ja Põlvamaa Noortekoguga oleme kolmel aastal (2001, 2006, 2011) korraldanud ajakirjanduspäevi, et tähistada esimese eestikeelse ajalehe Tarto Maa Rahwa Näddali-Leht ja Koidu aastapäevi.

Juunis ilmumise lõpetav Koit, mis tänavu ilmub kaks korda nädalas – teisipäeval ja reedel, ei jää tellijatele võlgu. Need, kes on tellinud ajalehe ka järgmiseks poolaastaks (1. juulist alates) või veelgi pikemaks ajaks, palun võtke toimetusega ühendust (e-post: reklaam(at)polvakoit.ee, tel 5300 4289), et Põlva Koit OÜ saaks teile kanda vormistatud tellimuse eest makstu tagasi.

Südamlik tänu kõigile Koidu lugejatele, kaastöötajatele ning koostööpartneritele.”

KAUNO KÕIMA, Koidu peatoimetaja

KOIDU PEATOIMETAJAD: Selma Nikiforova (1951-1959), Valve Talumees (1959-1971), Enn Esko (1971-1987), Peeter Aas (1987-1992), Aivar Roop (1992-1994, 1995-1998), Mati Määrits (1995), Sven Harjo (1998-2000).

Viimased uudised