Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Põlva kohtumaja saatus selgub detsembri algul, mil toimub kohtute haldamise nõukogu korraline istung ja kus tuleb muu hulgas arutusele Põlva ja Võru kohtumajade ühendamine.

Tartu maakohus on teinud justiitsministeeriumile ettepaneku ühendada Põlva ja Võru kohtumajad alates 1. jaanuarist, ent enne peab selle asja kinnitama kohtute haldamise nõukogu, mis koguneb 8. detsembril.

Kohtute haldamise nõukojas on 11 liiget. Sinna kuuluvad riigikohtu esimees, viis kohtunike täiskogu poolt kolmeks aastaks valitud kohtunikku, kaks Riigikogu liiget, riigi peaprokurör ja advokatuuri esimees ning õiguskantsler või tema esindaja. Justiitsminister või tema esindaja osaleb nõukojas sõnaõigusega. Nõukoja tööd juhib Riigikohtu esimees.

Kohtute haldamise nõukoja kohtunikest liikmed on Piia Jaaksoo, Iris Kangur-Gontšarov, Monika Laatsit (asendusliige), Tanel Saar, Sten Lind, Liis Arrak (asendusliige), Ivo Pilving ja Peeter Jerofejev (asendusliige). Lisaks kohtunikele kuuluvad nõukotta õiguskantsler Ülle Madise, Eesti Advokatuuri esimees Hannes Vallikivi, peaprokurör Lavly Perling, Riigikogu liikmed Kalle Laanet ja Jaanus Karilaid ning asendusliikmena Jüri Adams. Nõukoja tööd juhib Riigikohtu esimees Priit Pikamäe.

Tartu maakohtu info kohaselt on kahe maja koondumisel Võrru planeeritud muudatusi ametnikkonnas võimalikult vähesel määral ning Põlva kohtumajas töötavad kohtunikel ja ametnikel on soovi korral võimalus jätkata tööd Võru kohtumajas.

„Põlva ja Võru kohtumajade liitmiskavatsuse väljatöötamisel arvestas kohus piisava hulga kohtusaalide ja tööruumide olemasoluga ning sellega, et kellegi töötingimused ei halveneks,” edastas Tartu maakohtu esindaja Krista Tamm, „Samuti teeb maakohus õigusemõistmise koondumisel Võrru kõik endast oleneva, et Põlvas säiliks kohtudokumentide esitamise ja e-toimiku materjalidega tutvumise võimalus.”

Kohtumajade ühendamise kohta on kriitiliselt sõna võtnud endine Põlva maavanem, praegune Põlva vallavolikogu esimees Igor Taro. „Tegu on järjekordse totrusega regionaalpoliitiliste kuritegude sarjast,” kommenteeris Taro kohtumajade ühendamist, „agar ametnik on võtnud nõuks omaalgatuslikus korras kaotada kohtuvõimu esindatus terves maakonnas, ilmselt lootuses teenida selle küsitava kokkuhoiuga mingeid kannuseid.”

Taro väitel on kokkuhoid äärmiselt virtuaalne, sest ainus tulemus on inimeste aja ja transpordikulu suurenemine. Põlva kohtumaja ruumid kuuluvad Taro väitel riigile ning nende üürimisel tõstetakse raha ühelt riigieelarve realt teisele. Teiseks on Põlva kohtumaja ruumid alles hiljuti kohtupidamiseks välja ehitatud ja remonditud.

Taro lisas, et Põlva kohtumaja inimesed on ruumide funktsionaalsusega äärmiselt rahul, samal ajal, kui Võrus toimetatakse kitsikuses ja kehvades tingimustes. Põlva kohtumaja on toodud näitena, kui äärmiselt tõhusat ja tarbetut aja ning ressursikulu vältivat ruumipaigutust – pole vaja lisajõude konvoide korraldamisel, sest politsei, prokuratuur ja kohus asub ühes hoones.

Paar aastat tagasi viis Justiitsministeerium läbi kohtumajade reformi, lisas Taro. Sellega ühendati nii Põlva kui Võru ühtse juhtimise alla. Toona põhjendati seda vajadusega tagada optimaalsem juhtimine ning koormuse jaotus. Selle reformi tulemus on saavutatud. Nii Põlva kui Võru kohtumajade töötajad on piisavalt koormatud, spetsialiseerunud ning toimib kohtuasjade otstarbekas jaotamine. Kui juhtimist ühendati, siis lubas justiitsminister Urmas Reinsalu, et kohtupidamine jätkub kindlasti kõigis maakonnakeskustes ning ühtki kohtumaja pole plaanis sulgeda.

Taro ütles, et selle plaani ilmumise järel võttis ta Põlva maavanemana juunikuus ühendust justiitsminister Urmas Reinsaluga, kes kinnitas, et pole millekski selliseks korraldust edastanud ning ei kavatse sellele oma heakskiitu anda. „Usun, et minister peab oma sõna,” märkis Taro.

Taro ütles, et maakonnalinnades tuleb Eesti Vabariigi esindatus tagada, kuna riigireformi Riigimajade kontseptsioon eeldab kõigi riiklike teenuste säilimist maakonnakeskuste tasemel. See oli põhiargumendiks ka möödunud aastal Maanteeameti liiklusregistrite sulgemise ärahoidmisel. „Kui Tartus istuv inimene arvab, et väike kokkuhoid pühendab inimeste solgutamise abinõu, siis soovitan tal proovida edaspidi kõiki oma asju ajada Põlvas ja Võrus,” märkis Taro, „Vaadaku, kui palju aega kulub tarbetule sõitmisele ja siis kaalugu, kas saavutatud kokkuhoid on seda inimeste aega väärt.”

Viimased uudised